Ilja Jefimovics Repin

Ilja Jefimovics Repin

az orosz realista festészet legkiemelkedőbb képviselője. Gyermekkora és ifjúsága nélkülözések közepette telt el, első rajzóráit egy nyomdászati iskolában kapta.

Tizenkilenc évesen Szentpétervárra utazott tanulni,Repin kiváló eredménnyel diplomázott a Művészeti Akadémián: elnyerte a nagy aranyérmet és a vele járó ösztöndíjat, így három évet tölthetett Olaszországban és Franciaországban. ekkor készült az orosz népmesei témájú Szadko a víz alatti királyságban is. Három évi előtanulmány után 1873-ban mutatta be hatalmas feltűnést keltő Hajóvontatók a Volgán című művét. Az uszályvontatók keserű sorsának ábrázolása döbbenetes erővel hatott, noha az Akadémia rektora “a művészet legnagyobb profanizálásának” minősítette a képet.

Történeti tárgyú képei közül a legismertebb az 1885-ben készült Rettenetes Iván és fia.

Több mint tizenkét esztendeig dolgozott az 1891-ben elkészült A zaporozsjei kozákok levelet írnak a török szultánnak című művén.

Repin mintegy háromszáz portét is alkotott, ezek közös vonása a szinte meghökkentő életszerűség, az egyéniség kiemelése. A legmegrázóbb ezek közül Muszorgszkij 1881-ben, a zeneszerző halála előtt néhány nappal a kórházban készült arcképe.

1901-ben Finnországba utazott, az utolsó harminc évét itt élte le.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *