CELLDÖMÖLKI BENCÉS APÁTSÁG ROMJAI

CELLDÖMÖLKI BENCÉS APÁTSÁG ROMJAI

Celldömölkön található az ország egyetlen olyan romtemploma, ami tufából épült (vulkánkitörést követően porból és hamuból létrejött kőzetből), és itt alussza örök álmát Lancsics Bonifác, a “Boldogasszony Anyánk” kezdetű Mária-ének szerzője.

Celldömölk több mint 750 éves múltra tekint vissza. Kiscell és Nemesdömölk 1903-ban egyesült Celldömölk néven, Alsóságot 1950-ben, Izsákfát pedig Celldömölk várossá nyilvánításakor (1978. december 31-én) csatolták Celldömölkhöz. A mai település területén egy ötödik település, Pórdömölk is volt a középkorban, ez azonban a 20. század elején már nem volt önálló.
Kemenesalja kialudt tűzhányó hegyének, a Ság-hegynek északkeleti tövében alapították az Árpád-háziak korában, Szűz Mária tiszteletére a dömölki bencés apátságot, hogy benne az istentisztelet és az evangéliumi tanácsok szerint való szerzetesi élet virágozzék.

Sem az apátság alapítóját, sem alapítólevelét nem ismerjük.

Valószínűleg II. Béla idején alapították, de említése korabeli írott forrásban csak 1252-ből való: „ecclesia Sancta Marie de Demunk”. Ezen 1252. február 18-án Pozsonyban kelt oklevél szerint: „Mersének fiai: Gergely és Fábián, Roland nádor bírói széke elé kísérik Jakab apátot, hogy birtokában, igazában megvédelmezzék Pápának fia Márton ellen.”
A kolostor közelében két település is kialakult: jobbágyainak és szolgálóinak faluját Pórdömölknek, később Egyházasdömölknek, a nemesek faluját Nemesdömölknek nevezték. Az apátságban bencés szerzetesek tevékenykedtek.

A legújabb kutatások azt valószínűsítik, hogy a templom egy római kori villa alapjaira, annak anyagából épült. Ezt látszik igazolni a templom aránylag kis mérete és építési technológiája.
A templom máig megmaradt falszakaszain felfedezhetők a romanika (13. század) stílusjegyei (a toronyrészen) és a gótika (14. század) jellegzetességei (az átépült szentélyen). A templom déli szomszédságában emelkedett a régi, ismeretlen időkben nyom nélkül elpusztult kolostor. A monostor környezetében kis majorszerű település jött létre.

A XIII. században gótikus stílusban átalakították, majd a XIV. században a szentély fölé is boltozatot építettek, melyek felett találhatóak a barátlakások. A szentély ebből az időből származó freskótöredékeit a XIX. században még teljes alakjukban lehetett látni. Egyiken az Angyali Üdvözletet, másikon Szent Bertalant ábrázolták, amint saját lenyúzott bőrét viszi a vállán.
A XVI. század elején a kolostor Pannonhalma leányapátságaként szerepel.

Az oly sok vihart megélt “kicsiny erősség” a török hódoltság idejéig működött, használói ekkor elmenekültek. Középkori kegyszobrát Csallóközbe, a mai szlovákiai Dénesd templomába menekítették.
A szerzetesek a kolostort 1560-ban hagyták el.
Az egyhajós, félköríves szentélyű templom, amelyhez a nyugati oldalon egy torony csatlakozott romos állapotban maradt fenn a település szélén.

Az egyházi működés a török hódoltság idején szinte teljesen szünetelt, majd az 1681-es országgyűlési törvénycikk nyomán Nemesdömölköt artikuláris helynek jelölték ki, ahol evangélikus templomot építettek.
A bencés apátság újkori újjáéledése már más helyszínen és más körülmények között történt meg.

1803-tól magtárként hasznosították, majd az 1930-as években műemléki védettséget kapott. A II. világháború után, 1946-ban gránátrobbanástól ledőlt az É-i és D-i fal, a tornyot 1948-ban helyreállították.
Az egyhajós, félköríves szentélyű templom, amelyhez a nyugati oldalon egy torony csatlakozott romos állapotban megmaradt a település szélén, további részleteit régészeti ásatások hozták felszínre.
A templom megtalálható: Celldömölk, Koptik Odó u. vége
GPS: 47.255266, 17.139526

Forrás : http://vaskarika.hu/…/rejtett_kincsek_vas_megyeben-a_celld…/
https://hu.m.wikipedia.org/…/D%C3%B6m%C3%B6lki_ap%C3%A1ts%C…
https://www.turautak.com/…/celldomolk–bences-apatsag-romja…
http://m.vulkansag.hu/…

írta szerkesztette és a fotókat készítette: Simon Zoltán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *