PÁLCÁT TÖR VALAKI FELETT

PÁLCÁT TÖR VALAKI FELETT

Ez a szóról szóra németből fordított szólás nemrég honosodott meg nyelvünkben. Jelentése: kedvezőtlen, lesújtó ítéletet mond valakiről.
A szólás egy régi német jogszokásban gyökerezik. A halálra ítéltet kivégzése előtt még egy utolsó kihallgatásra a bíróság elé vezették, majd kihirdették a végleges ítéletet. A bíró ezután egy pálcát három felé tört, s ezekkel a szavakkal dobta az elítélt lába elé: “Segítsen Isten, én nem segíthetek rajtad”. Végül átadták az elítéltet a hóhérnak. A pálca eltörése eredetileg a büntető eljárás befejezését jelentette, azt jelképezték vele, hogy az ítélet végleges és visszavonhatatlan. E szokásnak a magyar polgári törvénykezés XVIII. század előtti múltjában nincsen semmi nyoma, idővel, vélhetően a német eredetű szólás hatására azonban már a magyar polgári bírók is e szokás szerint hirdették ki a halálos ítéleteket.
Mikszáth egyik novellájában szerepel, hogy “A bírák most hát elkezdtek szavazni. A fekete pálca ott volt már keresztbe téve az asztalon, amit el fognak törni azzal a szóval, hogy halál”

Forrás: O. Nagy Gábor – Mi fán terem?

szerk: Haulik Beatrix

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *