A MIKOSDPUSZTAI MIKOS-ZIERER-KASTÉLY

A MIKOSDPUSZTAI MIKOS-ZIERER-KASTÉLY

Egy bohém báróé volt ez a gyönyörű, 63 szobás épületegyüttes. Mára lerobbant szellemkastély vált belőle.
Mikosszéplak községtől keletre fekszik Mikosdpuszta, a terület korábbi neve Belső-Soreke volt. A pusztát akkor létesítették, amikor taródházi báró Mikos Ede itt építtette fel kastélyát. A rezidencia egy tölgyerdő tisztásán épült fel, a tereprendezés során hatalmas földmunkát végeztek, és egy mesterséges dombot is emeltek, hogy az új kastély helyét kialakítsák.

Az építkezés 1857 és 1866 között zajlott egy bécsi építész tervei alapján. Később a kastély bal oldali oldalhomlokzatához földszintes pálmaházat és gótizáló kápolnát építettek. Saját áramfejlesztő-telepet is létesítettek Mikosdon, a főépület vízvezetékeit és központi fűtését Angliából hozatott anyagokból készítették.

A parkban a már korábban is meglévő tó mellett, az itt átfolyó patak felduzzasztásával egy új tavat alakítottak ki, amelyben hattyúk és halak éltek. Ma is látható még az egykori lóhere alakú szökőkút és a fürdőmedence maradványa.

A parkot két méter magas téglakerítés veszi körül; ezen a kerítésen két romantikus stílusú kaput emeltek, az egyik mellett erdészház, a másik mellett kertészház, kocsiszín és lóistálló állt. A kastélyparkban több pavilon és vadászlak is épült, illetve egy öt holdas szőlőskert is tartozott hozzá.

A taródházi Mikos família 1669-ben kapott magyar nemességet, majd 1825-ben magyar bárói címet, a família tagjai a kastély felépítése előtt a község központjában álló kúriát lakták.
Mikos Ede báró 1873-as halála után lányaira, Olgára és Gizellára szállt az uradalom, pazarló életmódot folytató fiát, Mikos Jánost pedig kitagadta. 1876-ban azonban a két bárónő egyezséget kötött Jánossal, így évjáradék folyósítása fejében később János megkapta kastélyt.
Érdekesség, hogy Mikos Ede idősebb lánya, Olga 1871-ben Mikosdpusztán tartotta esküvőjét herceg Yturbide Salvatorral, aki a mexikói császár örökbefogadott fia, mexikói trónörökös volt. (A császártól a hercegi rangot 1865-ben kapta.)
A kastélyt Mikos (II.) János 1881-ben megromlott anyagi helyzete miatt eladta két – ismeretlen nevű – helybeli lakosnak, majd a kastélyt és az uradalmat – az említett két helyi lakostól – 1891-ben Zierer Vilmos bécsi bankár vásárolta meg. Zierer a 2155 katasztrális holdas birtokot mintagazdasággá fejlesztette, ekkor burgonyanemesítéssel is foglalkoztak Mikosdpusztán, és itt alakították ki a Dunántúl első mezőgazdasági öntözőrendszerét. (Zierernek a szintén Vas vármegyei Váton is volt kastélya és birtoka.)
A XX. század elején Zierer Ernőre szállt az uradalom, 1935-ben pedig már az ő örököseit említették a 2155 katasztrális holdas birtok tulajdonosaként. A Zierer családot a II. világháború idején deportálták, a kastélyt a környék lakói kifosztották. Az 1945-ös kisajátítási lista szerint Zierer Ernő örököseitől vették el a hatvanhárom szobás épületet.
A II. világháború végén orosz csapatok szállták meg a kastélyt, amelyek még 1946 nyarán is benne állomásoztak, komoly károkat okozva ezzel az épületben.

Az államosítás után először párt és szakszervezeti oktatási központot alakítottak ki a kastélyban, majd 1956-tól SZOT-gyermeküdülőt helyeztek el falai között. Ekkor részben át is alakították az épületet, a melléképületeket pedig lebontották.

A kastély kálváriája a rendszerváltás idején kezdődött, ha csak nem számítjuk azt a harminc évet, amíg a SZOT tulajdonában volt, és gyermeküdülőként működött. Akkoriban még vigyáztak az épületre, rendszeresen felújították, karbantartották.

Napjainkban egy cég tulajdonát képezi az üresen álló, leromlott állagú épület, amelynek megkezdett felújítása félbemaradt. Csalók, bűnözők, folyamatos árverések, tehetetlen hatóságok, minden van itt, ami tökéletes példája a jelenlegi örökségvédelmi rendszer totális inkompetenciájának. Mindeközben, egy olyan védett műemlék pusztul, amely nagyon sokakban ébreszt boldog emlékeket.

Az angol stílusú tájképi kastélyparkban a tölgyek mellett ezüstfenyők, jegenyefenyők, simafenyők, hársak, bükkök, platánok állnak, a kastélyhoz vadgesztenyesor vezet fel.

Írta és szerkesztette: Simon Zoltán
Fotókat Simon Zoltán készítette

Forrás:
https://mikosdkastely.freewb.hu/
https://elherdaltorokseg.blog.hu/…/mikosd_kastely_mikosszep…
http://vaskarika.hu/…/romos_kastelyok_vas_megyeben-a_mikos…/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *