“FUIT” EGY TITOKZATOS SÍR A VÁROSLIGETBEN

“FUIT” EGY TITOKZATOS SÍR A VÁROSLIGETBEN

A budapesti Városliget legrégebbi és talán legtitokzatosabb emléke egy sír.
Az „Olvasó lányok” szobrához közel található sírkövön csak egy szó olvasható: FUIT.
Több mendemonda keringett arról, hogy ki nyugszik a titokzatos sírban. Volt aki tudni vélte, hogy egy öngyilkost temettek el ott , mások úgy gondolták, hogy egy grófkisasszony nyugszik a sírkő alatt.
Levéltári kutatások alapján kiderült, hogy az sírban 1806-ban elhunyt Horváth Jakab, Grassalkovics herceg jogi igazgatója nyugszik. Horváth Jakab az összes vagyonát jótékony célokra hagyta, csupán azt kérte Pest város tanácsától, hogy a Városliget, akkor még „Ökördűlő”, majd „Battyány erdő” néven ismert terület legeldugottabb részén temesse el, a sírhelyét csupán csak egy „Fuit” feliratú sírkővel jelölje meg. Végrendeletében 700 forintot hagyott a városra. A város eleget tett Horváth Jakab végakaratának a sírhelyet Zitterbach Mátyás falazta ki téglával, a sírkövet pedig Okenfusz János készítette.

Ki volt Horváth Jakab…?

Horváth Jakab Toporcz községben született 1738-ban. Késmárkon, Pozsonyban és Pesten tanult, ügyvédnek lett belőle. Pesti irodájában 30 jurátus (joggyakornok) dolgozott. Nagyon jómódú ember volt de megvetette a földi örömöket, nem nősült meg, állandóan a könyvtárában tartózkodott. Nem volt vallásos viszont jakobinus volt, és a Martinovics- -féle perben vállalta az áldozatok jogi védelmét.

A sírhelyet először 1928-ban javították. Ekkor faragott kőkeretet állítottak a sírkő elé. A város terjeszkedésével az elhagyatott, mocsaras Ökördűlőből kialakult a Városliget.
Évtizedeken keresztül a Liget gondozói sem tudták, hogy a sírkőhöz sírbolt is tartozik, de 1955-ben cserjeültetés közben – a sírkőtől távolabb -Toldi Miklós segédmunkás csákánnyal két téglát kiemelt és alatta üreget talált. A vele dolgozó Gábor István és Rácz István benéztek az üregbe és omladozó koporsó körvonalait látták. A rést befalazták újra és Horváth Jakab ügyvéd háborítatlanul pihent tovább.

1995-ben Antal Sándor kőfaragó mester felújította a sírkövet, majd hosszas kutatómunka kezdődött Buza Péter várostörténész vezetésével ugyanis a korábbi leírások nem határozták meg a sír pontos helyét. Modern technikai segítségével 1995. augusztus 30.-án megtalálták a sírboltot.
Az elhunyt kettős koporsóban feküdt korabeli ruházatban. A sírhely tetejét vasalt beton réteggel lezárták és föléje az eredeti sírkő mintájára faragott sírkövet helyeztek. A sírhelyet kovácsoltvas kerítéssel vették körül. A sírkövön pedig maradt a felirat FUIT azaz: “Volt”
Minden év Húsvét vasárnapján a Fuit sír megkoszorúzásával nyitják meg a Városligeti szezont.
Arra, hogy miért nem a sírbolt felett volt a síremlék nem találtam semmilyen adatot, én azt feltételezem, hogy az 1928-as felújításkor elvitték a sírkövet és valamilyen okból már nem az eredeti helyére állították vissza.

Egyik legmélyebb érzésű költőnk, Arany János “Ének a Pesti Ligetben” című 1877-ben írott költeményét ezzel a versszakkal zárja be:

“El is megyek tán nem sokára,
Hírnév, dicsőség nem maraszt,
Tudom, mit ér fagyos sugára,
Itt is megtanultam azt.
Nyerd bár világi életedben
Ég és föld minden koszorúit:
Neved csak az, mit e ligetben
Egy sírkő rád olvas: Fuit.

írta és szerkesztette: Cseke Ibolya
Forrás:
Dr. Buza Péter: Fuit- Egy sír regénye
https://www.kozterkep.hu/…/66/a_fuit_sir_rejtelye.html
http://varosliget.info/index.php/fuit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *