CSÍKRÁKOSI ERŐDÍTETT TEMPLOM

CSÍKRÁKOSI ERŐDÍTETT TEMPLOM

Csíkrákos falva Csíkszeredától 10 km-re fekszik. A község határában alacsony dombtetőn áll az erődtemplom.

A templom története

A Cseredombon, késő gótikus stílusú lőréses-bástyás banderiális templom a XIII. században épült 1280 környékén. Említése 1433-ban történik először, a Szent György tiszteletére emelt templom elődje is román kori lehetett, de a hajdani épületegyüttes feltárása még nem történt meg.
A XV. században átépítették és kőfallal kerítették körbe. Ugyanekkor nyeri el kőkeretes ablakait és csúcsíves boltozatát.
1507-ben Zabya Péter kibővítette a templomot, ekkor került előtérbe a katonai szerepe: a környék zászlósurai és banderiális csapatai szállásolták el benne.

Mai formáját az 1758-ban történő átfogó rekonstrukciós és bővítési munkálatok során nyerte el. Barokk kapuja is ekkor épült.
Díszesen megfestett templombelsője a gyakori tűzkároknak esett áldozatául, ebből két freskótöredék csak 1938-ban kerül napfényre a számtalan újra festés rétegei alól.

Az elmúlt évtized széleskörű munkálatai teljesen helyreállították és régi fényével ruházták fel a Csíkrákosi vártemplomot.
A római katolikus templom érdekessége a terméskőből forró mésszel rakott 30 méteres tornya különleges, vörös-barna színű motívumaival, melynek alakjait egyesek asztrológiai jegyek formáinak tartják, újabb feltételezések szerint viszont pogány természetkultuszra utalnak. Jelenleg a legelfogadtabb magyarázat, hogy a mindennapi népi élet jeleneteit ábrázolják. Az ábrákat a közelmúltban újrafestették, így tökéletesen megfigyelhetőek.

Rendkívül szokatlan egy templomtorony falán a nap, a hold, a csillagok közti hatujjú alak, a kígyó, a hal, a rák, és más állatok bizarr megjelenítése.

A belső szentély egyik bordatartó kövén a későbbi időkből Hunyadi kori hollós rajz ábrája látható.
Krisztus születését ábrázolja a főoltár, mely Veress Mátyás keze munkája 1794-ből.

A templom kriptájában Cserei Zsuzsanna, Mikes Kelemen titkos jegyese nyugszik, míg a templomkert az egykori székely vezető, Zöld Péter plébános végső nyughelye, ide temették 1762-ben. A cinterem fala mellett emlékmű is őrzi a büszke bujdosó alakját.

A templomot kívülről egy 2,5-3 méter magas, szabálytalan alaprajzú, lőréses fal veszi körül, déli oldalán barokk stílusú oromfalas bejárat áll. A keleti oldalon egy régebbi kisebb oldalbejárat látható, amelyet ma már nem használnak.

A védőfal délkeleti oldalán egy lekerekített sokszög záródású, kápolnára emlékeztető épület látható. Bejárata nyugatról nyílik, ez egy egyszerű, négyszögletes ajtó. Keletre néző falát két pillér erősíti, amelyet utólag építettek hozzá. Északi oldalán két résszerű ablaka van, ezek az idők folyamán megrongálódtak, így nem állapítható meg záródásának formája.
A védőfal keleti részén két fordított kulcslyuk alakú lőrés látható. Ez a lőréstípus a csíki templomok közül egyedülálló.
A támpillérekkel erősített zömök falat cseréppel fedett nyeregtető védi.

Orbán Balázs A Székelyföld leírása című könyvében így írt a templomról:

„Ez egyház egyáltalában jóval terjedelmesebb és diszesebb a szokásos községi templomoknál, ugy, hogy Csik szentegyházai közt minden tekintetben megérdemli az első rangot. Ez is, miként kortársai, a kontár kezek eszközölte kiigazítások által, sokat szenvedett; de azért műidomaiból mégis sértetlenül fennmaradt legalább annyi, hogy meghatározhassuk, miként az átmeneti korszaknak (XIII. század) egyik tiszteletet keltő műemléke áll előttünk.”

írta és szerkesztette: Cseke Ibolya

forrás:
https://hu.wikipedia.org/…/Cs%C3%ADkr%C3%A1kosi_r%C3%B3mai_…
https://kirandulastippek.hu/szekelyf…/csikrakosi-erodtemplom
https://www.errearra.org/csikrakosi-templom

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *