KALLÓSDI SZENT ANNA KÖRTEMPLOM

KALLÓSDI SZENT ANNA KÖRTEMPLOM

Zala egyik kis völgyében, az alig száz lakosú Kallósdon találjuk a Szent Anna-templomot, az Árpád-kori kerektemplomok jeles képviselőjét, a nagyon kevés jó állapotban fennmaradt rotundáink egyikét.

A falu közelében egy domb tetején álló épületet szépen rendben tartott temető öleli körül.

A település első említése 1217-ből származik mint Zalavár birtoka. Ezután nem sokkal hűbéri birtokká vált, plébánia templomát már 1260 körül Karacs fia Miklós építette eredetileg Szent Miklósnak szentelve. Kallósd a 14. századtól a kapornaki apátság birtokának részévé válik.

A falu eredetileg azon a domboldalon feküdt, ahol a temető és a rotunda jelenleg is megtalálható, de a 17. században rendszeres török dúlások során elhagyatottá válik.

Visszatelepülés 1711-ben kezdődött.

A kapornoki apát alacsony adókat ígérő ajánlatára főleg magyar és horvát nyelvű telepesek érkeznek, akik új helyen, már a völgy északi oldalára építkeztek. A kerektemplomot 1740-ben építik újjá, miután véletlenül megtalálják a régi falut teljesen elnyelő bozótosban.

Mivel a település Magyarország hagyományos nyugati határvidékén, a gyepűkhoz közel terült el, a vidéket a háborúk elkerülték, így a templom jól mutatja eredeti állapotát.

A kő alapzaton téglából épült falak állnak. A harang alakú lemeztető és a belőle kiemelkedő kis faszerkezetes torony későbbi, az 1800-as években került az épületre, ebben az időben előtérrel is bővítették, de ezt az 1989–1993 közötti műemléki felújítás során elbontották.

A keleti oldalon a körtemplomhoz egy alacsonyabb, félkör alakú apszis csatlakozik. A templom külsejét sűrűn elhelyezett függőleges sávok, lizénák tagolják. A délnyugati oldalon lévő bejárat mellett félköríves ablakok vannak a falba vágva. Az ősi kerek alaprajz, a külső lizénák, a koszorúpárkány, a félkör alakú apszis, a kupola mind a románkori építészetről tanúskodik és a 13. század közepére utal.

Az épület olyan aprócska, hogy még berendezése sincs, az egyszerű oltárkép a névadó Szent Annát ábrázolja.

írta és szerkesztette: Cseke Ibolya

Forrás:
Kallósd településképi arculati kézikönyv
Haris Andrea – Somorjay Sélysette szerk.: Magyarország műemlékjegyzéke / Zala megye
epitettemlekek.hu

Simon Zoltán fotói

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *