Toldi Miklós

Toldi Miklós

Toldi Miklósról mindannyian olvastunk Arany János művei nyomán, azonban sokan még mindig nem tudják, hogy a „mesebeli hős” valós személy volt. A Nagy Lajos király idején élő, eleinte alispánként tevékenykedő Toldit az 1360-as években már a pápa javainak védelmére indított hadjárat vezetője volt. Később pedig itáliai zsoldosként az angol és magyar katonákból álló, ún. „fehér csapat” magyar kontingensének a vezetőjévé lett.

Az itáliai hadvezér

Toldi Miklós életrajza a források alapján csak részlegesen tárható fel, mivel az okleveles forrásokban csak szórványos adatokat találunk. Pályája kezdetén Toldi Miklós Meggyesi Simon famíliájában szolgálhatott. Először 1351-ben tűnik fel az oklevelekben, mint sárosi alispán. Mivel ebben az időben Meggyesi Simon több más vármegye ispáni címe (győri és bakonyi, szepesi) mellett a sárosi ispáni címet is viselte, a vármegye igazgatásának tényleges vezetését azonban – a korabeli gyakorlatnak megfelelően – hű emberére, Toldi Miklósra bízta, ebből következik, hogy Toldi Meggyesi rokona volt.

Meggyesi Simon 1351. december 11-én már mint pozsonyi ispán szerepel. Néhány hónap múlva, 1352. április 20-án már Toldi viseli a pozsonyi alispáni és mellette a pozsonyi várnagyi címet.

Meggyesi alispánjaként 1354 októberéig van Toldi működéséről adat. Nem sokkal ezután az ország első számú egyházi vezetőjének, az esztergomi érseknek a szolgálatába lépett, ahol már nem igazgatási feladatokat kellett ellátnia, hanem az érsek legközvetlenebb környezetében lovagként („hivatásos katonaként”) élt, ellátását pénzben és élelemben kapta.

1363-ban I. Lajos király Toldit jelölte ki a Szentszék javainak védelmére indított hadjárat vezetőjévé. A hadjáratban győzelmet arattak a pápai területeket megszálló Milánó csapatai felett. A küldetés teljesítése után Toldi vélhetőleg zsoldosként Itáliában maradt, mivel 1365-ben az angol és magyar lovagokból álló ún. „fehér csapatnak” volt egyik vezére.

Toldi Miklóst Arany János műve tette ismerté

A Toldi-trilógia első része biztos, hogy valamilyen vándormotívum lehetett. Valószínű, hogy a farkasokkal harcoló Toldi csak a versben létezett.

A cseh vitézzel megírt küzdelme viszont elképzelhető, hogy mégsem fikció, bár egyértelműen nem bizonyítható.

A Mikola nevű cseh vitézzel az 1335-ös visegrádi tornán ütközhetett meg Toldi

Arra, hogy cseh vitéz volt-e az illető, nincsenek bizonyítékok, ám ha ez megtörtént, akkor elképzelhető, hogy 1335-ben a visegrádi királytalálkozón tartott lovagi tornán harcoltak egymással, hiszen Toldi biztosan részt vett azon a lovagi tornán.

A legendás „Merre van Buda?” petrencerúd-kitartós jelenet biztosan nem történt meg.

Szerk.: Cseke Ibolya CsIbi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *