Az ötszáz éves nyírbátori stallum

Az ötszáz éves nyírbátori stallum

Mi a stallum?

A stallum vagy kóruspad a templomokban a szentély vagy a kórus két oldalán, a papság illetve a kar elhelyezésére szolgáló ülőpad bútorzat. A pad üléseit magas háttámlához (dorsale) csatlakozó kartámasztók választják el. Felső részén koronázópárkánnyal vagy baldachinnal. Az ülésekhez imazsámoly csatlakozik.

Lehet egy- vagy kétsoros, ha kétsoros, akkor az üléssorok lépcsőzetesen helyezkednek el.

A történelmi Magyarországról számos gótikus stallum maradt fenn. A két legjelentősebbet a Nemzeti Múzeum őrzi: a bártfait (1483) és a nyírbátorit.

A Báthory-, más néven nyírbátori stallum az Itálián kívüli reneszánsz bútorművesség első alkotása, a késő középkori bútorművészet egyik legszebb magyarországi darabja. Egy rajta szereplő évszám alapján 1511-re keltezik, azonban a mérete szerint is roppant alkotás nyilván hosszabb időn át készült. A stallumon található berakásos táblán, az “F. MARONE” felirat olvasható. Egy másik táblán latin nyelvű felirat örökíti meg a megrendelő Báthori testvérek: György, István és András nevét és méltóságát, valamint a készítés évszámát. A stallumok mestere valószínűleg a neves olivetanus szerzetes, Roberto Marone intarziakészítő fivére volt, és a hátaspadok a firenzei Via Dei Servi híres asztalosműhely stílusához, tevékenységéhez kapcsolhatók.

Nyírbátor a híres Báthory-család ősi fészke volt egykor, s lett a temetkezési helye is. A Báthoryak korából több épület maradt fenn, amelyek védett műemlékek. A város minorita templomát Báthory István erdélyi vajda építtette 1488 és 1511 között, a stallummal együtt. Az 1480-as években ott helyezték örök nyugalomra a család elhunyt tagjait, köztük a vajdát is. A templomot 1587-ben betolakodó hadak dúlták fel, s csak 1717 és 1725 között építették újjá. Akkor készült a ma is látható barokk boltozata és nyugati karzata.

A vajda síremlékét a minorita templomból a 16. században átvitték a mostani református templomba, s ott temették el a Báthory-család utolsó sarját, Báthory Gábor erdélyi fejedelmet is.

A mára megmaradt stallum csak egy része volt a végül a Szent György-templomban felállított bútorzatnak. Egyes részei már a 16. században elpusztultak, de viszonylag épségben maradt a 19-20. századig. A Magyar Nemzeti Múzeum 1933-ban megvásárolta a nagyobbik részét, amit Budapestre szállítottak. Nyírbátorban a kisebbik rész maradt.

szerk.: Cseke Ibolya

forrás:

Nyírbátor műemlékei a műemlékem .hu adatbázisában

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *