Nagybányai festőiskola és művésztelep

Nagybányai festőiskola és művésztelep

Nagybánya a Máramarosi-hegyek lábánál elterülő középkori bányászváros adott otthont fél évszázadon keresztül a modern magyar (és egyben közép-európai) festészet egyik központjaként számon tartott művésztelepnek.

A Nagybányai Művésztelep ill. Festőiskola a 20. századi magyar festészet talán legjelentősebb hatást gyakorló művészeti csoportosulása volt. Kezdeményezője az a Hollósy Simon festőművész volt, aki 1896-ban Münchenben festőiskolát alakított. A nagybányai születésű Thorma János és Réti István festőművészek kezdeményezését, hogy nyárra az egész nemzetközi művészcsapat költözzön vidékre, mégpedig Máramarosba, a nagybányai polgármester, Turman Olivér is örömmel támogatta. Így jött létre az első nyári festőtábor. A nagybányai festők első, az alapokat letevő generációjához tartozott az említetteken kívül a csoport vezetésében hosszabb ideig szerepet vállaló Ferenczy Károly, valamint Iványi Grünwald Béla is.

Miután Hollósy Simon 1902-ben megvált Nagybányától, a csoport festészeti szabad iskolává alakult, ahová minden előképzettség nélkül mehettek és évente százával mentek is a festők. A részvétel és a gyakorlott, vezető festők által végzett „korrektúra” a kezdetektől ingyenes volt. A művésztelep munkáját ugyan megtörte az I. világháború és a román hatalom berendezkedése, de végül – román nemzetiségű művészekkel és egyetemi hallgatókkal kiegészülve – újra magára talált a csoport.

A Nagybányai Festőiskola a II. világháború után szűnt meg. E fél évszázad alatt megfordult és alkotott Nagybányán szinte a teljes magyar festő elit. Egy részük a városba is költözött, míg mások csak nyaranta látogattak ide. Munkáikkal megörökítették nemcsak a város és legjelentősebb épületeinek képét, de a környező, ma már jelentősen beépített tájat, a hegyeket is.

szerk.: Cseke Ibolya

forrás:

*szépmíves

*Nagybánya város weboldala

*Sebestyén Ágnes: A nagybányai művésztelep története

*Szokolay Béla: A nagybányai művésztelep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *