Hímzett konyhai falvédő

Hímzett konyhai falvédő

A fehér vászonra kék és piros fonállal kivarrt feliratos falvédők divatja a 19. század második felétől hódított. Német nyelvterület közvetítésével jutott el hozzánk.

Nagyon népszerű volt a kisiparosok, munkások és főleg a parasztok körében, akiknél a falikép funkcióját is betöltötte. Ezt segítette a népi építészet fejlődése, vagyis a konyha füsttelenítése. A falvédőket nem csak a konyhában használták , de az ágy fölé is kifüggesztették őket.

A falvédők szövegei között gyakran olvashatunk mindennapi jó tanácsokat, bölcsességeket. Csekélyebb számban vallásos jellegű idézetekkel, utalásokkal is találkozhatunk. Számos felirat eredetét népszínművekben, operettekben, nóta- és slágerszövegekben kereshetjük.

A kockaházak és a csempézett konyhák megjelenésével kezdtek eltűnni; egy ideig még a nyári konyhák falait díszítették de mára kimentek a divatból.

Elsődleges funkciója szerint a meszelt falat volt hivatott a konyha kritikus részein védeni, elterjedése során mindinkább díszítő szerepe vált hangsúlyossá.

Az autentikus alkotásokat kiszorító, előnyomott mintákra hímzett textilek a legváltozatosabb képi és szöveges megfogalmazásokban hirdettek intelmeket, beszéltek a dolgos, tiszta háziasszonyról, a hűséges férj erényeiről. Érzelmekről, szerelemről, honvágyról árulkodtak, általános igazságokat hirdettek, történelmi eseményekre emlékeztettek.

Eredetük sokszor kibogozhatatlan.

A néprajzi érdeklődés határmezsgyéjén mozgó – valljuk be, gyakran giccses – falvédők sokáig nem kaptak helyet a múzeumokban, az utóbbi években több – nagy sikerű – falvédő kiállítást rendeztek .

Meg lehet kockáztatni, a falvédő valójában kései leszármazottja a sikeres vadászatokat megelőlegező barlangrajzoknak, és ilyenformán vágybeteljesítő és a férfiak viselkedését jótékonyan befolyásoló hatást reméltek tőle a megalkotó és kifüggesztő női kezek. „Konyhapénzem legyen elég, mindig finom lesz az ebéd.” „Nekem olyan ember kell, ki korcsmába nem jár el, egye itthon vacsoráját, becsülje meg a családját.” „Az én uram a jó ételt szereti – sütök is én, főzök is én őneki.” „Ha a férj elegendő pénzt hoz, akkor az ebéd nem is rossz.” „Az én uram csak a vizet issza, nem is sírom a lányságom vissza.” Hosszan lehetne sorolni a példákat, amelyek alátámasztják: a falvédők etikettje szerint a jó kapcsolat receptje a gondos háziasszony és a törődésért hálás, nem mellesleg józan férj, a harmónia kötőanyaga pedig a megfelelő gasztronómiai kondíciókban keresendő

szerk.: Cseke Ibolya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *