A PIROS TEMPLOM

A PIROS TEMPLOM

A balatonfüredi Krisztus Király Plébániatemplom 1927-ben épült neoromán stílusban. Két 35 méteres tornya a város egyik meghatározó jelképe.A plébániára vonatkozó első adat 1333-ból való, amikor pápai tizedszedők járták a veszprémi egyházmegye plébániáit, és számadásaik szerint a füredi plébániának János nevű papja 23 dénárt fizetett pápai tized gyanánt. A Szent Mihály templom romjait ma is láthatjuk a papsokai városrészben. Hasonlóképpen látható a Bajcsy Zsilinszky utcában a volt Szent Margit templom, amely később református templomként is működött.
A füredi plébánia a török korban teljesen elpusztult. A katolikusok elmenekültek vagy meghaltak a végvári harcokban, a megmaradtakat pedig beolvasztotta a protestantizmus, olyannyira, hogy 1747-ben mindössze hét katolikus család élt Füreden.
A balatonfüredi katolikusok sok-sok próbálkozására, kérésére végül Dr. Luttor Ferenc fiatal teológiai tanárt küldték Balatonfüredre, hogy a plébániát megszervezze. A tehetséges fiatal pap a mai önkormányzat helyén lévő szükségtemplomban és lakásában kezdte meg munkáját. A kezdetektől látható volt, hogy a szükségtemplom kicsi a fürediek számához képest, és új templomot kell építeniük. Az építendő templom tervezésére a lelkész felkérte Dr. Fábián Gáspár budapesti, országos hírű tervezőmérnököt, aki a tervezést díjtalanul elvállalta.
A jelenlegi “piros templom” helyén szállást is adó vendéglő volt. A templom alapkövét 1926. októberében rakta le Dr. Rott Nándor püspök.
A neoromán stílusú templom 40 méter hosszú, 20 méter széles és 10 méter magas. A munkálatok olyan gyorsan haladtak, hogy 1927. márciusában már álltak a falak, ennek az évnek májusában pedig a két 35 méteres toronyra feltették a kereszteket. A templomajtón belül, jobbra Dr. Rott Nándor képét festették meg, s a kép alá ezt a szentírási idézetet írták: “A ház, melyet építeni kívánok, nagy, mert nagy a mi Istenünk” (2 Krón 2, 5). Az ajtón belül, balra pedig megörökítették Dr. Luttor Ferencet is. Az ő festménye alá pedig ez a szentírási szöveg került: “Én pedig házat építettem nevednek, hogy ott lakjék mindörökké” (2 Krón 6,2)
Krisztus Király liturgikus ünnepét XI. Pius pápa 1925. december 2-án rendelte el. Így az új füredi teplomot Krisztus Király tiszteletére szentelték fel. Ezzel a címével országosan is, de világviszonylatban is az elsők között van.
A II. Vatikáni Zsinat szellemében 1985-ben készült el az új liturgikus tér. A faragott diófa táblaképek Bittsánszky Gézáné Kopp Judit művésznő alkotásai. A szembemiséző oltár az utolsó vacsorát ábrázolja. A felolvasó állványon Keresztelő Szent János alakja van megfaragva, a szószéken pedig négy, a tanítással kapcsolatos faragvány látható
1.) Krisztus mennybemenetele, amikor elküldte apostolait tanítani
2.) A Pünkösd, amikor a Szentlélek leszállt az apostolokra
3.) A csodálatos halfogás
4.) A hegyi beszéd.

írta és szerkesztette valamint a fotókat készítette: Simon Zoltán

Forrás: https://bfplebania.wixsite.com/balatonfuredpl…/templomaink
https://balatonfured.hu/…/romai-katolikus-plebania…/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *