SZISZIFUSZI MUNKA

SZISZIFUSZI MUNKA

Sziszüphosz Aiolosz thesszáliai király fia, az ógörög mondavilág szerint a legravaszabb halandó volt, túljárt az emberek és az istenek, köztük Zeusz eszén is. Gaztettei miatt Thészeusz megölte, és a Holtak Bírái egy hatalmas kőszikla elé vitték és utasították, hogy gurítsa fel egy dombra, majd a másik oldalon gurítsa le. Azonban, mikor Sziszüphosz már majdnem felért a domb csúcsára, ereje elfogyott és a szikla visszagurult eredeti helyére, ez a feladata állandóan ismétlődik.
Ma a nagy erőfeszítéssel végzett, mégis hiábavaló, eredménytelen munkára mondjuk, hogy sziszifuszi munka.

szerk.: Haulik Beatrix

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *