POSZEIDON TEMPLOM ÉS A GYÖNYÖRŰ SOUNION FOK

POSZEIDON TEMPLOM ÉS A GYÖNYÖRŰ SOUNION FOK

Végtelen tengerbe nyúló szirtfok, 70 méter magas sziklafallal, az Attikai félsziget legdélibb csücske, Athéntól 70 km-re található Sounion fok.
Itt magasodik az ókori görög kultúra pompás műemléke a Poszeidon naosz.
A naoszt, vagyis a Poszeidon-imádat helyét, mai megfelelőjeként templomnak nevezzük. Poszeidón (a rómaiak Neptunusza) a görög mitológiában a legfőbb tengeristen, Kronosz és Rheia fia volt, Zeusz és Hádész testvére. Háromágú szigonyával ő támasztja a tengeri viharokat.A tenger mélyén lakott feleségével, Amphitritével.

Nem csoda, hogy pont ezen a helyen épült a szentély, hiszen a földnyelvet körbe öleli a tenger, a régi görögök megtalálták itt a legtökéletesebb helyet a Poszeidon templomának.

Az eredeti, archaikus kori Poszeidón templomot valószínűleg i.e. 480-ban emelték de azt a perzsák hadjárata lerombolta. Az újabb épületet, melynek romjai ma látható i.e. 444-ben építették, Periklész idején, aki az athéni Parthenont is újjáépítette (amelyet szintén a perzsák romboltak le).
Négy nagy fiúszobor, kurosz állt az épület négy oldalán, ezekből hármat találtak meg. Ma az athéni archeológiai múzeumban lehet őket megcsodálni.

A 31 x 13,5 m alapterületű dór építésrendű klasszikus templom egykori 34 márvány oszlopából az egyik oldalon ma már csak 6, a másik, déli oldalon 9 áll a helyén, egy oszlop a British Museumban található.
A 6 m magas, alul 1 m átmérőjű oszlopok anyaga a környéken található márvány, amely távolról fehéren csillog, valójában azonban szürkés erezetű. Az oszlopokra a szokásos 20-24 helyett csak 16 kannelurát (hosszában futó rovátkát) véstek, hogy így a simább éleken kevesebb pusztítást végezhessen a sós tengeri szél.

Poszeidónon kívül más mitikus legendák is kötődnek Sounionhoz…

Bár sok idegenvezető és kalauz az athéni Niké-templomnál meséli, mégis inkább ide Sounionhoz köthető a legenda, mely szerint Aigeusz király innen vetette le magát a mélybe, mert azt hitte, fia, Thézeusz meghalt Krétán, a Minotaurosszal folytatott harc során. A királyfi a visszafelé vezető úton nagy örömében elfelejtette kicserélni a hajója árbocán a fekete vitorlát győzelme jeléül fehérre. S amikor apja megpillantotta a fekete vitorlákkal közeledő hajót, kétségbeesésében a szirtfok pereméről a tengerbe vetette magát, ezért aztán később Aigeusz királyról nevezték el az Égei-tengert.

A Poszeidon templomot Homérosz is említi az Odüsszeia-ban, leírja, hogy Menelaos király hazafele a trójai háborúból itt állt meg, hogy eltemesse hajójának kapitányát. De Sounion-ról említést tesz még Szophoklész az Aiasz-ban, Euripidesz a Küklopsz-ban, Pauszaniasz Periégétesz (I,1) és Vitruvius (IV, 7) is.

George Lord Byron neve olvasható a templom egyik oszlopának tövében. Byron 1810–11-ben több hónapot töltött Athénban, köztük két dokumentált látogatást tett Sounionban. Nincs azonban közvetlen bizonyíték arra, hogy a feliratot maga Byron véste volna.

Byron megemlíti Souniont a Görög szigetek című versében :

“Helyezzen rám a Sunium márványos meredek merevlemezére,
ahol semmi, csak a hullámok menthetők meg,
én pedig meghallhatom , ahogy söpörnek a kölcsönös morajok …”
A két és fél évezredes rom lenyűgöző látványt nyújt, nem véletlenül népszerű a turisták és fotósok körében.

írta és szerkesztette: Cseke Ibolya

forrás:
csamborgo.hu
eviasziget.hu
mapio.net
en.wikipedia.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *