AZ EURÓPAI VADMACSKA

AZ EURÓPAI VADMACSKA

A vadmacska és a vadmacskához hasonló színezetű elvadult, házi macska és hibridjük megkülönböztetése nem könnyű…
A vadmacska külső megjelenésre sokkal zömökebb testalkatú, mint a házi macska. Szőrmintázata jellemzően halványabb, elmosódottabb, lábai vaskosabbak, orrtájéka szélesebb, feje durvább, bajusz szálai fejlettebbek (és fehérek), fülkagylója arányaiban kisebb. A vadmacska farka tompa végű, dús szőrzetű, fekete farokvégű, 5 sötét gyűrűvel, míg a házi macska farka vége hegyesebb.
A hím 5–7 kg, nőstény 4–5 kg tömegű. Vadászati leírásokban ennél nagyobb kandúrokról is beszámoltak, melyek súlya ritkán a 8 kg-ot is meghaladta.

A vadmacska nem tévesztendő össze az elvadult házi macskával!
Hazai elterjedés…

Magyarországon a vadmacska elterjedését 1987-ben mérték fel először.
Populációk találhatók jelenleg a Dráva síkon, a Mecsekben, a Villányi-hegységben, a Dunántúli- és az Északi-középhegységben, továbbá az Alföld néhány ártéri erdejében, viszont eltűnt az észak-nyugat és közép magyarországi részekről.

Élőhely…

A sűrű, jó takarást biztosító és emberi zavarástól mentes erdőket (fenyves, öreg tölgyes) és bozótosokat kedveli, amelyek mellett azonban mindig lennie kell nyílt területnek, ahol vadászhat.
Telepített aljnövényzet nélküli erdőket (akácos, nyaras) elkerüli. Általában elkerülik a lakott területeket és a zavart élőhelyeket is (pl. mezőgazdasági táblák), ez alól csak a szaporodási időszak kivétel, amikor a kandúrok akár a házimacska nőstényeket is felkereshetik a tanyák közelében. Ez azonban csak olyan helyeken fordulhat elő, ahol nagyon lecsökkent az állomány sűrűsége.

Életmódja…

Vadmacska éjszakai állat, a nappalt takarásban, faodvakban, sziklaüregekben, farakások alatt, magas fák ágain vagy kotorékban tölti. A kotorékként a rókák elhagyott üregeit használják.
Magányosan élnek,  a kandúrok csak szaporodási időszakban – melyet pacsmagolásnak neveznek- keresik fel a nőstényeket. A kifejlett állatok mozgáskörzete 100-500 hektár között van, ivartól és kortól függően. A területükhöz hűek, bár a nőstények jobban ragaszkodnak hozzá, mint a hímek.
A kandúrok között vannak ún. nomád életmódot folytató egyedek is, amelyek valószínűleg alárendelt szerepet töltenek be a domináns kandúrokkal szemben.
A területüket vizelettel jelölik.

A zsákmányukat (pl. kisemlősöket, madarakat) vagy aktívan keresik és becserkészik, vagy egy helyben várakoznak, majd a megjelenő prédára (pl. üregi nyúlra) ráugrnak.

A vadmacska pacsmagolási (párzási) időszaka januártól márciusig tart. A vemhesség időtartama 63-66 nap, április-májusban kölykezik. Előfordulhat esetleg évi két alom is, – a második június-júliusban – ha az első alom elpusztul. Az alomnagyság természetes körülmények között 2 és 5 kölyök között alakul, átlagosan 3. A megfigyelések szerint fészkét szikla- vagy faüregbe, valamint egyéb száraz helyeken, pl. rőzsehalmok vagy farakások alatt alakítja ki. A kölykök vakon jönnek a világra. A takarást nyújtó üreget 4-5 hetesen hagyják el először, 10-12 hetesen már vadásznak az anyjukkal együtt, 4 hónaposan már önállók. Az ivarérettséget mindkét nem 10 hónaposan éri el, de a kandúrok ekkor még nem feltétlenül vesznek részt a szaporodásban.
A vadmacska akár 15 évig is élhet.

Természetvédelmi megítélése…

A vadmacska Európában sokfelé veszélyeztetett faj.

A magyarországi állománycsökkenés elsődleges okai az élőhelyek beszűkülése és a házimacskával történő kereszteződés, illetve a házimacskák által terjesztett betegségek.
Ezek mellett gondot jelenthet az elvadult házimacskákkal való versengés is, mind a területekért, mind a táplálékért.

A vadmacskák védelme érdekében “vadmacska rezervátumokat” célszerű létrehozni azokon a területeken, ahol még van tiszta genetikai állományú populáció. Ezeken a helyeken meg kell akadályozni a házimacskák bejutását, illetve az ott található házimacskákat el kell távolítani. Törekedni kell továbbá a természetszerű erdőgazdálkodás erősítésére valamint, hogy a vadmacskák élőhelyeit elkerüljék az utak.

A vadmacska elterjedt volt az európai pleisztocén korban; amikor a jég visszavonult, alkalmazkodott a sűrű erdei életmódhoz. A legtöbb európai országban már nagyon ritka. Habár az európai vadmacska törvényesen védett fajnak számít, a vadászok még mindig kilövik, ha összetévesztik a házi macskával.

Az európai vadmacska fokozottan védett faj,
természetvédelmi értéke: 250 000 Ft

írta és szerkesztette: Cseke Ibolya

Forrás:
http://termeszetvedelmikezeles.hu/adatlap-allatok…
Bihari Z., Csorba G., Heltai M. (ed.) (2007): Magyarország emlőseinek atlasza. Kossuth Kiadó. Budapest. p. 360. ISBN 978-963-09-5610-9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *