Heim Pál gyermekgyógyász

Heim Pál gyermekgyógyász

Heim Pál, gyermekgyógyász, egyetemi tanár, a korszerű csecsemőgondozás és –táplálás meghonosítója 1875 november 30. született Budapesten. Nagyszülei egyszerű emberek, apai nagyapja, Heim Henrik ruhafestőmester volt, apai nagyanyja Knorr Katalin a zsombolyai árvaházból származott.

Édesapja, dr. Heim Péter a hazai postahálózat megszervezésében Baross Gábor közvetlen munkatársa, édesanyja a pozsonyi származású Stefánovics Mária volt.

Heim Pál középiskoláit szülővárosában végezte. Orvosi tanulmányait Lausanne-ban kezdte, de a klinikai tárgyakat hallgatni már hazajött és a Budapesti Tudományegyetemen szerzett orvosi oklevelet, 1897-ben.

Rezidensként ifj. Bókay János professzor gyermekgyógyászati klinikájára került.

Ösztöndíjasként másfél évig Breslauban (ma: Wrocław), Adalbert Czerny gyermekklinikáján a csecsemő kórélettanának sajátosságait tanulmányozta.

Újabb lausanne-i, illetve a párizsi Pasteur Intézetben tett rövid tanulmányút végeztével visszatért Budapestre, és 1901-ben a budai Irgalmasrendi Kórház gyermekosztályának főorvosává nevezték ki. Ezekben az években németül publikált tanulmányaiban korát megelőzve mondta ki, hogy a hasmenéses, sorvadt csecsemő anyagcseréjének összeomlásában az egyik döntő mozzanata a víz és a konyhasó arányának felborulása.

1907-ben a budapesti egyetem orvosi karán A gyermekkori betegségek szemiotikája című tárgykör magántanára lett, majd Preisich Kornéllal közösen megírták Az általános haematológia című könyvüket, amely hazai viszonylatban úttörő műnek számított. Részt vett az első világháborúban, ahol a katonai járványkórház parancsnoka, majd 1916-tól a székesfővárosi csecsemőkórház főorvosa, 1918-ban az anya- és csecsemővédelem országos biztosa lett.

1918-ban nyilvános rendes tanárrá nevezték ki a pozsonyi egyetem gyermekgyógyászati tanszékére, de a megszálló csehszlovák hadsereg elől menekülniük kellett. Az egyetemet átmenetileg a magyar fővárosba helyezték át, ahol az 1921/22-es tanévben ő lett a rektor.

Munkássága

Heim Pál, akit a magyarországi gyermekgyógyászat egyik megalapítójaként tartanak számon, behatóan foglalkozott a koraszülés kérdésével. Érdeklődésének előterében még olyan kérdések álltak, mint a csecsemőkori táplálkozás zavarai, a fehérvérsejtek sajátosságai, a tuberculin-allergia, a szervezet folyadék- és sóforgalmában bekövetkezett változások

az anyatej és a vitaminok fontossága

Fontosnak tartotta a megelőző-, felvilágosító- és nevelőmunkát. Felismerve, hogy szükség van képzett ápolónőkre is: életre hívta a gyermekápolónői iskolát (“Heim nővérek”). 1921-től a nagy megbecsülést élvező “Heim nővérek” két éves továbbképzést követően záróvizsgához kötött gondozónői oklevelet kaptak, és viselhették az erről tanúskodó jelvényt. Heim Pál kiemelkedő szerepet játszott az anyák és csecsemők védelmére létrehozott Országos Stefánia Szövetségben. E szervezet orvosi bizottságának elnöke volt.

Kezdeményezésére 1916-ban a Stefánia Szövetség elindította a gondozóképzést a Központi Védőnőképző Iskolában.

.

Az 1923-24-es tanévben Pécsre költözött, az ott töltött évek klinikusi, kutatói és oktatói munkásságának legtermékenyebb szakasza volt.

1929 őszén egykori mestere, Bókay János nyugalomba vonulásával meghívták a pesti Gyermekklinika élére. A meghívást elfogadta, bár Pécset sajnálta otthagyni. Székfoglalóját “A gyermekorvostan jelentősége és tanítása” címmel tartotta. Néhány hónappal kinevezése után (1929. október 23-án), tragikus hirtelenséggel, 54 évesen tüdőgyulladásban elhunyt.

Emlékezete

az Országos Stefánia Szövetség Heim Pál-emlékérmet készített az eredményes munkát végzők jutalmazására.

az Erzsébet Tudományegyetem már 1931-ben felavatta szobrát a pécsi Gyermekklinika kertjében.

A főváros vezető gyermek – gyógyintézményét (Budapest, Üllői út 86.) 1957-ben róla nevezték el.

dédunokája Heim Pál Egészség Díjat alapított az egészség érdekében jelentős tevékenységet kifejtő szakemberek, nővérek, asszisztensek, szakápolók, ápolók és szakmai csoportjaik társadalmi elismerésére.

Az egyik legnagyobb magyar gyermekgyógyász a Kerepesi temetőben nyugszik.

szerk.: Cseke Ibolya

Források:

Szállási Árpád: Heim Pál (Híres magyar orvosok 2, Galenus Kiadó, 2001)

Kis Márta: 135 éve született Heim Pál gyermekgyógyász

Magyar Orvos életrajzi Lexikonban

Múlt-kor történelmi portál

www .delmagyar .hu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *