CRĂCIUN JUDIT kerámiaszobrász

CRĂCIUN JUDIT kerámiaszobrász

Crăciun Judit kerámiaszobrász 1946. május 14-én született Nagybányán.
1964-ben érettségizett a zilahi Ady Endre Elméleti Líceumban.
Ezt követően felvételt nyert a kolozsvári „Ion Andreescu” Vizuális Művészeti Akadémia Kerámia szakára, ahol 1971-ben szerzett oklevelet. Mentorai közzül megemlíti Ana Lupaș és Mircea Spătaru egyetemi tanárokat.

Crăciun Judit 1990 óta tagja a Romániai Képzőművészek Szövetségének, valamint tagja a bukaresti Galateea Galériának.
1971 és 2009 között a Nagybányai Képzőművészeti Líceum kerámiatanára volt.

Jelentős díjakkal jutalmazták művészeti pályafutását, melyek közül említésre méltó:
2004-ben a Román Kulturális Érdemrend I. Fokozatával tüntették ki.
2006-ban Kiválósági Oklevélben és Emlékéremben részesült a “110 éves Nagybányai Művészeti Központ presztízséhez való hozzájárulásáért”, valamint a Nagybányai Városháza díját is átvehette. 2011-ben Képzőművészeti Nagydíjban részesítette a Nagybányai Helyi Tanács és az R.K.Sz. Nagybányai Fiókja.
2019-ben a Román Kulturális Rádió Díjára jelölték.
Szintén 2019-ben a bukaresti PIGMENTO Dekoratív Művészeti Biennálé Kerámia díját vehette át.

Crăciun Judit kerámiaszobrász 1996 óta számos önálló tárlaton mutatta be kerámia alkotásait a művészetkedvelő közönségnek:
1996-ban, 2000-ben és 2004-ben a nagybányai Művészeti Galéria adott helyet önálló tárlatának.
1999-ben a Szilágy Megyei Történelmi és Szépművészeti Múzeumban nyílt egyéni kiállítása, Zilahon. 2001-ben a nyíregyházi Pláza-Galériában, majd 2004-ben a kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió Galériában mutatták be kerámiáit.
2012-ben a romániai Negrești városban nyílt egyéni kiállítása.
2017-ben a nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központban szerveztek önálló tárlatot alkotásaiból. 2017-ben ismét visszatért Kolozsvárra és “Utak a kerámiában” címmel nyílt kiállítása a Mátyás-házban, a Nemzetközi Kerámia Biennálé keretében.
Ezt követően, 2018-ban a bukaresti Galateea Galériában mutatták be munkáit „Metaformák – plasztikai koncepciós minták” cím alatt.

1971 óta rendszeres résztvevője csoportos kiállításoknak és szimpóziumoknak, melyek közül említésre méltó:
1971-től részt vesz a nagybányai éves művészeti kiállításokon.
1973-tól 1989-ig rendszeresen kiállították alkotásait a Díszítőművészeti Triennálén és Kvadriennálén, a bukaresi Dalles Teremben.
1983 és 2002 között számos alkalommal vett részt a „Faimar” Kerámia Szimpóziumon, Nagybányán.
1994-ben a győri Nemzetközi Szimpóziumon került kiállításra alkotása.
1996-ban az Art Fair kiállítás résztvevője Belgiumban. Szintén 1996-ban a Nagybányai Festőkolónia 100. évfordulóján vesz részt.
1998-ban, 2001-ben és 2004-ben a Fire Arts tárlatok résztvevője, Bukarestben.
Szintén 1998-ban a kairói Nemzetközi Kerámia Szimpóziumon állít ki, Egyiptomban.
1999-ben Olaszországban, a Velencei Kulturális Központban mutatják be munkáit.
2002-ben a nagybányai Kerámia Szimpóziumon vesz részt.
2001-ben, 2006-ban és 2009-ben a Dekoratív Művészeti Szalonon is jelen volt munkáival, Bukarestben.
2002-ben és 2003-ban az „Együttélés I., II., III.” c Nemzetközi Kerámia Szimpóziumon vesz részt, Kecskeméten.
2004-ben ösztöndíjban részesítette a kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió.
2005-ben részt vett a Román Kulturális Központ csoportos kiállításán, Budapesten.
2008-ban a bukaresti Magyar Kulturális Központban állítják ki műveit egy csoportos tárlat keretében.
2009-ben a budapesti „The Sound of Clay, Symposium 2002-2008” c. szimpóziumon vett részt alkotásaival a Múzeion Galériában.
Szintén 2009-ben az “Anim’Art Europe”c. nemzetközi tárlaton vesz részt, Olaszországban.
2011-ben részt vett csoportos kerámia kiállításon az olaszországi Tortoliban és a portugáliai Alcobasában.
2011-ben a „Cerart” kiállításra hívta meg a marosvásárhelyi Raku Műhely.
2012-ben a Román Kortárs Kerámia c. szalonon állították ki munkáit, a bukaresti Orizont Galériában es a C. Brâncuși teremben, az Országos Dekoratív Biennálén.
2017-ben „Az első 40 év” c. tárlaton állítják ki munkáit a kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió Gyűjteményének kiállításán, Budapesten.
2018-ban a máramarosi Nemzetközi Kerámiaművészeti Szimpóziumon vesz részt, Nagybányán.
Szintén 2018-ban, ötven év után a volt egyetemi csoporttársakkal együtt az “Egy generáció visszatérése – keresve a forma és az emlékezet értelmét” c. kiállításon vesz részt a temesvári Művészeti
Múzeumban. A tárlat teljes anyaga bemutatásra került a 2019-ben megrendezett bukaresti Dekoratív Művészeti Szalon keretében, „History Szekció” címszó alatt, majd 2020-ig a nagyváradi Várban volt kiállítva.
2013 és 2019 között részt vett az I., II., III. és IV. Nemzetközi Kerámiai Biennálén, Kolozsváron.

A bukaresti Galateea Galériában 2012 óta szerepelt számtalan alkalommal:
2012-ben a „Kis Kerámiák” és a “Föld, Tűz, Füst” c. csoportos kiállításon. 2013-ban „A mai Galateea” a bukaresti Mogoșoaia Palotában, 2014-ben a „The Sound of Ceramics” Galateea-csoport tárlatan Essenben, Németországban, 2017-ben a „KeramikumHungarikum” csoportos kiállításon, 2020-ban pedig az „Együtt” c. csoportos kiállításon.
Szintén 2020-ban a „Kék” c. csoportos kiállításon, majd 2021-ben „A geometria szépsége”.
Szintén 2021-ben az „Otthon” c. csoportos tárlaton szerepelt.
2020-ban a kolozsvári „Izzó Metaforák” Biennálé keretében online kiállításon vett részt. Ezt követően az Iránban megszervezett “Beyond the Borders” c. online kiállításon is szerepelt.
Majd részt vett az “Epítészeti trófea” nemzetközi versenyen, Kolozsváron. 2021-ben kiállításra kerülnek alkotásai a brassói Kék Biennálé keretében is.

Számos európai projektben vett rész és közreműködött, melyek közül említésre méltó:
2009-ben az “AnimArtEurope” Roccalumera (Me) Olaszországban; 2010-ban az “Interregio IV. -CeRamICa” -Portugáliában, az „Interregio IV. CeRamICa” Nagybányán es az “Interregio IV. CeRamICa” művészeti rendezvényen Szlovéniában. 2011-ban az “Interregio IV. – CeRamICa” Szardíniában, Olaszországban.

Az évek folyamán Európa-szerte megrendezett művésztelepek résztvevője volt: Bodrogkeresztúr, Bugac, Hejce, Győr, Lakitelek, Nagykörű, Újszász, Szolnok, Vaja, Mraconia Dubova, Nagybánya.

Művei világszerte megtalálhatók köz- és magángyűjteményekben: az Amerikai Egyesült Államokban, Angliában, Belgiumban, Kanadában, Kuweitben, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Svédországban, Szardínia szigetén, Magyarországon és Romániában egyaránt.

Crăciun Judit kerámiaszobrász művészi hitvallása:
„A kerámia egy játék számomra, kiaknázom minden ismert és ismeretlen lehetőségét, háromdimenziós formákat építek, amelyek összhangban állnak a gondolkodásmódommal és a véleménynyilvánítási szabadságommal.
Kerámia alkotásom egy személyes formaépítési technika felfedezésével született. Gyors megoldást keresve, rájöttem, hogy egy beltérben kisebb mozgatható darabokat kombinálva igen változatos formákat érek el és így kerülöm az ismétlődést…
Ezekbe fajanszot, porcelánt öntök, amelyek végeredményben konstruktivista formákat adnak sok síkkal, pozitív és negatív váltakozással, enyhítve struktúrákkal is. Sikerült samottot is fluidizálnom, vékony öntvényeket kaptam, amelyek fala kívül sima, belül pedig szemcsés, megőrizték eredeti megjelenésüket.
Különös figyelmet fordítok a textúra, a forma és szín kapcsolatára. Legtöbbször élénk színű glazúrt használok, ami ugyan egyesíti a negatív es pozitív formákat, de fémoxidokkal, lüszterrel, arannyal kiemelem a legfontosabb részeket. Altalában 2-3 darabot csoportosítok, ismétlődés nélkül, melyek rokon, hasonló formacsaládot alkotnak és dialogizálnak. Célom, hogy formáim kis méretük ellenére minél kifejezőbbek, sőt monumentálisak legyenek, belso enteriőrökbe szánom őket, ezeket kihangsúlyozni, energizálni.
Újabban érdekel a térbeli geometria, a forma és az egyensúly kapcsolata, a fény és az árnyék játéka ezeken. Nagyobb méretben, samottból építem őket és külső terekbe szeretném elhelyezni, érvényesíteni.”

Németh Júlia műkritikus „Útak a kerámiában” címmel írt a kerámiaszobrász alkotásairól a Szabadság napilapban (2017).
„Crăciun Juditnál a tér jut főszerephez. Geometrikus alakzatainak, esetenként súlyosan masszív, tömör konstrukcióinak szigorát az élővilágból kölcsönzött, organikus elemekkel enyhíti, amelyek egyfajta sajátos játékosságot kölcsönöznek alkotásainak. S éppen ez az ellentétekből fakadó egység adja meg fantáziadús biomorf kerámiáinak sava-borsát. Amit a különleges technikai tudáson alapuló precíz kivitelezés méginkább kiugraszt. Természetből ihletődött, de sajátosan továbbgondolt – kivitelezett kerámia tárgyai újszerűségükkel, különleges formavilágukkal, kapcsolatrendszerükkel valósággal vonzzák a nőzők tekintetét. Dekoratív, autonóm műalkotások.”

„…Judit munkáin látszik, hogy rendkívül érdekes, összetett személyiség, akinek legnagyobb erénye, hogy formailag, ornamentálisan és színvilágban egyfajta egységes harmóniát tudott kialakítani…soha nem dekorálja túl magát… a mázak és ez a nagyon bonyolult világ valamilyen finom egységet alkot. Töretlenül fejlődik és nagyon érdekes…” – hangzott el 2003-ban Probstner János igazgató kiállításmegnyitó beszédében a Kecskeméti Nemzetköri Kerámia Stúdió Galériájában.

*
Fotó: CRĂCIUN JUDIT kerámiaszobrász és alkotásai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *