EGY KATONA LEVELE PANNÓNIÁBÓL EGYIPTOMBA

EGY KATONA LEVELE PANNÓNIÁBÓL EGYIPTOMBA

Aurelius Polion nevű egyiptomi származású katona 1800 évvel ezelőtt írt levelét sikerült elolvasni. A fiatalember egy pannóniai légióban szolgált és innen írt Egyiptomba a családjának.
Polion, akkor élt, amikor Egyiptom a Római birodalom fennhatósága alatt állt. A légionárius a 3. század közepén szolgált Aquincumban a II. úgynevezett Adiutrix légióban. Valószínűleg önkéntesként állt be, hogy zsoldot és élelmet kapjon. Talán arról fogalma sem volt, hogy ilyen messzire fog kerülni a hazájától.
Két papirológus, Bernard Grenfell és Arthur Hunt 1899-1900 telén több papiruszra bukkant a Nílustól nem messze fekvő Tebtunisz, ősi egyiptomi város templománál. Ezeket a felfedezésük helye után Tebtinusz-papiruszoknak nevezték el. A nagyrészüket jelenleg a Berkeleyben lévő Kaliforniai Egyetem Bancroft Könyvtára őrzi.
Grant Adamson, a Rice Egyetem kutatójának sikerült elolvasni és lefordítani a papiruszok egy részét, ehhez infravörös fényt használt, ami által a szöveg még inkább kivehetővé vált. A szóban forgó levél, akárcsak a Tebtunisz-papiruszok egy része, görögül íródott.
Aurelius Polion a levelet az édesanyjának, húgának és fivérének írta:
„Imádkozom, hogy jó egészségben legyetek éjjel és nappal, és nevetekben mindig fejet hajtok valamennyi isten előtt. Nem szüneteltetem az írást nektek, de ti nem gondoltok rám” – olvasható a levélben. Majd így folytatja:
„Aggódom értetek, mivel bár gyakran kaptok tőlem levelet, soha nem válaszoltok nekem, hogy tudhassam, hogyan..” – a levél ezen része hiányos.
Polion azt is írta, hogy nagyon szeretne hallani a hozzátartozói felől és közli, hogy eltávozást fog kérni, hogy haza térhessen és láthassa őket:
„Miközben távol vagyok Pannóniában, leveleket küldtem nektek, de ti idegenként kezeltek engem. Eltávozást kell kérnem a parancsnoktól, hogy hozzátok menjek, hogy tudjátok, a testvéretek vagyok…”
A fordításból kiderül, hogy a légionárius hat levelet írt és egy veterán katonának küldte, aki továbbíthatta azt a családnak. Polion egyikre sem kapott választ, vagy nem érkeztek meg a címzetthez vagy valamilyen feszültség volt közte és rokonai között.
Azt nem tudjuk, hogy a katona haza indult-e de a levél hazaért a Kairótól délre fekvő Tebtuniszba.

írta és szerkesztette: Cseke Ibolya
forrás:
honvedelem.hu
helvetic-mint.com
fotó:
thehistory.blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *