MIKULÁS TÖRTÉNETE

MIKULÁS TÖRTÉNETE

Gyermekeket megajándékozó, piros palástos Mikulás, a római Lycia provincia, Myra városa püspökének, Szent Miklósnak népies alakja, aki a gyerekek és diákok védőszentje.
A katolikus szent kultusza a 10. században, kereskedők közvetítésével jutott el a mai Németországba. Kezdetben az iskolák egyik alsóbb évfolyamos diákja játszotta Miklós alakját, később felnőttek vették át a szerepet. Ez a szokás jutott el Magyarországra. Az ünnep előestéjén
a magyar nyelvterületeken Mikulásnak nevezett bácsi házról házra járva megajándékozta a jó gyerekeket, a rosszakat pedig megbüntette.

Szent Miklós története…

Miklós, Krisztus után 245-ben Kis-Ázsiában, Patara városában született, gazdag családba. Korán árva lett mert a szülővárosában kitört járványban elvesztette a szüleit.
A kisfiú hatalmas örökölt vagyonával érsek nagybátyjához költözött a patarai kolostorba.
Miklós megkedvelte ezt az életet és ő maga is a papi hivatást választotta.
Egész életét a gyermekek védelmének és tanításának szentelte, de segített mindenkinek aki csak kérte. Messzi földön híre ment az jóságának, az emberek már imába foglalták a nevét.
270-ben választották meg Myra városának püspökévé.
52 évig volt püspök. Vagyonát a gyerekek és általában az emberek megsegítésére fordította. Egyszerű polgárként élt a nép között, miközben tanított és szeretetet hirdetett. Az egyházzal viszont szembekerült, mivel éhínség idején az egyházi vagyont a nép étkeztetésére költötte.
Miklós püspök esténként járta város utcáit, beszélgetett az emberekkel, figyelt a gondjaikra. Így történt a legendáját ihlető eset is: Miklós püspök megtudta, hogy az egyik szomszédja a nagy szegénysége miatt nyilvánosházba akarja adni három lányát. Ezért segíteni szeretett volna rajtuk és egy éjjel a nyitott ablakon keresztül bedobott egy erszény pénzt, és így mindhárom lány férjhez mehetett.
A jótékony püspököt a nép elnevezte „Noel Baba”-nak, ami azt jelenti, hogy „Ajándékozó Apa”
Ez az alapja annak a hagyománynak, hogy a gyermekek a kitisztított csizmáikat az ablakba rakják és a Mikulás éjjel beleteszi az ajándékokat.
A keresztényüldözések alatt Miklós püspököt elfogták, éheztették, kínozták, de kivégezni nem merték. Fogságából végül kiszabadult, hosszú, békés öregkort ért meg. A legenda szerint lelkét (326-ban) angyalok vitték végső nyughelyére, ahol egy tiszta forrás eredt.

Mikulás hagyománya Magyarországon…

A Mikulás a Miklós név szlovák (Mikuláš) változata, a hagyomány hozzánk osztrák közvetítéssel került. December 6-án Miklós napon a városokban és a falvakban álarcos, jelmezes játékokat tartottak („alakoskodás”). 1900 előtt miklósoláskor a fiatalok házról-házra jártak, ijesztgették az embereket. A népszokásnak inkább gonosz-űző jellege volt, mintsem a karácsonyra való lelki felkészülés. Nincs pontos adat arról, hogy a Miklós nap mikortól lett ajándékozó ünnep.
18. század végén házról házra járó Mikulás még egy félelmetes, korom fekete arcú, láncot csörgető rém volt „Láncos Miklós”, aki egyszerre jutalmazott és büntetett is.
A falvakban egészen a 20. század első harmadáig élt a lánccsörgető alakoskodás, amit végül kiszorított a jóságos Mikulás.
Az ajándékosztogató, mosolygós Mikulás a 19.században a városokban jelent meg először, függetlenül a mikulásjárástól.
A cipőkbe és csizmákba ajándékot rakó, éjjel közlekedő Mikulást egyre inkább összekötötték Szent Miklós személyével: amíg a 19. század végén megjelent szótárak a szent püspöki munkáját emelték ki, addig 20. század első felében már jótékonysága került a középpontba, a mai lexikonok pedig szinte csak az utóbbiról emlékeznek meg.

A modern Mikulás….

A Mikulás-ünnep idővel egyre inkább elszakadt Szent Miklós alakjától. A tömegkultúra átalakította a keresztény legendát és az ünnep elvilágiasodott, és elüzletiesedett.
Az édesség- és játékipar mellett ma már egész sor termék használja alakját reklám figuraként. Angolszász hatásra az európai kontinens városaiban is elszaporodtak karácsony előtt az utcai Mikulás „ügynökök”.
Azonban az tévhit, hogy Mikulás kövérkés, jókedvű, piros ruhás megjelenését a Coca-Cola találta volna ki 1931-ben, mivel egy 1928-ban megjelent magyar mesekönyvben már hasonlóan ábrázolják a Mikulást.
A Mikulással kapcsolatos elképzelések is megváltoztak a globalizáció hatására: míg a két világháború között a Mikulás a mennyben élt, a gyerekeket az égből figyelte, segítői pedig manók, angyalok vagy krampuszok voltak, addig a jelenkor Mikulása a Lappföldön vagy az Északi-sarkon él, szánját rénszarvasok húzzák: Rudolf, Fürge, Sármos, Talpas, Kerge, Csámpás, Torkos, Bátor és Szélvész

Mikulás vagy Télapó?

Elterjedt nézet, hogy a magyar „Télapó” szó mesterségesen keletkezett, akkor amikor az 1950-es évek kommunista vallásellenessége miatt le kívánták cserélni a „Mikulás” elnevezést, hogy helyette a szovjet-orosz kultúrkör orosz: Дед Мороз ’Fagy apó’ tükörfordítását a Télapó elnevezést használták.
A Télapó szó és az elnevezés azonban az MTA Nyelvtudományi Intézetének gyűjtése szerint már létezett jóval korábban is, tehát nem mesterségesen keletkezett.
A “Tél apó” kifejezést így, különírva, Arany János már 1850-ben használta a Téli vers című művében. Mikszáth Kálmán többször használta, 1893-ban még külön írva, de Gyulai Pálnál is előfordul. 1895-ben Komjáthy Jenőnél már a vers cím is egybeírt „Télapó”.

Mikulás más országokban…

A német területeken Mikulás megfelelője a Nikolaus. Angolszász területeken (főleg az Amerikai Egyesült Államokban) Santa Claus néven karácsonyi ajándékhozó alakká vált Mikulás, és története szerint az Északi-sarkon lakik. A gyerekek karácsony előtt levelet küldenek neki, melyben megírják a kívánságaikat. A globalizált (Mikulás/Télapó/Karácsony apó) Santa Claus a kilenc repülő rénszarvas által vontatott szánjával december 25-én egy éjszaka alatt körbejárja a Földet, és a kandallóra tett zoknikba, harisnyákba apró ajándékokat helyezve lepi meg a gyerekeket, akik tejjel és süteménnyel várják.
Skandináviában a sarkkörön túli vidékhez, hagyományosan Lappföldhöz kötik alakját. A finn Mikulást Joulupukkinak hívják.

írta és szerkesztette: Cseke Ibolya

forrás:
mek.oszk.hu
stnicholascenter.org
tarrdaniel.com
Wikipédia
képek forrása: Wikipédia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *