BAKONYI CIFRASZŰR

BAKONYI CIFRASZŰR

Várpalota város történetéhez szervesen hozzátartozik a hungarikumnak is tekinthető bakonyi cifraszűr.

A szűr hosszú, egyszerű szabású kabátféle, felsőruha, amit a közrendűek, parasztemberek és pásztorok országszerte viseltek. Anyaga szőrből vagy gyapjúból készült durva posztó.

A posztót a szűrtakácsok, vagyis csapók készítettek; kallatással, ványolással – azaz vízben döngölték,

csapkodták” az anyagot így vastag szűr- vagy gubaposztóvá dolgozták fel.

A várpalotai csapók főként fekete és szürke szűranyagot, valamint szürke posztót készítettek, nyersanyagul a birka gyapját használták. A Dunántúlon a birkát nyírás előtt úsztatták, hogy a gyapjúból kimosódjék a szemét és más szennyeződés.

Nyírás után a gyapjú egyenesen a csapókhoz került. A gyapjút, tisztították, finomították; ezt a műveletet egy nagy íjhoz hasonló eszközzel, az ilfával végezték.

Az inotai és péti vizek mellett sorakoztak egykor a várpalotai csapók mesterségének elengedhetetlen kellékei, a kallómalmok, ahol az anyagot „kallatták,” azaz a megszőtt gyapjúszövetet tömöttebbé, összeállóbbá tették. A kallómalmokból a kész posztó visszakerült a palotai szűrszabókhoz, akik a híres bakonyi cifraszűrt készítették.

A szűr szabása alapján kabát, mégis palástszerűen hordták, vagyis sehol sem viselték felöltve, mindig csak magukra terítették. Ennek megfelelően elől nyitott, nem gombolódik és csak egy szíj fogja össze a nyakánál.

A bakonyi cifraszűr a szűrfajták között a legrövidebb és a legbővebb. Gallérja is a legnagyobb, és majdnem olyan hosszú, mint maga a szűr. A bakonyi kanászok a kisebb használati tárgyaikat a szűr bevarrt végű ujjában tartották.

Jellegzetesen a magyar paraszti felsőruhák közé tartozó szűr az egyik legdrágább ruhadarab, a legdíszesebb, változatait a legények hordták, az idősebbek többnyire csak feketével díszítettben jártak.

Minden legény igyekezett beszerezni, mire lánykérésre került a sor. A falusi középgazdának általában kétfajta szűrje volt: a viselős szűr, ami mindennapos használatra készült, és a cifraszűr, amit az ünnepi alkalmakkor használtak.

A szűr díszítése főképpen a cinóberpiros szegés és rátét volt, leggyakoribb rátét a tulipán, amit sokszor feketével kontúroztak. A bakonyi cifraszűrre jellemző, hogy a díszítésébe gyakran beleszőtték a magyar címert. A késői darabokon egyre gyakoribb a fekete díszítmény. A XIX. század folyamán üldözték a viseletét, a Bach- korszakban kifejezetten a nemzeti ellenállás jelképe lett.

Várpalotán nemcsak a legnépesebb, de a leghíresebb és leggazdagabb iparág is kétségtelenül a csapóké volt. Hírükre jellemző, hogy még a távoli Gyöngyös kiöregedő csapóinak pótlására is szerettek volna Palotáról mesterlegényeket kapni. Külön városrészben éltek, az akkori Kis és Vadkerti utcában csak csapók laktak, a mai Kossuth utcának pedig a neve is Csapó utca volt. A mezőváros bírái közül többen e mesterséget űzték.

szerk.: Cseke Ibolya

Első képen a bakonyi cifraszűr első ismert ábrázolása:

Milfait Ferkó 1836-ból

Forrás:

*thuryvar.hu

*palotanet.hu

*Györffy István A cifraszűr. 2. rész. Bp., Kertész Ny., 1930. *mek.oszk.hu(http://mek. oszk. hu/13100/13169/pdf/)

*Pacsuné Fodor Sára: Palotai csapók.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *