EGRI ISTVÁN üvegművész

EGRI ISTVÁN üvegművész 1963. május 7-én született Kolozsváron.
Szülei is művészek voltak. Édesanyja, Nagy Enikő, festőművész, zománc- és festett-zománcművész, számtalan nemzetközi szimpózium díjazottja, valamint édesapja, Egri László festő- és üvegművész volt, aki 1970-ben hozta létre az EGRI VITRAILLE üvegműhelyt. A festő Egri László a 60-as években a tordai üveggyár üvegtervezőinek első generációját képviselte, ahol a tervezési osztályt vezette 1970-ig, amikor versenyvizsgával felvételt nyert és tanári állást kapott a kolozsvári ‘Ion Andreescu’ Vizuális Művészeti Akadémián. Vezetése alatt jött létre az intézmény üveg-tanszéke.

Egri István üvegművész a bukaresti ‘Ion Mincu’ Építőipari Egyetemen való próbálkozása után, a művészetek felé fordult, és a kolozsvári ‘Ion Andreescu’ Vizuális Művészeti Akadémián folytatta tanulmányait.
Üvegfúvóként dolgozott a kolozsvári Napochim üveggyárban, és az ott töltött évek során számos projektben vett részt.

Az 1989-es rendszerváltás után tanulmányait a budapesti Alkalmazott Művészeti Intézetben (jelenleg Moholy Nagy László Művészeti Egyetem) folytatta, üveg szakon. Olyan művésztanárai voltak, mint Bohus Zoltán és Horváth Márton.
Ez idő alatt nagy előnyt jelentettek számára az üvegfúvóként töltött évek. A gyárakban végzett gyakorlatok alkalmával gyakran fújt (üveget) és részt vett kollégái és tanárai projektjeiben.

Miután 1993-ban a budapesti Iparművészeti Főiskola üveg-porcelán szakán sikeresen államvizsgázott, Egri István édesapjával Egri Lászlóval és testvérével, Egri Andrással (festő, jelenleg zománcművész) együtt létrehoztak egy céget, amelynek tevékenységi köre ólomüveg ablakok tervezése, kivitelezése és restaurálása.
Ezt követően megkapta élete első nagy megrendelését, a kolozsvári Kálvária római katolikus templom felújítását, majd elindította festett-üveg műhelyét, amely a mai napig folyamatosan működik. Megalakulása óta tagja a romániai Restaurátorok Egyesületének. 2007-ben megkapta az ingóságok “kiváló festett-üveg restaurátora” minősítést, valamint 2012-ben az “ingatlanok festett-üveg restaurátor-specialistája” akkreditációt a romániai Kulturális Minisztérium részéről.

Számos restaurációban és festett-üveg munkában vett részt az évek folyamán, úgy középületek, mint magánvillák vonatkozásában, belföldön és külföldön egyaránt.

Egri István üvegművész tagja a Romániai Képzőművészek Szövetségének, a Barabás Miklós Céhnek, tagja a Műemlékrestaurátorok Országos Szövetségének, valamint a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének.

Egri István üvegművész így vall munkásságáról egy nemrégiben készült interjúban:
“Általában hagyományos technikával készülő ólomüveg ablakokat készítünk és restaurálunk immáron 25 éve, az idők során több mint negyven templom és középület ólomüveg ablakait restauráltuk, és majdnem ugyanennyi a hasonló épületekbe szánt általunk tervezett és készített munkák száma, hogy a magánmegrendeléseket ne is említsem. Ugyanakkor a feleségemnek, Egri Csillának köszönhetően, aki az egész vállalkozást felépítette, cégcsoporttá alakultunk, nem csupán hagyományos ólomüveg restaurációval foglalkozunk, hanem készítünk festett, nyomtatott üveget, zuhanyfalakat, ajtókat, térelválasztókat is modern szobabelsőkbe.
Már az itteni főiskolán arra tanítottak, hogy nekünk designereknek ki kell fordítanunk a sarkukból a dolgokat, és új ösvényeket kell keresnünk. Több élmény is ért, a Hundertwasser-ház Bécsben, Gaudinak a munkásságát láttam többször is Barcelonában, Kós Károly, Makovecz Imre munkái, amelyeknek hatására kezdett kialakulni az egyéni stílusom, amely fellelhető például a Grand Hotel Bálványos hatalmas ablakain, amelyek a lépcsőházat díszítik. Tehát az organikus építészet elég nagy hatással volt rám, és befolyásolta is a vonalvezetésemet az utóbbi tizenvalahány évben.
A legkomplexebb munkák a restaurálási rekonstrukciós feladatok, amikor nincs fennmaradt fotó vagy egyéb kapaszkodó. Ilyen volt például – többek között – a gyergyói Szent Miklós Templom két ablakának, vagy a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium dísztermének a nagy központi kompozíciója.
Egy új ólomüveg tervezése egy meghatározott közösségi, vagy egyéni térbe felvet egy bizonyos felelősség vállalást. Mivel egy ilyen alkotást hosszabb időre szánnak, a tervezésénél, szín és formavilágánál fogva is az időtálló alkotás elérése a cél, ami attól válik bonyolultabbá, hogy mint önálló művészi alkotás mind egyéni, mind korjegyeket is kell hordoznia. Az én munkáim általában erősebben egyéni vonásúak, mint egyetemesek, ez valószínűleg az egyéniségemből fakad.
A restaurálási munkák elsődleges szempontja az eredeti, restaurálandó munkával szembeni tisztelet, azon túl hogy technikailag az elvárt magas szinten kell minden részletre kimenően dolgozni, elsődleges szempont minden létező alkotóelem javítása, beépítése. Újra készítés csak akkor megengedett ha az eredeti már nem maradt fenn.
Idén a nagyváradi Darvas-ház nagyon szép szecessziós ablakait restauráltam és alkottam újjá régi fotók alapján, emellett a nagyenyedi református templom ablakait készítem, de egy régi bukaresti vendéglő ablakainak restaurálása és a szilágynagyfalusi Református Templom restaurálása is folyamatban van.”

*
Fotó: EGRI ISTVÁN üvegművész és alkotásai
Szerkesztette: Zilahi Nono

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *