A habánok

A habánok

A habánok a XVI. század közepe táján érkeztek a Királyi Magyarország területére, majd később Erdély irányába is vándoroltak. Protestáns vallású, igen szigorú vagyonközösségben élő túlnyomórészt kézművesek, iparosok voltak. Bármilyen foglalkozást űztek, azt igen magas színvonalon végezték. Jelentős számban voltak közöttük fazekasok is, akik ónmázas fehér edényeket készítettek, melynek technikáját Itáliából, Faenzából, illeve a hollandiai Delfből hozták magukkal. A Kárpát-medence legelső ismert habán kerámiatárgya egy 1609-ből származó víztartó. Egyedülálló motívumviláguk, színkezelésük és technikájuk – mely nagyon különbözött környezetük népi fazekasságától – hamar közkedveltté tette a habán fazekasok termékeit, eleinte csak főúri körökben, később a szélesebb néprétegekben is. Díszítésviláguk az évszázadok során több-kevesebb változáson ment át, az eleinte tiltott ember- és állatábrázolások a XVII. század elejére általánossá váltak.

Sajátos módon a habán fazekasság mindvégig megőrizte mással össze nem téveszthető stílusjegyeit, nem keveredett egyéb irányzatokkal, mások meg sem kísérelték utánozni, melyben nagy szerepe volt a közösségek zárt jellegének, így Közép-Európa egyedülálló szellemi, néprajzi és művészeti kincse maradhatott.

Pesterb

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *