Ráduly Mária Piroska

Ráduly Mária Piroska

Ráduly Mária Piroska képzőművész, textilművész és művészetpedagógus 1976 január 8-án született a Maros megyei Nyárádszeredában.
1990 és 1994 között, a líceumi évei alatt már része volt művészetoktatásban.

A csíkszeredai Nagy István Zene- és Képzőművészeti Líceum grafika tagozatán alapozta meg művészeti tanulmányait, ahol szaktanárai voltak: Márton Árpád, Koszti Miklós István, Ercsei Ferenc.
1994 és 1999 között a Temesvári Képzőművészeti Egyetem hallgatója volt.
Majd 1999-ben a Képzőművészeti Egyetem textil szakán szerzett oklevelet. Szakirányító tanáraként Zimán Vitályos Magdát említi.
Az egyetemi évek után, 1999 és 2000 között, a Gyergyóremetei Decoratex textilgyár tervezőjeként dolgozott, majd 2000 és 2001 között a csíkszeredai RI-design reklámirodájában töltött be jelentős munkaköri szerepet.
2002-től, immár 18 esztendeje a csíkszentmártoni Tivai Nagy Imre Líceum
művészetpedagógusa. Ráduly Mária Piroska képzőművész tagja a Studio 9 csíkszeredai művészek csoportulásának.
2018-ban, művészeti tevékenységének elismeréseként a Hargitai Szalon szakmai díjában részesült.
2012 óta több egyéni tárlata is nyílt, amelyek közül említésre méltó a csíkszentmártoni ’Gyűjteményes’ kiállítása, illetve a dévai Melite házban megrendezett Átlépések című tárlata.
1998 óta rendszeresen részt vesz hazai és nemzetközi csoportos kiállításokon, alkotásait Erdély- szerte, valamint Magyarország több tepelülésén is megtekinthette a művészetkedvelő közönség:
Csíkszereda, Gyergyóalfalu, Kolozsvár, Marosvásárhely – Erdély, Jászdózsa, Gödöllő, Szigetvár, Dunaharaszti – Magyarország.
Ráduly Mária Piroska képzőművész állandó tagja a Csíkszentmártoni Mátyás József emléktábornak, illetve számos alkalommal megfordult a Gergyóalfalusi Sövér Elek emléktáborban, valamint a Dunaharaszti P Art és a Kézdivásárhelyi Incitátó művésztelepeken, Magyarországon.

Ráduly Mária Piroska képzőművész, textilművész méltatása:
“Peregnek az évek, elgondolkodom és huncutkodom, mert azt mondom, hogy Ráduly M. Piroskával együtt jártunk iskolába. Nincs ebben az égvilágon semi furcsaság, hiszen ő is reggel nyolcórára és én is nyolcra mentem iskolába. Ráduly M. Piroska azok közé tartozik, akikkel hajdan elindítottuk a Csíki Képzőművészeti Líceumot.
Ha fát ültetünk és azt ápoljuk, idővel meghozza a gyümölcsét. És ime itt állunk a hajdan elültetett fa alatt, a ráfordított akarás, munka meghozta és meg fogja hozni a várt eredményt!
Textil szakot végzett, de az alkotói pályán sok más műfajt is kipróbált, bizonyság erre a mostani kiállítás.
Ki is ő? Az alkotóban mindig keressük az embert mert az alkotásban az alkotó lelki keresztmetszete tükröződik. Személyes megfigyelésem, Piroska egy kiegyensúlyozott ember, tele van derüvel, életerővel és emberi melegséggel.
Az alkotásain gondolkodásának mosolygó lelke tükröződik! Minden alkotás egy sejtett titok, egy felelősség vállalás, egy különálló vélemény a világról. Nyitott szemmel raktározza és ellemzi a környezetét, nem az apró részletekkel, hanem a summás nagy egységekben teremti újra alkotásaiban a környezetéről alkotott véleményét. Megkeresi a még létező motívumokat, lett lévén táji vagy tárgyi jellegűek azok. Különlegesen építkezik, képi elrendezése határozott, néhol majdhogynem geometrikus, nem az apró részletek érdeklik, hanem nagy határozott színfoltok.,
de túllépi a bársonyos világot, színei derülten néznek, szinte férfiasak.
Témaköre nagyon változatos, de felfigyeltem egy érdekes motívumra amit számtalan változatban képpé teremtett. Ez nem más mint a „kapu” motívum. Mennyi minden belefér egy ilyen üzenetbe. A kaput állítják, ki- be nyitják, ki-be járnak rajta. A kiskapun az emberi lélek, a jó és a
rosszindulat közlekedik. A nagykapu már ritkábban tárul ezen keresztül megy be vagy jön ki a munka gyümölcse. Mennyi mindent sejtet a kapun túli világ. Ha végig nézzük és alaposan ellemezzük, ezeket a kapukat megnyitjuk, és tiszta lélekkel bemegyünk rajtuk, meggyőződhetünk, hogy vajon tág-e vagy szűk számunkra ez az élmény ahova elvezet Piroska.
Isten adjon ,,Neki” sok-sok erőt egészséget a további alkotásaihoz és maradjon mindig vidám.”
(Egyéni gyűjteményes kiállítás margójára, tárlatértékelő: Márton Árpád képzőművész, 2012)

“Fiatal székely alkotóval ismerkedhettek meg a dévaiak a Hunyad Megyei Magyar Napok képzőművészeti tárlata alkalmával.
Ráduly M. Piroska Átlépések című kiállítását a Melite házban tartották. A Csíkszeredából érkezett művész életútját Csatlós Erzsébet Zsófia ismertette, és egykori tanárának gondolatait felidézve vezette be az érdeklődőket a művésznő különleges szépségű alkotói világába . A terem
falain meleg színekben ragyogó képek köszöntöttek a tárlatlátogatókra.
Mint kiderült, szinte mind a negyven kép az utóbbi két év termékei.
Így fogalmazott Ráduly M. Piroska a kiállítás megnyitón: a negyven fele közeledve az ember elkezd mérlegelni, befele reflektál, kutatja magában, a világban az igazán fontos dolgokat. Ez a meditativ állapot, a letisztuló szeretet, derü, vidámság szülte ezeket a képeket. Fiatalabb koromban, formában tömörebb és színben harsányabb képek jellemeztek. Most a megnyugvás, a békesség a szeretet érzése uralkodik bennem, ezt engedem papírra vetülni. Az alkotás során alkalmazott technikáiról elmondta: színes tussal, és porfestékkel, pácokkal készíti képeit, nagy teret engedve a véletlenszerűségnek is, hagyva, hogy a papíron, vásznon
maguktól is történjenek a dolgok.Tanárának értékeléséből kiderült: Korábban a kapuk jelentették képeinek a vezérmotívumát. A határok, mezsgyék, kapuk most is felefedezhetők, de a központi motívum ma már az ember, a fény, a tér és a levegő, a szeretet szabadsága. Ezért is lett Átlépések a tárlat címe, mert a többnyire nonfiguratív képein valóban ott bujkál a tárgyi és lelkivilág közti feszültség, de a szeretet szülte harmónia is.” (Gáspár-Barra Réka újságíró cikke a Hunyad megyei Hírmondóban: Ráduly Mária Piroska ʺÁtlépésekʺ című egyéni kiállításáról, Melite ház, Déva, 2016)

“A külömböző anyagok használatában rejlő képalkotói lehetőségek hiteles lenyomatait fedezhetjük fel Ráduly Mária Piroska akvarell, tustinta és textilfesték alapanyagú, szürrealisztikusan expresszív alkotásaiban (Átváltozások, Átkelők, Ébredések). Kivételes műgonddal kivitelezett, lírai hangvételű látomásos munkák, amelyek lebegésérzetet keltenek.”
(Székely Géza grafikusművész beszéde, Studio 9 kiállításMinerva Galéria, Kolozsvár, 2017)

Ráduly Mária Piroska művészi hitvallása:
Ha az elindulásomra tekintek vissza, a véletlennek is mondható egybeesésekkel, terelésekkel nézek szembe. Az útválasztás utolsó pillanatában teremtődött meg a lehetősége annak, hogy művészeti oktatás felé sodródhassam. Erre a pillanatra mindig nagy örömmel tekintek vissza,
mert itt telt meg az életem színekkel, tartalmakkal, érdekességekkel és munkaszeretettel. Az alkotás számomra egy belső út elsősorban, amit az eszközök, technikák és színek változatossága tesz érdekessé és vonzóvá. Teret engedek a véletlenszerű történéseknek, keresve az egyensúlyt tudatos és spontán alkotás között. Kompozíción belül hagyom érni a színeket, fontos az időt befogni az alkotás folyamatába. Ezért előfordul, hogy majd csak hónapok múlva kerül sor egy-egy alkotás befejezésére.
Munkáimat jellemzi a líraiság, egyfajta lebegés. Azt gondolom, hogy minden egyes alkotás engem tükröz és pontosan mutatja az emberekhez és a környezethez való viszonyulásomat.
Ahogy Márton Árpád képzőművész megfogalmazta „az alkotásban az alkotó lelki keresztmetszete tükröződik”. Korábbi munkáimban sokszor van jelen a kapu mint konkrét fizikai valóságot, a ki- be járás (vagy ki- be engedés) szabadságát jelentő szimbólum. A folyamatos megélés és tapasztalás által az alkotások középpontja áttevődött egy magasabb gondolati síkra, ami az emberi viszonyokkal, érzésekkel és kölcsönhatásokkal foglalkozik.
*
Fotó: RÁDULY MÁRIA PIROSKA és alkotásai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *