Cella trichora (Aquincum)

Cella trichora (Aquincum)

Aki Óbudán sétál és véletlenül egy mészkő darabot arrébb rúg, jól gondolja meg. Lehet, hogy kétezer évet mozdított el a helyéből.

Négy – öt évvel ezelőtt találkoztam ennek az épületnek a maradványaival a Hunor utca Körte utca sarkán. Bár csak alig térdmagasságig érő falakat láttam, a formája, elhelyezkedése magával ragadott. Lássuk csak miről van szó?

A Cella trichora egy 360 körül épült ókeresztény sírkápolna az egykori Aquincumban, pontosabban a katonaváros falain kívül eső területen, azaz ma Budapest III. kerületében.

A latin elnevezés háromlevelű lóhere alakú cellát, három apszisos kis épületet jelent. Ma az óbudainak mindössze az alapjai láthatóak és a körülötte épült római épületek alapfalai. A kápolna oltárának helyét az 1964-ben végzett műemlékvédelmi helyreállítás csak jelzi.

A római időkben több cella trichora épült, hazánkban Óbudán (Aquincum) Székesfehérvárott (Alba Julia)és Pécsett (Sopianae) ismert. Az ókeresztény római lakosság ilyen kápolnákba, illetve a környékükre temetkezett.

Az aquincumi a IV. század hatvanas éveiben, vélhetőleg Valentinianus császár uralkodása idején épült, a római birodalom Pannonia tartományában. A korszakot a kereszténység megerősödése jellemezte, de a kápolna még a kereszténység államvallássá emelését megelőző időszakban épült.

I. Constantinius császár a keresztény egyház vezető püspökeivel lezajlott tárgyalásoknak és kiegyezéseknek köszönhetően 313-ban már kiadta a Mediolanum-ot, ismertebb nevén milánói ediktumot, amely a Római Birodalomban elsőként engedélyezte a keresztény vallást.

Pannónia római provinciában a 4. század második felétől egyre erősödtek a barbár betörések, és 365-ben nagy erejű kvád-szarmata támadás indult a térség ellen. Valentinianus (364-375) megerősítette a határvédelmet, még az ellenséges területekre is építtetett erődöket.

I. Theodosius 380-ban kiadott vallási rendeletével államvallásá tette a nicea–konstantinápolyi hitvallás szerinti kereszténységet. Uralma alatt Pannoniában is viszonylag békés időszak volt. 409-ben a rómaiak Pannonia Valeriát átadták az időközben Attila vezetésével egyre előretörő hunoknak. Pannonia I, Pannonia II és Pannonia Savia formálisan még egy ideig a Nyugatrómai Birodalomhoz tartozott, ám végül 433-ban teljes Pannonia a hunok kezére került. A korábbi pannoniai provinciák tehát teljesen elvesztek, és az 5. század végére a terület teljesen elveszítette római jellegét.

Az óbudai cella trichorát, mely korábbi lakóházak maradványaira épült 1930-ban tárták fel. A területen végzett 1927-es tereprendezéskor ezeket a falakat már megbolygatták, megbontották. Emiatt az ásatás során már csak az alapfalakat találták meg, amelyek egy cca. 9×9 m befoglaló méretű 4,5-4,5-4,5 m cellaátmérőjű háromkaréjos építményt rajzoltak ki. A bejáratát keletre, a középső apszist pedig nyugatra tájolták. Az építmény egész alapját agyagos földdel kevert, váltakozó méretű kövekből rakták, kivéve az előtér déli falát, ahol habarcsot is használtak. A réteghez tartozó leletekből – üveg- és dörzstál töredékek, érmék, bélyeges téglák – az építés idejét a Kr.u. 360-as évek utánra lehetett meghatározni.

Az aquincumi cella trichora ókeresztény voltát azonban Gáspár Dorottya kétségbe vonja, álláspontja szerint más funkciójú volt a kis épület. Tudomásom szerint a vita még nem dőlt el.

Szerkesztő: Pester Béla

saját fotók

Forrás: net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *