SOMOGY MEGYE CÍMERES LEVELE

SOMOGY MEGYE CÍMERES LEVELE

Somogy vármegye 1498. január 6-án II. Ulászló királytól kapta megyei címert adományozó, s egyben pecséthasználatot is megengedő címeres levelét. A források szerint, ilyen oklevelet más megyék akkor még nem kaptak. A mohácsi vészt megelőző időszakban született városi armálisok közül pedig egy sem maradt fenn. A somogyit követő Nyitra, Zala és Zemplén megyék részére kibocsátott címeres levelek pedig csak 1550-ben, illetve ezután születtek meg.

A címer adományozó oklevél kiadását feltehetően Somi Józsa temesi ispán és az ország alsó részeinek főkapitánya és Butkai Péter Somogy ispánja kérvényezte a saját és a megye nemesei nevében. A címeres levél elbeszélő része továbbá kiemeli a megye hűséges magatartását is. E címert „…egyéb városainak és vármegyéinek szokása szerint csatákban, bajvívásokon és harci tornákon, párviadalokban és minden más katonai gyakorlatok alkalmával használhassák és vele élhessenek” – hangzott a királyi parancs.

Az uralkodótól származó dokumentum a címer magyarázatát is tartalmazta. Ennek alapján tudható, hogy a kék pajzs alján lévő korona az itt élők a királyhoz és koronához való ragaszkodását jelképezi. A páncélos kar a sok csatát és az ellenségeken aratott győzelmeket jelképezi. A páncélozott karban lévő szőlővesszők és az azon látható telt

fürtök a mezőgazdaság fontosságára, ezen belül is a szőlőtermesztés jelentőségére utalnak. A címerkép két oldalán lévő díszes rajzolat a leírás szerint fuvallattól mozgatott virágok. A sisak tetején álló arany koronás, arany csőrű és lábú, vörössel és fehérrel sakkolt sasra azonban az eredeti leírásban nincs magyarázat.

A kutatók már régebb óta kézbe vehették az oklevél magyar nyelvre fordított szövegét. A címeres levél legújabb közlése, az eredeti latin nyelvű teljes szöveg és a nevezetes okmány színes fényképe kíséretében 1984-ben Borsa Iván tollából jelent meg.

Napjainkban e címer adományozásának évfordulóján, január 6-án tartja Somogy minden

évben a megyenapot

A címeres levelet 2014.06.11-én a Somogy Megyei Értéktárba felvették.

szerk.: Cseke Ibolya

forrás:

*Örökségünk – Somogyország Kincse cím: 2004

*Nemzeti Értéktár

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *