AZ ARANY KULTÚRTÖRTÉNETE

AZ ARANY KULTÚRTÖRTÉNETE

Az embereket minden korban és kultúrában elbűvölte az arany szépsége mely egyszerre jelentette a hatalmat és a gazdagságot, de sok szenvedés és halál is kapcsolódik hozzá. Felkutatása során népeket irtottak ki vagy döntöttek rabszolgasorba.
Mivel relatív ritkán előforduló fém ráadásul a kitermelése is fáradságos ezért olyan értékes.
Az arany gazdasági szerepe (az ezüst mellett) fizetőeszközként is jelentős.
A fémművesség őshazája a Anatóliától keletre Örményországon át Afganisztánig nyúló hegyvidéki területekre tehető.
Ezeken a területeken, ásatások szerint, i.e. a 6. évezredben megoldották a fémek hideg megmunkálását. i.e. 5000 körül találták fel a fémek hevítéses lágyítását és i.e. 4800 körül pedig az ércekből történő kiolvasztást.
Az első megmunkált fémek az arany, réz, ezüst volt, mert ezek a természetben előfordulnak termés állapotban és akár a föld felszínén is felbukkanhatnak, valamint a színük miatt is feltűnők. Nem utolsó sorban hidegen is megmunkálhatók. Puhasága miatt a hidegen sajtolást leginkább az arany esetében lehet alkalmazni. Az arany további előnyös tulajdonsága, hogy megőrzi a természetes színét és fényét. A legősibb kultúrákban az arany lehetett a legkorábban megmunkált fém.

Egyiptom…

Az ókori Egyiptomban nagy becsben tartották az aranyat. A legrégibb ma ismert arany ékszer lelet egy i.e. 4200 -ból való nyers arany golyókból álló nyakék.
Saját aranyukon kívül megszerezték Núbia és más afrikai területek aranyát is.
A sárga fémre, mint a Nap ajándékára tekintettek és kizárólag a fáraót és a családját valamint a papságot illette meg.

Mezopotámia…

A i.e. 3800 körül a sumerok már ismerték az arany megmunkálásának tudományát.
Ur-i királysír leletei között számos arany tárgyat találtak. Mivel Mezopotámiának saját aranya nem volt, kereskedelem vagy rablóhadjáratok során jutottak hozzá a szükséges nyersanyaghoz. Mezopotámia városállamai minden képzeletet felülmúló aranykincset halmoztak fel. Kürosz perzsa király i. e. 539: legyőzte a babiloni hadsereget, és a kincsek Perszepoliszba, Ekbatanába és Szúszába kerültek.
Nagy Sándor i.e 331-ben megszerezte a perzsa kincseket 290.000 talentum ezüst mellett 50.000 talentum aranyat zsákmányolt (1 talentum = 26,2 kg).

Hellász aranya…

Tróját “kiásó” Schliemann által „Priamosz kincsének” tartott arany ékszerek jóval korábban, hozzávetőleg i.e. 2600 körül készültek, míg a trójai háború i.e.1193-1184-ban zajlott.
Ezeknek az ékszereknek az elkészítése igen magas technikai tudásról árulkodik, különösen jelentős a granuláció, a filigrán munka és a láncok kivitelezése.
Csak a legnagyobb diadém önmagában 12 721 láncszemből áll.
Mükénéi leletek bár későbbiek, i.e. 1600 és 1400 közöttiek, viszont fejletlenebb technikára vallanak.
Az ókori görög aranyművesség virágkora egybeesik az egész görög műveltség virágkorával (ie. 5. sz.)
Pheidiász ekkor alkotta meg Pallasz Athéné 12 méter magas, elefántcsonttal díszített arany szobrát, melynek csak egy római kori másolata maradt fönn.

Ókori Róma…

Róma (akárcsak Görögország) szegény volt saját aranyban. Az értékes fémhez hódítások során jutottak. A császárság korára olyan mennyiségű arany jutott Rómába, hogy az írók (így Plinius) óva intettek a következményektől. A pazarló luxus 2. századra arany hiányhoz, ezzel együtt a gazdaság hanyatlásához vezetett.

Erdély aranya…

A klasszikus ókori kultúrákon kívül Európának két arany kitermelő és -feldolgozó központja volt: Írország mellett Erdély mely i.e. 1600 körül már Európa legfontosabb aranyszállítója lett.
A legkorábbi ismert erdélyi aranylelet, a moigrádi kincs, 4 db kizárólag hideg kovácsolással, közbenső lágyítás nélkül alakított bálványalak i.e. 4. évezred elejéről származhat.
Másik kimagasló jelentőségű lelet a Szilágysomlyói kincs egy melynek első részét 1797. augusztus 3-án két pásztorgyerek találta meg. A 3. századi és 4. századi, római kori medalionok, egy nagyméretű nyaklánc, egy övkapocs és kisebb aranytárgyak voltak, melyeket Joseph Hilarius Eckhel vásárolt meg a bécsi udvar kívánságára. A medalionok valószínűleg germán uralkodóknak szánt ajándékok lehettek. 1889-ben az első lelet megtalálási helyétől nem messze újabb tárgyakra kerültek elő többek között nyolc pár, ezüstből készült, aranylemezekkel bevont és színes kövekkel díszített fibula, néhány aranycsésze, egy aranykarika és további fibulák töredékes darabjai.
Az első lelet a Bécsi Szépművészeti Múzeumban, a második a Magyar Nemzeti Múzeumban látható

Más fontos arany kitermelő helyek még az Ibériai-félsziget (Kr. e. 4000 táján), a mai Stájerország, Gallia a Pó és a Rajna folyók torkolatai valamint a már említett Írország ahol kialakult i.e. 2000 körül az egész Észak-Európára jellemzővé váló új aranymegmunkálási forma: a vékony lemezek fa- v. kőmatricán végzett domborítása (trébelése), majd cizellálása.
Az arany egyre nagyobb szerepet kapott az erősödő egyházban is de a föllendülést csak a 12. század hozott. A középkor aranytermelése azonban – a virágzó egyház művészete ellenére – meg sem közelítette az ókorit.

Arany az Újvilágban…

– Az aranybányászatnak újabb lendületet adott Amerika felfedezése (1492).
Kezdetben ez az őslakosok kifosztását jelentette, ami a gyarmatosítók kincstárát gyarapította. Az aranybányákat csak később fedezték fel. Braziliában 1696-ban, 1710-ben, 1725-ben bukkantak újabb lelőhelyekre. 1740 körül pedig Kolumbiában találtak aranybányákat.

1745-ben Szibériában találtak aranyat, és ezzel megkétszereződött a világ aranytermelése.
1848-ban a kaliforniai, 1851.ben az ausztráliai, majd 1859-ban a nevadai aranymezők föltárása megtízszerezte a termelést.
1885.ben a Dél-afrikai Transvaalban felfedezett igen gazdagnak bizonyult és tartós eredménnyel kecsegtetett.
Idővel a kinyerési technológia is változott (ciános lúgozás) járult hozzá jelentős mértékben a világ aranytermelésének növeléséhez, amely eddigi rekordját 1970-ben érte el (1738 tonna).

írta és szerkesztette: Cseke Ibolya

forrás:
https://www.aranypiac.hu/…/tud…/az-arany-kulturtortenete
https://www.aranycenter.hu/2017/12/az-arany-tortenete/
http://www.soosekszer.hu/az-arany-tortenete/
Wikipédia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *