Vörös sün ház, Budapest legidősebb ma is lakott háza

Vörös sün ház, Budapest legidősebb ma is lakott háza

Budapest bizonyosan legrégebbi eredetű és ma is lakott épülete nemcsak természetszerűen hordozza magában a budai vár történelmét, hanem a legek mellett számos történelmi nevezetesség is kötődik hozzá. Már az épület címe – Hess András tér 3. – is árasztja a történelmi levegőt, az első magyarországi könyvnyomtató nevét viseli, aki 1473 pünkösdjén valahol ennek a háznak a közelében nyomtatta ki a Chronica Hungarorumot, a Budai Krónikának is nevezett első nyomtatott könyvünket.

De egy ideig itt őrizték a Pálos rend alapítójának ereklyéjét.

Építészettörténészek a gótikus ablakmaradványból megállapították, hogy az eredeti ház már emeletes volt és 1260 körül épülhetett. Első lakóiról nincsenek ismereteink, azt viszont tudjuk, hogy az 1300-as évek első felében igen rangos tulajdonosa volt, név szerint Kont Miklós (? –1367. április vége) aki 1345 és 1351 között Nagy Lajos király pohárnokmestere volt. A pohárnokmester a király légbizalmasabbjai közé tartozott – a cím viselője zászlósúr volt. Ő lett az uralkodó egyik vezető diplomatája, majd vezette Nagy Lajos második itáliai hadjáratát, később egyszerre töltötte be az erdélyi vajda és a nádor tisztét.

Szent Pál testereklyéje…

Kont Miklós özvegye az épületet a csatkai pálos kolostornak adományozta, s egy rövid ideig e ház falai között őrizték Remete Szent Pál (test)ereklyéjét is. Az ereklye meglehetősen hányatott sorsa volt. A IV. században, Egyiptomban elhunyt remete csontjait a XII. században Konstantinápolyba vitték, majd 1240-ben Velencébe került. Nagy Lajos annyira kedvelte a pálos rendet, hogy megfogadta, ha sikerül győzelmet aratnia Velence felett, a szent ereklyét a pálosoknak adja. A szent maradványainak nagyobb részét 1381 októberében szállították Budára. Ennek emlékére a középkor végéig az épületet „Remete Szent Pál testét őrző háznak” hívták, és erről nevezték el ekkoriban Szent Pál utcának a mai Fortuna utcát.

Érdekes módon a következő három évszázad háztörténetéről már alig tudunk. Bár a magyar középkorból viszonylag kevés írásos dokumentum maradt fenn, arról oklevelek vallanak, hogy a XV. században iparosok bérelték – többek között egy asztalos és egy ablakkészítő.

Fogadó, mulató és színház…

Töröktől való 1686. évi visszafoglaláskor súlyosan megsérült, épületrészeket újjáépítették, és az 1696. évi összeírás a térre néző részt már Vörös Sün, “Rothen Igl” néven említette. A Vörös Sün vendégfogadó lett, amely a Fortuna szálló felépítéséig (1784) az egyetlen volt a Vár területén és báloknak, táncmulatságoknak, sőt az első budai színielőadásoknak is helyet adva.

Az ingatlant 1773-ban Nepauer Mátyás budai építőmester vette meg, II. József 1783-ban elrendelte, hogy a kormányszékek Pozsonyból Budára költözzenek. Mivel a Vörös Sün fogadó ekkorra már kicsinek és korszerűtlennek találtatott, a magisztrátus felszólította a tulajdonost az épület bővítésére, de az nem tudott vagy nem akart a felszólításnak eleget tenni. Ekkor a fogadó működtetési joga máshoz került.

A Vörös sünről a XIX. századból nem sok feljegyzés maradt. Annyit tudni lehet, hogy 1810 körül a homlokzatát a korai klasszicizmus ízlésének megfelelően átalakították. 1889-ben Hofhauser Elek az udvari függőfolyosók szerkezetét kicserélte, az eredeti vasrács-korlátok megtartásával.

Vöröslámpás ház…

XX. század első fele is inkább rontott, mint javított a hírnevén: a két világháború között vöröslámpás házként működött, amíg 1938-ban a hatóság a műintézményt be nem záratta.

1944-45-ben tető- és vakolat sérüléseket szenvedett, ekkor kerültek elő a középkori falmaradványok

Az 1960-as évek elején végzett műemléki helyreállítás fő törekvése az volt, hogy a ház középkori állapotában eredeti falai érzékelhetőek legyenek, ezen túl láthatóvá váljanak a középkori nyíláskeret-maradványok. Ezért a Hess András téri főhomlokzat mellett a Táncsics Mihály utcai homlokzaton az eredeti épület határait a falsarkok kőmaradványai és az eltérő vakolatrészek, míg a Fortuna utcai homlokzaton az eredeti

épületet, az eltérő párkánymagasságok mutatják.

A ház földszintjén az egykori fogadó nagyon távoli leszármazottjának is tekinthető bolt és kávézó működik.

szerk.: Cseke Ibolya CsIbi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *