CERNE ABBAS-I ÓRIÁS

CERNE ABBAS-I ÓRIÁS

Dél-angliai Dorset grófságban található Cerne Abbas település, egyik dombjának az oldalába egy gigantikus és nem kevésbé szemérmetlen rajzot véstek. A különleges figura kora tisztázatlan. Vannak akik ókori eredetűnek vélik, bár csak a 17. században említik először. Egy frissen publikált régészeti tanulmány szerint a Cerne Abbas-i óriás keletkezése a kora középkorra, azon belül is a 10. századra, a késő angolszász időszakra datálható.
Sajnos a dombrajz egy része az idők során elveszett.
.
A meztelen férfit ábrázoló rajz hatalmas méretű, 55 méter magas, ehhez képest viszonylag kicsi a feje, haja nincs, arcvonásai elnagyoltak. Jobb kezében egy 37 méter hosszú, göcsörtös bunkót tart. Az ábra körvonalait 60 centi mélyen vágták bele a domboldalba ezután az árkokat zúzott kővel töltötték fel.
Az óriás feje felett jobbra található egy kisebb négyszögletes a vaskori terület, ahol valamikor tavaszköszöntő termékenységi ünnepségeket tartottak.

Az óriás első, ismert írásos említése 1694 november 4-én kelt bejegyzés a helyi templom beszámolója volt. Legkorábbi ismert rajz az óriásról a Gentleman’s Magazine 1764 augusztusi számában jelent meg.

A Cerne Abbas-i óriást több legenda övezi…

Középkori legenda szerint egy óriás garázdálkodott a környéken. A helyiek megölték és körvonalait belevésték a mészkő alkotta domb oldalába.
Mások kitartanak az ókori eredet mellett.
A bal kezében talán egy állatbőrt tarthatott, ez összhangban áll egy másik legendával mely szerint a római istent, Herkulest ábrázolja. Erre a hiedelemre volna is bizonyíték: Norfolkban talált római kori brit cserép töredéken hasonló Herkules ábrázolás látható.
A 2. században uralkodó Commodus, római császár idején Britanniában virágzott a Herkules kultusz. Nem zárható ki, hogy az óriás ennek a kultusznak az emléke. Esetleg Helith, Helis vagy Heil néven emlegetett kelta isten, aki Herkules kelta megfelelője.

A brit ősi hiedelevilághoz hozzátartoznak a termékenységi rítusok. Elképzelhető, hogy az Cerne Abbas-i figura valójában pogány termékenységi szimbólum. Hiedelem szerint ha a gyermektelen házaspárok az óriáson háltak akkor hamar számíthattak gyermekáldásra.
Az óriás lábai közé a történelem folyamán valakik betűket és számokat véstek.
Az “ANNO 1748” ma már nem látszik. Feltételezések szerint ebben az évben vésték ki újra az alakot.
Korától függetlenül a Cerne Abbas-i óriás Anglia legismertebb domb rajzza a környék egyik nevezetessége, része a helyi folklórnak.

írta és szerkesztette: Cseke Ibolya

forrás:
https://raketa.hu/a-cerne-abbasi-orias-titkai
https://mienkavilag.hu/az-angol-orias-cerne-abbas-giant/
Wikipédia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *