KÁKÁN IS CSOMÓT KERES

KÁKÁN IS CSOMÓT KERES

Aki mindenben gáncsoskodik, ott is hibát, mulasztást vél felfedezni, ahol annak nyoma sincs, arra az emberre mondjuk, higy a kákán is csomót keres. A szólás a kákán a tavi kákát érti. Ennek a mélyebb vizekben, nádasokban rendszerint tömegesen élő növénynek a szára csomótlan, viszont más kákafajok szárán éppúgy csomók vannak, mint egyes sásfajokon vagy, mint a nádon. A szólás azonban nem ebből a megfigyelésből, nem a tavi kákából származik közvetlenül, hanem latinból fordított és irodalmi úton széles körben meghonosodott kifejezésről van szó.
Latin megfelelőjének (nodum in scirpo querere) a XVI. századi Decsi János latin-magyar szólásgyűjteményében a magyar megfelelője még az, hogy “mindenben gáncsot találsz te”. A XVII. században megjelent hitvitázó iratokban azonban már igen gyakran a szó szerinti fordítást, azaz a “kákán is csomót keres” változatot használták egymásra a katolikus és protestáns papok. A tanult, egyházi emberek nyelvéből valószínűleg a prédikációkon keresztül honosodott meg és olvadt be a magyar köznyelvbe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *