SPÁNYI BÉLA

SPÁNYI BÉLA

Spányi Béla a magyar festők ama csoportjához tartozik amely az igazság jelszavával, áhítatosan telepedett meg a szabad levegőég alatt, fürkészve a természet szépségeit.

Spányi Béla természetfestő és minden képességét ennek a szolgálatába szegődtette. Hűen visszaadni az eléje táruló természetdarab egy és más vonását: ez volt a célja kezdettől fogva.

Amit az akadémián jó tanárok hiányában elmulasztott a természet ölén kétszeres buzgalommal igyekezett helyrepótolni. Két annyi fáradtsággal s lassabban közeledett ugyan céljához, mint azok, akik a festészet eme titkaiba tapasztalt mesterektől nyertek oktatást: de viszont megőrizte eredetiségét s nem vált senkinek másolójává. (Lyka Károly)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *