Kérdezze meg gyógyszerészét

Pester Béla ~ Kérdezze meg gyógyszerészét….

/betekintés a gyógyszertárba/

Az ember a legősibb időktől kezdve küzd nyavalyáival. Kezdetben nyilvánvalóan a „fűben fában orvosság van” elv alapján próbálta kezelni a bajait, mígnem ezt is elérte a szakosodás, sámánok, varázslók, füvesasszonyok képében, majd a kialakuló orvoslás a platoni akadémia vette át a szerepet.

Ezt a “fejlődési folyamatot” kívánja ábrázolni az első képen az időrendi táblázat, természetesen erősen eltúlozva

Az 817-es év azonban fordulópontot jelentett amikor az úgynevezett aacheni statútumban valamennyi frank kolostor számára kötelező formájú és beosztású betegápoló intézményt rendeltek. el. Ennek egyik helyisége a gyógyszerek tárolására szolgált, az ún. „armarium pigmentorum = gyógyszertár. A pécsváradi kolostor ásatásai során megállapították ehhez a kolostortervhez való hasonlóságot. A Monte Cassinóból Pécsváradra érkezett bencések voltak hazánkban a „gyógyászat legelső apostolai és a gyógyászat gyakorlata a pécsváradi kolostorból indult ki. A kolostori gyógyászat a gyógyszerkészítést is magába foglalta, ezért a szaktörténetírás a kolostori gyógyszerészetet tekinti e tudomány bölcsőjének. Ide vonatkozó képünk az egri Irgalmas kórházat ábrázolja 1728-ban (2. sz. kép). Az utcai gyógyszervásárlókat a tetővel védett ablakon keresztül szolgálták ki.

Természetesen önálló patikák nemcsak a 18.században jelentek meg, hosszú időn keresztül párhuzamosság volt az ispotályos patikák és az önállóan működők között. (3-4.sz. patikaportálok).

Nagyot téved a Kedves olvasó, ha azt hiszi, hogy az ajtón benyitva az eladótérbe lép be. Nem, kérem ez az „officina”. Itt fogadja patikus Uram a betegeket, nem a pult mögött, hanem a „tára” mögött, és nem kiszolgál, hanem expediál. Az 5. kép a székesfehérvári Fekete Sas patikában készült, ahol a szakmabeli urak a fotózáshoz betömörültek, oda „földi halandó” a lábát nem teheti.

Ennek a résznek három funkciója volt/van: egyes gyógyszerek elkészítése, tárolás és a betegnek való átadás. Természetesen a tárolás is igényes edényekben, tégelyekben történt és részben ilyeneket láthatunk ma is a polcokon.. Figyelemre méltó igényességgel készültek a bútorzatok is, ennek szép példája a pápai Gránátalma Patika (alapítva1757.) szekrényajtaja. A bal oldalin egy szerzetes a lángoló kórházból menti ki a beteget, a jobboldalin gyógyszerkészítő barát látható.

A leghátsóbb helyiség, az illetéktelenektől végképp elzárva a titokzatos laboratórium. Itt azok a gyógyszerek és egyéb készítmények előállítása történik, amelyek bonyolultabb – veszélyesebb – folyamattal, bonyolultabb berendezésekkel készülnek.A 10-13. sz. képek ezeket ábrázolják.

Végül, a helyi patika nemcsak közegészségügyi szerepet tölt be, hanem a helyi társasági élet egyik központja is volt. Ennek illusztrálásáról szól az utolsó képünk.

Szerkesztette: Pester Béla

Forrás: Képek és emlékek patikáink múltjából. Galenus kiadó 2004.

Következik: A sinka kutya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *