TEMPLOMOSOK KINCSÉNEK REJTÉLYE

TEMPLOMOSOK KINCSÉNEK REJTÉLYE

Hová tűnhetett a párizsi templomos rendház kincse?
1307. október 13-án pénteken, IV. (Szép) Fülöp király parancsára Franciaország összes templomos rendházát körbevették az uralkodó katonái, és lefegyverezték, majd bilincsbe verték a lovagokat. Foglyul ejtették Jacques de Molay-t, a rend utolsó nagymesterét is, akit később eretnekség vádjával perbe fogtak és máglyára küldtek.
Miután V. Kelemen pápa a Vienne-i zsinaton 1312-ben feloszlatta a lovagrendet, egész Európában hasonló sorsra jutottak a templomosok, Angliát kivéve.

A rendet kilenc elszegényedett francia nemes úr alapította meg Jeruzsálemben, 1118-ban, Hugues de Paynes gróf, a rend első nagymesterének kezdeményezésére.
A magukat Pauperes Commilitorum Christi, Krisztus szegény lovagjainak nevező rend számára II. Balduin jeruzsálemi király a Templom-hegy ókori romjai között jelölt ki szálláshelyet.

Történelmi tény, hogy alig egy évtizeddel később a templomosokat már Európa legbefolyásosabb és legnagyobb hatalommal rendelkező lovagrendjeként tartották számon a kortársak.
Máig nem tudni, hogy mitől ívelhetett fel ilyen gyorsan a rend befolyása. A templomosok hatalmát a 13. századra koronás fők, sőt, „Krisztus földi helytartója”, a pápa is félték.

A rend alig néhány évtized leforgása alatt mesés vagyont halmozott fel, és értékes birtokok tömegére tett szert. A rend körül a Szentföld feladása, 1298 után kezdett el vészesen fogyni a levegő. A hiú és kapzsi francia király, IV. Fülöp 1307-re látta elérkezettnek az időt arra, hogy megkaparintsa a templomosok mesés kincsét, és végleg megtörje a szerzetes-lovagok számára bosszantó hatalmát.
A templomosok központja ekkoriban Párizsban volt. A korabeli szóbeszéd arról suttogott, hogy a párizsi rendházban felhalmozott értékes kincseken kívül ott őrzik a híres Szent Grált, valamint Krisztus halotti leplét is. A rendet feloszlató pápai bulla, és az utolsó nagymester, máglyahalála végleg megpecsételte a rend sorsát, ám az 1307-es párizsi rajtaütés elől több lovagnak is sikerült Angliába menekülnie, ahol I. (Nyakigláb) Edward király védőszárnyai alatt még néhány évig háborítatlanságot élvezhettek.
Még mielőtt IV. Fülöp katonái 1307. október 13-án késő este körbevették volna a párizsi rendházat, néhány társzekér hajtott ki sietősen a kolostor udvaráról, és a La Manche csatorna felé vették az irányt. Nem dokumentálható feltételezések szerint e kocsikon mentették át Angliába a legbecsesebb templomos relikviákat, ahol a rend 1315-ös feloszlatása után a sértetlenséget élvező lovagok elrejtették a kincset. Önként adódik a kérdés, vajon hol? Dan Brown világhírű bestseller, A Da Vinci-kód azt sugallja, hogy az észak-kelet skóciai Rosslyn Szent Máté kollégiumi kápolnája lehet a titokzatos templomos kincsek rejtekhelye.

A 15. század derekán épült, és a kor gótikus építészeti elemeitől jelentősen eltérő épület a Saint Clair (később Sinclair) család birtokában állt. A kápolna belsejében számos olyan kőfaragvány másolata látható, amelyek egykor a jeruzsálemi Salamon-templomban álltak. Ilyen többek között Jákim és Boáz-oszlopa, valamint a hármas boltív a pecséttel, a hatágú csillaggal.
Ezen kívül több olyan kőbe faragott szimbólum, köztük az összekötözött, fejjel lefelé álló angyal is felfedezhető a Rosslyn-i kápolnában, melyek bizonyítottan a templomosok jelképei voltak.
Rosslyn rejtélyéhez tartozik az a templom alatt húzódó állítólagos kripta is, amelynek lejárata a 16. -17. századi feljegyzések szerint a kápolna hátsó végénél állt, ám amelyet a család egyik tagja, aki 1837-ben felelevenítve a régi hagyományt az ősi kriptába szeretett volna temetkezni, már nem találta meg. (A lejárót mind a mai napig nem sikerült felfedezni.)
A helyi hagyomány szerint a kripta csak az abból nyíló nagyobb titkos teremet álcázta, amelyben a templomos kincseket, köztük a Szent Grált is elrejtették.

Kétségtelen tény, hogy a különleges Szent Máté kollégiumi kápolnában számos templomos szimbólum fedezhető fel, mégsem valószínű, hogy Rosslyn lett volna az angliai templomosok központja.
Ez utóbbi – korabeli dokumentumokkal bizonyíthatóan – ugyanis a skóciai Temple ( a 14. században még Balantrodoch) városkában állt, ahol még most is megtekinthető a gótikus templomos kolostor romja.

Rosslyn templomos kapcsolata csupán fikció, ám ezzel szemben történelmi tény, hogy I. Edward idején Temple-ben állt Anglia egyetlen, bizonyítottan a templomos lovagok tulajdonában levő rendháza és apátsági temploma.

További érdekes szál, hogy a Seaton család tagjai – akik szoros kapcsolatban álltak a Sinclair-klán barátaival, a templomos lovagokkal, sőt közülük többen is a rend tagjai voltak, és akik Temple környékén rendelkeztek birtokokkal – 1349-től a „Kinghts Hospteller’s”-ben, az angliai templomosokat felszívó kórházas lovagrendben bukkannak fel. És milyen érdekes, hogy ebben az időben a kórházas lovagok székhelye is szintén Temple, még pontosabban az egykori templomos apátság volt.

Temple-ben a mai napig elevenen élő néphagyomány, hogy a Párizsból kimenekített kincseket az apátság területén rejtették el a templomos lovagok.

Fordítsd tekintetedet a tölgy és a szil felé, és meg fogod találni a rejtett milliókat – tartja egy napjainkig ismert környékbeli középkori mondás, amely sokak szerint az itt elrejtett templomos kincsekre utal.

2010-ben, nem messze az apátsági templom romjaitól, dr. Crispen Phillips feltárt egy falat és néhány lépcsőfokot, amelyek északi irányba, a templom felé mutatnak.
Az ásatások során ugyanitt tucatnyi kisebb templomos szimbólumokkal díszített sírkövet, és egy nagy síremléket tártak fel, amelyre a templomosok „Memento mori – Emlékezz a halálra” jelmondatát vésték.

A templom irányába futó járatot eddig még nem tárták fel. Hogy rejt-e valamit a föld mélye a Temple-i monostori templom romjai alatt, egyelőre még megválaszolatlan kérdés.
Lehet, hogy a templomos kincseknek mindörökre nyoma veszett.

szerkesztette: Cseke Ibolya

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *