ZÁNKAI REFORMÁTUS TEPLOM

ZÁNKAI REFORMÁTUS TEPLOM

Zánka felső részére, ahol az egykori halászfalu házai álltak, kevesen vetődnek el, pedig egy olyan műemlék található itt, amely nem csak régisége, hanem építészeti megoldásai miatt is figyelemre méltó.

Zánka és környéke az őskor óta lakott terület. Újkőkori telepre utaló, valamint késő rézkori és kora bronzkori emlékekre utaló leletanyagokat találtak a község határában. A Balaton-felvidék a rómaiak uralma idején Pannónia része volt. A római lakosság itt túlnyomórészt leszerelt katonákból állt, akik az obsit mellé földbirtokot kaptak. Jellemző volt a villás település. A szőlőművelés emlékei is fellelhetőek. Zánkán a református templomnál talált leletek alapján, a dombon települést feltételeznek.
A honfoglalás után a környék a Kál nemzetség szállásbirtoka lett. Zánkáról az első írásos emlék 1164-ből maradt ránk: Miske ispán fia, István végrendeletében említi Zánka prediumot (gazdasági telepet).
Zánka nevének eredetére kétféle felfogás van: az egyik: „Zan” személynévből származik, kicsinyített, becézett alakban; a másik: szláv eredetű, „zamiki, zamka” = lakat, zár vagy „zaneka” = elhagyott hely szavakból.

Majd száz év alatt Zánka kis jobbágyfaluvá növekedett.

A 12. században kőtemploma épült, mely kétszeres újjáépítés után ma is áll, a református egyház műemlék templomaként.
A templom első írásos említése jelenlegi tudásunk szerint 1333-1335-ből maradt ránk.
A templom építéstörténetét az 1984–1985-ös műemléki feltárás során pontosították. A mészkő sziklaszirten álló templom építését a 12. század elejére teszik, ezzel a templom a Balaton-felvidék egyik legkorábbi építésű temploma.
Építészeti elrendezése miatt különleges műemlék. Keleti oldalán álló szentélye ugyanis kívül négyszögletes, belül rotunda, vagyis kör alaprajzú. Ez a szentélytípus keleti eredetű, kisázsiai és egyiptomi keresztény (kopt) templomok épültek ilyen stílusban, hazánkban nagyon ritka.

Zánka tulajdonosai a 18. századig többször változtak. Először az Atyusz nemzetség, a 13. század végétől a Gyulafi-Rátoldi család birtokolta, de a 13.-14. században a veszprémi káptalan is birtokos itt. A 15. században a Gyulafi és a Rozgonyi család felváltva osztozott Zánka birtoklásában, míg 1474-ben Mátyás király a Gyulafi család jogát erősítette meg.

A török időket a Balaton-felvidék népe nagyon megsínylette. A rovásadó összeírásokban az szerepel, hogy a török 1548-ban a falut felégette, és ezt követően plébániája is üresen állt.
A templom a 18. század második felében a reformátusoké lett, akik az évekig elhagyatottan álló templomot ismét használatba vették és helyreállították.

A szentély fölé 1786-ban, a nagy felújítás során építettek tornyot. A templom eredeti tornya ugyanis az átellenes, nyugati végén volt, és mintegy másfél évszázaddal később emelték, mint a templomot. Ennek a toronynak pedig az volt az érdekessége, hogy a szélessége megegyezett a templomhajó szélességével. Rejtély, hogy kik és miért építették ilyenre, ugyanis ilyenek német területről ismertek, főleg a Brandenburgi Őrgrófságban volt elterjedt. További érdekesség, hogy a templomhoz korábban csatlakozott annak déli részén egy sírfolyosó, azaz boltozott kripta is. Ebben a feltáráskor a sziklába mélyített sírokat, bennük össze-vissza dobált csontokat találtak, vagyis a sírokat kirabolták. Jelenleg ennek már csak alapfalait látjuk. Ez valószínűleg a templomot építtető Atyusz nemzetség temetkezési helye lehetett.

Az 1984–85-ben végzett régészeti és falkutatásokat követően 1993–94-ben egy nagy, átfogó rekonstrukcióra került sor, melynek során a 12–13. századi állapotokat próbálták visszaállítani. Kibontották a déli oldalon lévő, befalazott Árpád-kori bejáratot. Az egykori, nyugati torony két befalazott ikerablakát is kibontották, amelyeket római kori oszlopok tagolnak, ezek jelenleg a templom leglátványosabb elemei. Fenn a karzaton is láthatunk római kori kőfaragványokat.

Évezredek tanúja tehát a zánkai templom, amelyet feltétlenül keressünk fel.

írta és szerkesztette: Simon Zoltán

Forrás:
https://varlexikon.hu/zanka
http://theodoraetterem.hu/zankarol/
http://geopark.hu/…/ember-es-…/2210-zanka-reformatus-templom

Fotókat Simon Zoltán készítette

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *