Devecseri vár vagy más néven devecseri Esterházy-kastély

Devecseri vár vagy más néven devecseri Esterházy-kastély

Veszprém megyében, a Bakony hegység északi lábánál, a csodálatos szépségű Somló közelében fekszik Devecser kisvárosa. . A kastély és a hozzá tartozó, nagy kiterjedésű park is a kisváros egyik főutcájának számító 7324-es út mellett található, alig néhány száz méterrel onnét, ahol az út kiágazik a 8-as főútból és keresztezi a Székesfehérvár–Szombathely-vasútvonalat.

Egy 1045-ben kelt oklevél említést tesz egy Devecser nevű főúrról, aki ugyanezen évben Budával együtt titkon értesítette Péter királyt egy ellene szőtt összeesküvésről, mely Szár László fiait kívánta a trónra ültetni. Lehetséges, hogy ő volt a település névadója. Az írásokban először a XIII. század végén bukkan fel Devecser neve. 1333-ben már áll a Szent György tiszteletére emelt templom.

A várral szorosan összekapcsolódik a Devecseri Choron család története.

A XV. században a Choronok tulajdonában van a birtokok többsége.

Choron András volt az, aki a XVI. század elején kiemelkedett a kisnemességből, ővé lesz a Dunántúl egyik leggazdagabb főrendje. Az ő nevéhez fűződik a várkastély építése.

1514-es parasztfelkelés során a birokokat “…a nemesség elleni lázadó felkelésükben nagyrészt elpusztították”. Choron András minden bizonnyal tevékeny szerepet játszott a Somló környéki lázadók leverésében.

Az 1520-as évektő Choron Zalaházy Tamás veszprémi püspök bizalmi embere, Veszprém megye alispánja, Sümeg várnagya lett belőle.

1526-után a kettős királyság alatt Choron Ferdinánd pártján állt. Veszprém és Sümeg vára a kezén van, az öt megyére kiterjedő püspökség minden anyagi ereje, a püspöki bandérium mind a nála összpontosul.

A sümegi és veszprémi vár erősítése mellett legfőbb tevékenysége a devecseri kúria kiépítése (1532-37 között). A korábbi kúriát palotává alakítja, az egészet fallal vetette körül. A falon kívül széles árok volt, amelybe a Torna patakot vezették. A vár északi oldalán halastó volt, abba nyúlt bele a későbbi torony alapját képező bástya.

A devecseri kastély első írott említése 1532-ből származik, ekkor arról értesülünk, hogy Devecser a megelőző években 7 török ostromot tudott sikerrel kivédeni.

Devecser az 1540-es évek közepétől mint magánkézben lévő, de fenntartásához, védelméhez központi támogatásban részesülő erősség, végvár funkcionált. 1546-tól külön kapitány vezetésével királyi őrség állomásozott falai között, majd Veszprém 1552-es elestét követően további katonasággal erősítették.

1552-ben bekövetkező halála után fia János folytatta a vagyon szerzést. Ő és apja tevékenysége a Choronokat a Nádasdy, Zrínyi, Batthyány családokkal emelte egy szintre. A vár falai között szolgált egy időben Gyulaffy László is, aki Choron János sógora. A vár királyi őrsége 150 lovas és 100 gyalogos. A Choron katonaság számát nem ismerjük.

1558-ban Csinghy Tamás a várnagy.

Choron János 1584-ben bekövetkezett halálával kihalt a Choron család férfi ágon, Devecser a Nádasdyak birtokába került.

1594-ben, miután Pápa és Győr elfoglalását követően – a többi környékbeli kisebb várhoz hasonlóan – innen is elmenekült az őrség, a törökök mégsem szállták meg.

Devecser 1626-ban zálog címén az Esterházyak kezére kerül.

1664-ben a szentgotthárdi csatában vereséget szenvedő törökök megostromolják, ennek következtében a kastély leég.

A várkastély a Rákóczi-szabadságharc éveiben jelentéktelen szerepet játszott. 1704-ben Károlyi Sándor, 1705-től 1709-ig Esterházy Antal kuruc generális egyik székhelye volt.

1790-ben a várat gróf Esterházy Károly – híres egri püspök – barokk stílusban várkastéllyá építette át R. Zillach tervei alapján – megfosztották külső védőműveitől, lecsapolták és barokk kastélykertté alakították át a közeli halastavat is. 1887–1889 között Voyta Adolf tervei szerint eklektikus stílusban megújították.

Manapság az egykori Choron-várban működik Devecser városának nyilvános könyvtára, melynek termeiben megcsodálhatók a reneszánsz ajtó- és ablakkeretek.

Szerkesztő: Simon Zoltán

Forrás : https://varlexikon.hu/devecser

fotókat készítette: Simon Zoltán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *