KOLOZSVÁRI TESTVÉREK: SÁRKÁNYÖLŐ SZENT GYÖRGY

KOLOZSVÁRI TESTVÉREK: SÁRKÁNYÖLŐ SZENT GYÖRGY

A Kolozsvári testvérek a magyar képzőművészetben meghonosodott kifejezés egy szobrász testvérpárra, Kolozsvári Mártonra és Györgyre, akiknek világhírű alkotása a prágai Szent György-szobor. A testvérpár életéről keveset őrzött meg a történelem. Nagy Lajos király korában éltek, édesapjuk festő volt Kolozsvárott.
Első okleveles említésük az a munka, melynek során Futaki Demeter váradi püspök megbízásából 1360 és 1365 között három királyszobrot készítettek. A második említés arról a Szent László királyt ábrázoló lovasszoborról maradt fenn, amelyet Zudar János váradi püspök megrendelésére készítettek el. Mindkét munka szobrai azonban elpusztultak Várad 1660. évi török ostroma, majd bevétele után.
Egyetlen alkotásuk érte meg a mai kort: a Szent György-szobor, amely Európa első teljes alakos bronz lovasszobra. A szobrot 1373-ra készítette el a testvérpár, királyi megrendelésre és valószínűleg Nagy Lajos ajándékaként került Prágába. A művészettörténészek megállapítása szerint egy ősi technológiával, a viaszveszejtéses eljárással öntötték. Ezt a módszert Nyugaton az ókor óta nem alkalmazták életnagyságú szobrok készítéséhez.
A Szent György-szobor eredeti példánya Prágában, a Hradzsinban a Szent Vitus-székesegyház mellett díszíti a teret. A Kárpát-medencében a Szent György-szobornak több másolata is ismert. A leginkább helyhez illő másolata Kolozsváron, a Farkas utcai református templom előtt áll.

képek forrása: Bagyinszky Zoltán fotográfus albuma és https://www.stiridecluj.ro/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *