CSALÁDFAKUTATÁS-FOTELBŐL

CSALÁDFAKUTATÁS-FOTELBŐL

Nem rég Pester Béla szerkesztő társam megkérdezte, hogy egy családi kötődésű ékszerészről, Sárga Jánosról, hogy tudnánk minél több információt kideríteni.
Mivel évek óta a családfakutatás a hobbim, ezért rögtön belevetettem magam a témába és “családfás technikákkal” igen sok mindent sikerült kideríteni a keresett személyről. A következőkben részletezni fogom, hogy hogyan lehet nekifogni egy ilyen kutatásnak, és milyen adatbázisokban, levéltárakban érdemes keresni. Ezeket követve bárki a saját számítógépe előtt ülve, ingyen – csak a saját idejét áldozva – belekezdhet a családfakutatásba és akár az 1700-as évek elejéig is kinyomozhatja, hogy kik voltak az ősei.

Első és legfontosabb, hogy kikérdezzük a családban idős embereket, nagymamákat, dédszülőket, nagynéniket, nagybácsikat, ha élnek. Jegyzeteljünk le mindent: neveket, évszámokat (már az évtized is hasznos), helyeket, azaz ki, mikor, hol született, házasodott, halt meg, esetleg hol temették el, volt-e testvére, mi volt a foglalkozása, milyen vallású volt, volt-e katona, harcolt-e valamelyik háborúban és jegyezzük fel a családi legendákat is, amik bár sokszor ki vannak színezve, de gyakran van valóságalapjuk és fontos információkat tartalmazhatnak. Ha vannak régi dokumentumok, anyakönyvi kivonatok, cikkek, képek, akkor azokat gyűjtsük össze, akár egy digitális adathordozón.

Az ősök kereséséhez én elsősorban a https://www.familysearch.org/ oldalt használom. Itt nagyon sok magyarországi egyházi és állami anyakönyv digitálisan megtalálható, ingyenes regisztráció után böngészhető és sok esetben kereshető is. Mivel Magyarországon 1895 októbere előtt nem volt állami anyakönyvezés ezért 1895 október 1-je előtti adatokat az egyes egyházak anyakönyveiben kereshetjük. 1895 utáni adatokat pedig a települések állami anyakönyveiben. A familysearch oldalon az 1895 október előtti római katolikus és református születések bejegyzései indexelve vannak, ez azt jelenti, hogy önkéntesek begépelték egy adatbázisba az anyakönyvben szereplő adatokat (rekord) és ezek az adatok kereshetők. Mivel a régi kézírás sok esetben nehezen olvasható, a neveket bediktálták és hallás útján jegyezték le, sok elírással találkozhatunk. Emiatt érdemes a keresett személy teljes neve helyett betűpótló karaktereket használni, ezt később részletesen kifejtem.

Saját példán bemutatom, hogy a gyakorlatban, hogy működik.
Nagyszüleimtől tudom, hogy dédszüleim Cseke József és Lencse Mária, akik az 1920-as évek közepén házasodtak Jánoshalmán. Mivel házasságok nincsenek indexelve a familysearch oldalán, azonban a könyvek digitálisan fent vannak, lapozhatóak, ezért a keresés (search) menü kataógus (catalog) almenüjébe beírva a település nevét (Jánoshalma, régiesen Jankovácz) kiválaszthatom, hogy melyik anyakönyvet szeretném lapozgatni. Jelen esetben, mivel 1895 utáni bejegyzést keresek, az állami könyvekre lesz szükségem (civil registration), majd kiválasztom az engem érdeklőt (jelen esetben házasságok 1923-1929). Ezután jön az időigényes része a dolognak, el kell kezdeni lapozni a könyvet és megkeresni a felmenőket. Természetesen minél pontosabban tudjuk az esemény időpontját annál gyorsabb lesz megtalálni. Én fél óra böngészés után megtaláltam Cseke József és Lencse Mária házassági bejegyzését 1926 november 15-én. A bejegyzésben szerepel a két ősöm pontos születési ideje és helye, valamint a szüleik és az esküvői tanúik neve. Az apai ágat követve folytatom a bemutatást. A fentiekben, a házassági bejegyzésben megtaláltam, hogy dédapám 1904 április 8-án született Mélykúton, szülei Cseke Lukács és Lucz Veronika. Ezek után, mivel a születés közel jár a már említett 1895-ös határhoz és potenciálisan Józsefnek vannak 1895 előtt született testvérei, megpróbálom a familysearch keresőjében az indexelt adatok között megkeresni őket. A keresés (search) menü, rekord (records) almenüjébe a szülők nevét írom be. Mivel a Cseke, de főleg a Lucz név több féle képpen írható, elírható, félreolvasható, a korábban említett betűpótló karaktereket használom a kereséshez. Az apát, Cseke Lukácsot a L* Cs* betűkkel keresem (angol sorrendben először a keresztnév szerepel), az anya nevéhez, pedig Lucz Veronikát keresve V* Lu* kerül.

A programban a * karakterrel bármilyen betűt helyettesíthetünk. Így pl. L* Cs* és V* Lu* keresés a keresett szülőpár gyerekein kívül Cseh Lukács és Lukáts Viktória egyik gyermekét is kiszűri, de róluk egyből észrevehtjük, hogy nem a keresett család tagjai. A kapott eredmények között láthatjuk, hogy mindkét szülő nevét többféleképpen írták. Ha pl. “Lukacs” névre kerestem volna a L* helyett, akkor a latinul írt neveket tartalmazó bejegyzéseket nem adta volna ki az adatbázis


A kutatásnak egy fontos állomása, hogy egy adott szülőpár vélhetően legidősebb gyermekét megtaláljuk. Az én példámban a legidősebb gyermek, az 1885 november 1-jén született Mária. A következő lépés, hogy megtaláljuk Cseke Lukács és Lucz Veronika házassági bejegyzését, mivel a házasságon kívüli gyermeknemzés sokkal ritkább volt, mint manapság, így feltételezhetjük, hogy 1885 előtt házasodtak. A család Mélykúton élő római katolikus ezért első körben ezen a településen a katolikus anyakönyvben próbálok a házasságuk nyomára bukkanni, 1885-től visszafelé lapozva. Szerencsés esetben gyorsan megtaláljuk a keresett házasságot, benne a házasulandók adataival, a szülők nevével, majd a már leírt módszert újra használva, a legidősebb gyereküket majd a házasságukat megkeresve folytathatjuk a kutatást. Én viszont nem voltam szerencsés, és 5 évet visszalapozva sem találtam meg a keresett bejegyzést. Így arra a következtetésre jutottam, hogy valószínűleg, nem Mélykúton házasodott a pár. Mivel régen szokás volt, hogy a menyasszony szülőfalujában esküdtek, a házassági bejegyzés megtalálásához ki kell derítenem, hogy hol született a menyasszony. Ehhez újra segítségül hívom a familysearch keresőjét. Mivel az első gyermek 1885-ben született és 1905-ben is születettt még egy fiúk, így az anya születési idejét 1860-1870 közé becsülöm. A familysearch keresőjébe beírom a névhez a szokásos csillagozott Ve* Lu* betűket, a születési helyhez első körben a megyét: Bács-Bodrog és a születési időintervallumot. A kereső talál is egy potenciális Lucz Veronikát, aki 1865-ben Bácsalmáson született. Fellapozva a bácsalmási házassági anyakönyvet meg is találtam Cseke Lukács és Lucz Veronika házasságát: 1884 május 26, benne szerepel a szüleik neve és az életkoruk. Ezeket az adatokat felhasználva egy generációt felfelé ugorva folytatható a kutatás a fenti módszerrel. Amennyiben a keresés nem zárul sikerrel, vagy túl sok potenciális személyt találunk (pl. gyakori nevek esetén) akkor a halotti bejegyzéseknél érdemes folytatni a keresést. A halotti bejegyzések is általában tartalmazzák a születés helyét, sok esetben feltüntetik, hogy az illető hány évig volt házas. A halotti bejegyzés keresés viszont sokkal időigényesebb, mert sokszor több száz oldalon, több évtizednyi feljegyzést kell átlapozni a keresett személy után kutatva. A keresést szerencsés esetben két másik adatbázis segítségével lerövidíthetjük. A https://dspace.oszk.hu/ oldalon régi gyászjelentések között böngészhetünk, aminek a segítségével kiderülhet, hogy egy adott személy hol és mikor halt meg, ami alapján aztán az anyakönyvi keresés nagyon gyors. A https://billiongraves.com/ oldalon pedig sírokat és sírfeliratokat kereshetünk, amelyek szintén tartalmazzák, hogy mikor hunyt el a keresett ősünk.

Az említett familysearch oldalon sajnos nincs fent minden állami anyakönyv. A (Budapesten kívüli) Pest megyei könyvek sajnos nincsenek digitalizálva. Ha egy ősünk Pest megyében született akkor ez sajnos gátakat szabhat a kutatásnak. Mint korábban említettem 1895 október 1-jétől van hazánkban állami anyakönyvezés, de ez nem jelenti azt, hogy az egyházi megszűnt volna, sőt! Ha 1895 utáni, Pest megyei születéseket, házasságokat és halálozásokat kereshetünk az egyes felekezetek egyházi anyakönyveiben is. A római katolikus vallású ösöket kereshetjük a Váci Püspöki és Káptalani Levéltár internetes oldalán. Evangélikus vallású ősöknél az oskeresu.hu oldalon hasonló feltételekkel kutathatunk.
További egyházak és egyházmegyék anyakönyvei közül is sok digitalizálva lett az elmúlt években, ezeket gyüjti össze egy átlátható felületen a matricula.hu oldal.
Ez az oldal 2021-től olyan kutatói felületté vált, amely az együttműködő egyházi levéltárak számára a lehető legjobb technikai környezetet, a kutatók számára pedig egységes regisztrációt, egyszerű fizetési módot és kereshető adatbázist biztosít. Az itt elérhető digitális felvételek egy része regisztráció után ingyenesen, más részük (főként az anyakönyvi adatokat tartalmazók) pedig díjfizetés ellenében kutathatók.

Katona ősöket kereshetünk továbbá a világháborús veszteség listákon és hadisír nyilvántartásokban is. A https://katonahoseink.militaria.hu/ oldalon az egyes korszakokra külön-külön kereshetünk rá.

Nagyon érdekes kordokumentumok, újságcikkek, hirdetések, stb. között kutathatunk az ingyenesen elérhető hungaricana.hu illetve, az előfizetéshez kötött – azonban az előbbinél sokkal nagyobb adattárral rendelkező – https://adt.arcanum.com oldalon. Az arcanum oldalán évente pár alkalommal szokott lenni “nyílt nap”, amikor korlátozott ideig előfizetés nélkül bárki használhatja az adatbázist.

Mindenkit biztatok, aki kedvet kapott, hogy felkutassa az őseit, családja múltját, hogy bátran vágjon bele a keresésbe. Családfánk feltérképezése érdekes és izgalmas munka, nem ritkán meglepő, megdöbbentő vagy szomorú felfedezéseket tehetünk.

írta: Haulik Beatrix

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *