Dr. MIRA MARINCAȘ fotográfus oktató, képzőművész

Dr. MIRA MARINCAȘ fotográfus oktató, képzőművész

Dr. Mira Marincaș képzőművész 1984. július 1-én született Szatmárnémetiben.
Művészeti tanulmányait a szatmárnémeti „Aurel Popp” Művészeti Líceumban alapozta meg 1999 és 2003 között. Ezt követően 2003-ban felvételt nyert a kolozsvári Képzőművészeti és Formatervezési Egyetem Fotó-Videó-Digitális Képfeldolgozás szakára. Az alapképzés elvégzése után, 2007 és 2009 között a grafika szakon folytatta a mesterképzést.
2014-ben a kolozsvári Képzőművészeti Egyetem Képzőművészet és Iparművészet szakán doktori címet szerzett a „Presence and absence, highlights in conceptual, aesthetic and expressive techniques” című disszertációjával.

Dr. Mira Marincaș 2011 és 2014 között óraadó tanári munkakört töltött be a kolozsvári Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kar fotóművészet, filmművészet és média tanszékén.
2015-től a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem egyetemi adjuktusa. Fotográfus oktatóként több tantárgyat is tanít: Fotótörténeti és fotótechnikai alapismeretek; Fotótörténet és fotótechnika; Analóg és digitális fotográfia; Fotóműfajok.

Kutatási területei közé sorolható a kortárs fotóművészet „mainstream” kifejezési formái, a kortárs és hybrid fotográfia, a kör-kompozició, illetve a mixed-média.

Mira Marincaș képzőművész tagja több művészeti szervezetnek, melyek közül említésre méltó a kolozsvári Barabás Miklós Céh, az Erdélyi Audiovizuális Archívum, a Suma Egyesület, valamint a franciaországi Art in Situ Művészeti Egyesület.
Dr. Mira Marincaș eddigi munkássága során elismerésekben is részesült: 2010-ben a nagyszebeni Gong Színház elismerésben részesítette a fotográfia területén elért eredményeiért.
2006-ban II. helyezést ért el grafikai tervezése a kolozsvári Artemis Egyesület által szervezett Kampány a nemek közti egyenlőségért c. rendezvényen.

2015 és 2021 között több fotó és képzőművészeti kiállítás társszervezője és kurátora volt, melyek közül említésre méltó: Városi allegóriák c. fotókiállítás a kolozsvári II. Vizuália-Országos Képzőművészeti Fesztivál keretében, Universitaria c. fotókiállítás, a kolozsvári PhotoRomania Fesztivál keretében, Erasmus fotókiállítás a Sapientia Galériában, Ébredés, Hangoskép, Modular Bodyes c. fotókiállítások a Sapientia Galériában, Műemlékek diákszemmel/Mentés Másként c. kiállítás, 100 Év Karácsony c. kiállítás, Hada- képek egy fiókbol, arhív fényképkiállítás a sepsiszentgyörgyi Visor Fotó fesztivál keretében, Hada- képek egy fiókbol – csoport kutatási projekt: Az erdélyi magyar fotó- és mozgókép-művészet az analóg-digitális korszakhatáron, a Sapientia Kutatási Program Intézetének keretében, New Blue, In Memoriam c. egyetemi csoportos kiállítások a LockArt Galériában.

2011 és 2015 között több tudományos publikációja jelent meg a Forma Magazinban, az Arta, valamint a Semn c. művészeti folyóiratokban.

Mira Marincaș képzőművész 2006 óta számos önálló tárlat keretében mutatta be alkotásait és fotográfiáit: Kolozsváron a BMC Galériában, a Humanitas Galériában, a Reményik Sándor Galériában, a Mátyás király szülőházában, a Wincom Galériában, Nagyváradon a Visual Kontakt Galériában, több alkalommal a szatmárnémeti Szépművészeti Múzeumban, valamint Zilahon, a “Ioan Sima” Szépűvészeti Múzeumban. 2008-ban nyílt első külföldi egyéni kiállítása, melyre Németországban, Neubrandenburg-ban került sor. Az évek folyamán több önálló tárlata is nyílt Magyarországon, amelyek keretében megtekinthette alkotásait a művészetkedvelő közönség.

Dr. Mira Marincaș fotográfus oktatónak idén “Fragmentarium” címmel került megrendezésre egyéni tárlata a szatmárnémeti Szépművészeti Múzeumban.
Így vall a képzőművész a nemrégiben nyílt kiállításáról:
,,A Fragmentarium kiállítás címe a művészi hitvallás újrafeltalálása. Korábban a határok művésze voltam, és kerestem a megbékélést a tanú absztrakt és ábrázolt valósága között, aki mindent a kamera lencséjén keresztül lát. A kiállítás töredezett, tematikus szigetekkel, különböző technikákkal: a direkt fényképezéstől az analóg fényképezésig, a fényérzékeny emulzióval végzett grafikai kísérletektől, a festésig és a hímzésig.”

2007 óta számos hazai és nemzetközi csoportos kiállításon vett részt: az Amerikai Egyesült Államokban (ENSZ Központ, New York), Japánban (Osaka), Marokkóban, Magyarországon (Budapest, Eger, Debrecen, Kecskemét, Kaposvár, stb.), Romániában (Kolozsvár, Arad, Nagyvárad, Szatmárnémeti, Marosvásárhely, Nagyszeben, Székelyudvarhely, Temesvár, Nagyenyed, stb.), Franciaországban, valamint Albániában.
Dr. Mira Marincaș 2008 óta több nemzetközi és országos konferencián vett részt, melyek közül említésre méltó: A fénykép és a sajtófotó – Újságírás Szimpózium (2015), PhotoStories c. nemzetközi konferencia (2016), Női alkotók és nőképek a 20. század eleji erdélyi vizuális kultúrában, nemzetközi műhelykonferencia (2018), Az új média a mődia részének tekinthető? – Módszerek és szabályok a médiatartalom digitális felületeken történő létrehozására (2019), Fotó- és filmgyűjtemények a digitális korszakban (2019).

2012 óta több szakmai műhely szervezője, illetve előadója volt: Eva ante Adam c. fotó workshop (2012), A dolgok, mint szavak. A dolgok, mint költészet. A dolgok, mint történet c. fotó workshop (2013), Fashion InLight fotó workshop (2014), Rayogram – Workshop – rayogramkészités sötétkamrában, analóg technikák és riportfotó a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) felkérésére és projektjén belül (2015), Karakterek – Shaping characters (2015), Analóg fotólabor (2016), A hashtaghen túl – Mitől jó egy Instagram fotó? (2019), A fotózás és vizuális antropológia világa (2020).

Dr. Mira Marincaș képzőművész méltatása:
“Semmi és minden, avagy minimális eszközökkel nyújtani a maximumot. Azt az életérzés- és gondolatsűrítményt, ami egy 21. századi fiatal képzőművészt, jelesül Mira Marincașt alkotásra, sajátos önkifejezésre serkentett. Ezt kínálja nekünk ez a mindenkori avantgárd jegyében született kiállítás és alkotója, a fotó- és grafikusművész. S bár a hivatalos szakirodalom szerint a 20. század elejének avantgárdjából kinőtt neovantgárd törekvések csúcsidőszaka világviszonylatban a múlt század hatvanas, hetvenes éveire esik, maga az avantgárd azonban már csak jellegénél fogva is örök. Hiszen egy életérzés egy művészi attitűd megtestesítője. Az úttörők sajátja.

A nem konvencionális kifejezési formák, a sajátos megjelenítés, a min­denkori új iránti fogékonyság jellemzi Mira Marincaș alkotóművészetét is. Aki a fotóból kiindulva, azt magas művészi szintre emelve, és technikai lehe­tőségeit is maximálisan kihasználva jut el a grafikáig, vagy éppen fordítva, a vonal kiaknázhatatlan alakváltozatait megjelenítve, a fotó és a számítógép közbeiktatásával, a műfajok vegyítésével teremt új minőséget, hoz létre új műalkotást. A mixed-media tökéletesen soha ki nem aknázható kísérletcsomagjával való kacérkodás eredményeit szemrevételezhetjük tehát a Barabás Miklós Galériában.

Mira a végletek embere, ezért is nyúl a az ellentétekben rejlő lehetőségekhez, a két ellentétes pólus közti feszültséggóc művészi megjelenítésének sa­játos módozataihoz. Keresi azokat az optimális variánsokat, amelyekkel jelzé­seket adhat le a korról és önmagáról. A minimal art eszköztárával hatol be a konceptuális művészet felségvizeire. Nemcsak a műfajokat, jelen esetben a fotót és a grafikát, hanem a már kikristályosodott irányzatokat is egymásba olvasztja. Zavarják a mesterségesen felállított korlátok. Elvégre a határok légiesülésének korát éljük, s ez nem csak a földrajzi határokra vonatkozik. Sőt, mintha a művészet ilyen szempontból jócskán lekörözte volna a társa­dalom megszabta követelményrendszert, hiszen annál jóval mobilisabb. A kiállító művész célja is a kötöttségektől mentes szuveranitás megteremtése. S hogy ezt meglehetősen sajátos módon teszi, az is hozzátartozik ahhoz az avantgárd beállítottsághoz, ami sajátja, s ami nála többek között a köznapi piedesztálra emelésében, művészi attribútumokkal való felruházásában, és filozofikus tartalommal való dúsításában jut kifeiezésre. Az. ötlet elsődlegessége, a spontaneitás, a vonalak izgalmas, majdhogynem önmaguktól alakuló játéka, és a hozzá gyakorta társított magyarázó szöveg, a művészet és a művészeten kívüli valóság viszonyának sajátos megjelenítése teszi egyedivé a kiállított munkákat.

A sajátos látószögből, sajátos eljárással megjelenített és komplexitásukban tovább már nem fokozható valóságrészletek, azok a bizonyos realitás-koncentrátumok uralják a képet, és késztetik a nézőt állásfoglalásra. Vagy hajlandó a nem kitaposott utakon belevetni magát az ismeretlenbe, belemenni a felkínált művészi kalandba, elfogadva a hagyományos művészetnek minösszes csíráit hordozó érzéki megnyilatkozás és a fogalmi szinten megvalósított műalkotás párosát, vagy lemond az effajta kalandozásról, s ezáltal megfosztja önmagát egy új világ megismerésének lehetőségétől. Mert köztudott, hogy ahány művész annyi művészi világ. Márpedig Mira Marincaș eddigi tevékenységét, nyilvánosság előtti művészi megnyilatkozásait tekintve, fiatal kora ellenére ugyancsak gazdag múlttal dicsekedhet. S itt most korántsem egyéni és csoportos jelentkezéseinek számbeli vonatkozására, mennyiségére utalok, hanem elsősorban a bemutatott alkotások egyedi hangvételére, az általa magasra állított művészi mércére.

Ha munkásságának mindössze elenyésző részét említeném is, a Barabás Miklós Galériában eddig bemutatott munkáit, az is bőven elegendő lenne sajátos művészi profilja körvonalazásához. Hiszen felejthetetlen emlékű, egykori ügyvezető elnökünk, Szabó Bokor Márta alkotásaiből ihletődött fotóetűdjeitől a havonta megnyíló hétfői tárlataink plakátjaiig alkotásaival a Barabás Miklós Céh minden rendezvényén jelen volt. Személyében olyan művészt ismerhettünk meg, aki egyaránt otthonosan mozog a fotó, a hagyományos és a számítógépes grafika, s annak sajátos változata, a plakátművészet területén. S ha mindehhez még hozzáfűzöm különleges beleérző képességét is, azt a csak keveseknek megadatott empátiát, amellyel művésztársai alkotásai iránt viseltetik, s amely sikeres fotókompozíciói egy részének és plakátjainak is a titka, azt hiszem sikerült valamelyest érzékeltetnem a képzőművész Mira Marincaș fölöttébb összetett, művészi világát. Ezen túl már munkáinak hangtalan beszéde következhet. A visszafogottan, szűkszavúan, de annál sokatmondóbban megfogalmazott képeinek látványa.

Két évvel ezelőtt, 2006. október 29-én vettünk végső búcsút a Barabás Miklós Céh pótolhatatlan ügyvezető elnökétől, Szabó Bokor Márta keramikusművésztől. Valami sorsszerűséget érzek abban, hogy Mira Marincaș székházunkbeli önálló kiállításai is októberhez kapcsolódnak. Tavaly, Szabó Bokor Márta halálának egyéves évfordulóján a keramikusművész alkotásaiból fennmaradt dokumentumok alapján készített fotókompozícióival emlékeztünk egykori tagtársunkra. A fotóművész különleges empátiával, és a rá jellemző művészi inventivitással fogalmazta képi rekviembe a munkákról fennmaradt, dokumentum értékű fényképeket. Kiállításának hétfői megnyitóján bejelentette: a művész halálának második évfordulóján újabb sorozattal szeretne adózni Szabó Bokor Márta emlékének. Tárlata záróakkordjaként került tehár sor a legújabb fotóetűdök bemutatására.” (Németh Júlia műkritikus: A mindenkori avantgárd jegyében – a Barabás Miklós Galéria legújabb kínálata, 2008)

*

Fotó: Dr. MIRA MARINCAȘ képzőművész és alkotásai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *