PÉTER ÉS PÁL MONOSTORA, BUGAC

PÉTER ÉS PÁL MONOSTORA, BUGAC

Bugac és Monostor a Duna-Tisza köze legnagyobb legelője már hosszú évszázadok óta pásztorkodás színhelye volt.Területe négy pusztából áll: Kis-és Nagy-Bugac, alsó-és Felső-Monostor.
Bugac évszázadokon keresztül kun terület volt. Az eddigi kutatások szerint nevének értelme is kun eredetű. A kun-kódex szerint: a buga szó bikát jelent. A bugac illetve a bugacs szó a bikával foglalkozó egyén.

Péter és Pál monostora…

Nagyon kevés okleveles említése maradt Péter és Pál monostorainak, melyek a mai Bugac határában álltak. Legkorábban 1219-ben említik, a híradásból mindössze annyi derül ki, hogy ekkor volt apátja. A két monostor együttes említése felbukkan a 14. században is, de csupán birtokként, ami igazolja a feltárás eredményeit is – ekkor már nem folyt szerzetesi élet egyik monostor falai közt sem.
Az alapítás körülményeiről sem maradt fenn írásos emlék, Péter monostora, a háromhajós apátsági templom és a tőle északra elhelyezkedő kolostor a kutatások szerint a 12. század közepén épült. A század végéről (vagy a 13. század legelejéről) származhat a néhány feltárt kifejezetten igényes kivitelezésű homokkő-faragvány töredék árulkodik a monostor gazdagságáról. De jelentős tárgyi leleteket is feltártak. Például találtak római zarándokjelvényt az 1200-as évekből, amely a Szent Péter-bazilikából származik. Találtak tatárjárás előtti pénzt, amely bizonyosan nem kereskedelemmel, hanem magánúton került ide a Szentföldről. Előkerültek még pénzváltó mérlegek és súlyok is, a bazilika közepén pedig egy gödörben elégett Biblia vereteket, misekönyv vereteket, kódexek előlapjait találtak. Továbbá egy 1180 és 1190 közöttire datált Szent Péter-ereklyetartó is amely európai szinten is szenzációsnak nevezhető, és ugyancsak a település kiemelt jelentőségére utal. A tatárjárás során az ereklye is a tűz martaléka lett, ezért igazán nagy jelentősége magának az ereklyetartónak van, amelyet a Kecskeméti Múzeumban fognak restaurálni.
A 13. század utáni rétegekben viszont teljesen megváltozik a leletanyag jellege. A kolostor maradványai között kun kengyeleket és fegyvereket találtak a régészek. Ezek a tárgyak nem igazán tartoznak a szerzetesi élethez….
Az ok a tatárjárás, amely katasztrofális és máig élő hatást gyakorolt a környékre.
A becslések szerint Bugac térségében akár 90 százalékos is lehetett az emberveszteség.
Elmondható, hogy az itt feltárt gazdagságot ez a térség máig sem tudta újra megteremteni. Vagy elüldözték a népességet, vagy legyilkolták őket.
Ha a környékbeli települések neveit vizsgáljuk látható, hogy azok török/kun eredetűek, vagyis az itt található korábbi helységneveket nem volt aki átadhatta volna az újonnan érkezőknek, a kunoknak…
A tatárjárás után beköltöztetett kunok a kolostor templomot nem az eredeti funkciójának megfelelően használták. A kőanyagot kitermelték és értékesítették. A kolostor sem kerülte el a sorsát, néhány helyiségét istállónak és műhelynek használták. A kunok még a 13.-14. században is pogány szokás szerint temetkeztek, így nem hiányzott nekik a keresztény templom (csak a 15. század elején épült egyhajós, félköríves apszisú plébániatemplom, amit szintén feltártak)
A tatárjárás, a monostor és a köré szerveződött település, de az egész régió sorsát is megpecsételte, megakasztva az Alföld településszerkezetének fejlődését. A következő pusztítást a török idők hozták, a vidéket a 16. század közepén már pusztaként tartották számon.
A török kor utáni újabb betelepülések során már nem épült falu a hajdani monostor helyén.
A 15. századi plébániatemplom romja még a 18. században is állt. A megszentelt földet, vagyis az apátsági templom maradványait rejtő dombot pedig még a 20. század közepén is temetőnek használták. A 20. század második felében felszámolták a temetőt a maradék kövek egy részét útépítéshez elhordták, a plébániatemplom felszínhez közeli köveivel pedig a mélyszántás végzett.

írta és szerkesztette: Cseke Ibolya

forrás:
https://archeologia.hu/kunok-kobanyaja-feltarjak-a-bugaci…
https://www.turautak.com/…/bugac–felsomonostori…
https://mult-kor.hu/ritka-pillanatkep-1241-bol-elfeledett…
tortenelemportal.hu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *