Mesélő virágunk a tulipán

Mesélő virágunk a tulipán

A növényi díszítőelemek között is kiemelkedő helyet foglal el a tulipán. Vannak akik úgy gondolják, hogy viszonylag későn, a 16. században jutott el hazánkba, és csak ezután került a népművészet motívumkincsébe, de valószínűbb, hogy egy sokkal ősibb jelképről van szó.

A magyar díszítőművészet valóságos képírássá fejlődött. Minden motívum jelentéstartalommal bír, olykor többszörös jelentéstartalommal is, a tulipán, különösen a piros színű, az érzékiséget, szimbolizálja, szemben a fehér liliom szűzies megjelenésével.

A magyar népművészetben igen gyakori a tulipán ábrázolása megtalálható a kapufélfákon, fejfákon, kályhacsempén, cserépkorsón, szűrhímzésen, és a szerelmi ajándékokon ( faragott guzsalytalpon, sulykolón, és mángorlón) Ez a gyakori előfordulás azt sugallja, hogy nem csupán virág motívumról van szó, hanem egy konkrétabb jelentésű szimbólumról…

A tulipán jelkép, a környezettel együtt elemezve, nőiségre utal, egyben a költőien átfogalmazott női szemérem ábrázolása, vagyis a tulipán lényegében a két széttárt combnak és az ”élet kapujának” ikonikus ábrázolása.

A virág tölcséres kelyhe az élet nedvét tartalmazza, és ezáltal gyakran az anyaméhet is kifejezi.

Erotikus jelkép voltát megerősíti az a tény is, hogy kapufélfákra vésték, mert közismert volt a nemi szervek gonoszt távol tartó erejébe vetett hit, a görögöktől egészen a belső-ázsiai mongolokig.

A magyar ornamentika legkedveltebb virága önmagában is egy kompozíció lehet. Több száz formája ismert, kifejezheti a nő társadalmi helyzetét, családi állapotát, életkorát, élethelyzetét. A ma született leány-gyermektől a haldokló öregasszonyig, minden életkornak megvan a maga tulipánformája:

1.Villás tulipán: 10-12 éves leányka, érintetlen állapota.

2.Hegyes tulipán: 13-15 esztendős leányka

3.Lándzsás facsart tulipán: 16-17 éves nagyleány

4.Lándzsás tulipán: a nászéjszakát éppen megélő, „félkontyot menyasszony” jelölője.

5.Ajakos tulipán: az áldott állapotban lévő menyecske megszemélyesítője

6.Fias tulipán: az áldott állapotú anyában már teljesen kifejlődött a magzat, a “viráganyában mát teljesen kinyílt a kis virág.”

7.Facsart tulipán: Világra születés folyamata, a “viráganya kifacsarja kis virágát”.

8.Kifacsart tulipán: a viráganya öregszik, nem szülőképes már! Újra előtérbe kerül a szűz állapota, ám most az élete végéhez közeledő években:

9.Szakállas tulipán: az élet kereke nem áll meg. Ami egyszer fent volt le is fordul. A már nagyra nőtt, fiatal tulipán folytatja anyja munkáját, míg az elöregedett viráganya lehull róla és őssé válik. Földanyánk minden év tavaszán újranöveszti magából, magból, az életet.

A fehér tulipánt, (alakja miatt) a keresztény szimbolizmus a liliommal azonosítja, így a tisztaságra és a szűziességre utal.

A piros tulipán az érzéki örömöket jelenti,míg a sárga tulipán a reménytelen szerelem kifejezője.

szerk.:Cseke Ibolya

forrás:

Hoppál Mihály …-Jelképtár

http://www .szepo .com/

Magyar Néprajzi Lexikon

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *