Jó, jó, de kik azok az amishok?

Jó, jó, de kik azok az amishok?
Nem ők nem azonosak a többnejűséggel sújtott mormonokkal, ők mások.

Amishok.
Ahhoz, hogy megtudjuk kik ők, néhány száz évet vissza kell mennünk az időben. Kérem, figyeljenek, mert nem egyszerű a történet.
A Luther Márton fellépését követő hatalmas vallási erjedés az 1520-as években felszínre hozott egy rajongó irányzatot, amelynek követői természetfeletti kijelentésekre hivatkoztak. Hívei elfordultak a romlottnak tartott világtól és várták a Bibliában – értelmezésük szerint – megígért ezeréves krisztusi királyságot, amely a szerencsétleneknek és elesetteknek jólétet biztosít. Az egyházi dogmákat elvetették és csak azt tanították, ami a Bibliából világosan kiolvasható.
Ezért szüntették meg a gyermekkeresztséget is, illetőleg a felnőtteket újra keresztelték (Felnőttkeresztség bemerítkezéssel, a tudatos választás és a lélektől való újjászületés jelképeként).
Az anabaptisták vagy újrakeresztelők nem a római katolikus egyház reformáltjai voltak, sem pedig a lutheránus egyházé. Mai kifejezéssel „harmadik utasnak” mondhatnánk, melynek következménye a mindenhol való üldözésük lett.
1524-ben nyílt fegyveres harc indult a földesúri elnyomás ellen, amelyet Thüringiában Münzer személyesen irányított. A parasztháborút mindenhol vérbe fojtották. Münzer is fogságba esett, majd kivégezték. A parasztháború leverése után az anabaptisták szétszéledtek Németország egész területén és apró közösségeket alkottak. Üldözésük ellenére mozgalmuk terjedt és erősödött, ugyanakkor számtalan kisebb irányzatra szakadt.
Magyarországra az 1540-es évektől Morvaországból érkeztek. A főként német ajkú anabaptista kézművesek (a habánok) az ország északnyugati országrész megyéiben, főleg Pozsony, Nyitra és Trencsén környékén telepedtek le. Bár kiűzésüket az országgyűlési törvénycikkek is elrendelték, 1556-ban Nyitra megyében már püspökükről is van tudomásunk Peter Riedemann személyében. Mivel kiváló iparosok voltak, a magyar nagybirtokosok gazdasági érdekből nem hajtották végre az ellenük hozott rendeleteket. A Thurzók és az Illésházyak birtokain így továbbra is viszonylagos nyugalomban élhettek.
Az amishok a 17. században még a Rajna folyó svájci szakaszának partján éltek. 1693-ban szakadtak el a keresztény vallás protestáns ágához tartozó anabaptistáktól, ezen belül a svájci mennonitáktól.
Az elszakadás mögött Jakob Amman állt, aki szerint a mennoniták eltávolodtak az eredeti gondolatoktól és túlságosan világi életet kezdtek élni. Az amish elnevezés Amman nevéből ered. A két vallási csoport a szakítás óta külön él, bár kapcsolatban vannak egymással. Mivel az amish közösség a mennoniták megoszlásaként keletkezett, néhányan a mennoniták konzervatív csoportjának és nem önálló irányzatnak tartják őket. A 18. századtól mindkét közösség – főleg az amishoké – lényegében kivándorolt Észak-Amerikába (Ezt újraolvastam, mert már nekem is kissé bonyolult….).

A „régimódi amishok” (Old Order Amish) csak lovakat használnak a föld megművelésére és lovaskocsit a közlekedésre. Öltözetük jellemzően egyszerű, 18. századi öltözék. Elektromos áramot és telefont nem használnak. A közösség tagjai nem vonulnak be a hadseregbe, nem veszik igénybe a szociális juttatásokat, nem fogadnak el semmilyen formában anyagi segítséget az államtól és nem kötnek semmilyen biztosítást.

„újmódi amishok” (New Order Amish) kevesebb megkötéssel élik életüket. Néhányuknak van autója, és otthonaikba bevezetik az áramot is. (De például az autóik krómozott lökhárítóját feketére festik, mert az autót elfogadják, a „flancolást” nem.) Ezeket az amishokat nehéz megkülönböztetni az átlag észak-amerikai népességtől, akiket ők Englishnek neveznek (a.m. angol).
Az amishok egymás közt a tiroli német nyelv egy régies dialektusát, a pennsylvaniai németet beszélik (saját kifejezésükkel Deitsch). Általában azonban mindenki tökéletesen beszéli az angolt és az irodalmi németet is.
Az Amish a világ leggyorsabban növekvő népe, egy családra átlagosan 8 gyermek jut. 2010-ben 28 amerikai államban 249 500 Amish élt. A legutolsó népszámlálási adatok szerint (2017) 318 400 Amish élt az Amerikai Egyesült Államok területén, mely 27,6%-os növekedés a 2010-es adatokhoz képest. A legtöbb Amish az amerikai Pennsylvania államban él. Kutatásuk szerint az Amishok száma pár éven belül elérheti az 1 milliót is a magas termékenységnek köszönhetően.
Az amishok között a depressziósok aránya nagyjából a fele az amerikai országos átlagnak.

Amerikában (és a világ számtalan pontján) az új vállalkozások fele az első öt évben elbukik, míg az amish cégek 95 százaléka életképesnek bizonyul és profitot termel. Az is feltűnő, hogy a válság által erősen sújtott területeken az amish vállalkozások számban és méretben is gyarapodnak. Úgy tűnik, hogy az autót, telefont, elektromos áramot nem használó, nyolc osztályt végzett amish “üzletemberek” sikereket érnek el a modern piacgazdaságban. Hogyan lehetséges ez?
A modern kor emberének érthetetlen és megfejthetetlen, miként lehet autó, számítógép, elektromosság nélkül élni, és elutasítani minden kényelmet, amit a technológia kínál. Az eredetileg kizárólag farmerkedéssel foglalkozó amishokról azonban azt is kell tudni, hogy az egyre növekvő populáció, és a csökkenő földterületek miatt kénytelenek voltak az üzleti világ felé fordulni megélhetésük érdekében. Egy nemrégiben napvilágot látott tanulmány rámutatott, Észak-Amerikában megközelítőleg kilencezer amish vállalkozást tartanak számon, melyek több mint kilencven százaléka profitot könyvelhetett el az elmúlt öt évben. Nemcsak kisvállalkozásokra kell gondolni, hanem gyakran harmincnál is több alkalmazottat, és nem ritkán tízmilliósnál is több éves árbevételt elérő cégekre.
Az amishok tipikusan kézműves szakemberek, emberi erővel és kézi szerszámokkal dolgoznak, mesterségbeli tudásuk pedig több iparágat tekintve kiemelkedő. Egy tanulmány szerint az amishok által készített termékek 97 százaléka magasabb minőségű, mint ugyanazon nem amish termék. Jellegzetes amish iparágnak tekinthető a mezőgazdaság, állattenyésztés, építőipar, fafeldolgozás, bútorgyártás, lakberendezés, szerszámkészítés, paplan és egyéb háztartási kellékek gyártása. A kereskedelmi hálózatoknak köszönhetően az amish termékekhez már az Államok egész területén hozzá lehet férni.
Az amish szemlélet szerint mindennapi életünk alfája és omegája a család, tágabb körben pedig a közösség. Emellett minden amish életének központi eleme a munka. Sokat és kitartóan dolgoznak, rendkívül büszkék nagy gonddal készített termékeikre. Az “amish márka” egyre inkább fogalommá válik az amerikaiak között, olyan pozitívumokat rejt magában, mint minőségi, kézzel készített, rusztikus, tradicionális, régi értékeket őrző. Az amishok pedig a köztudat szerint híresek a szorgalmukról, munkabírásukról és a megbízhatóságukról.

Egy amish asszonyok által varrt paplan éveken át készül és az ára is igen borsos de keresett termék, mert egy életre szólóan készült.
Az amish vállalkozások helyi, családi légkörből nőtték ki magukat, de vannak közöttük, akik például a Ralph Lauren divatcégnek készítenek bőrárukat. Jellemző azonban, hogy az amishok tudatosan törekednek rá, hogy határt szabjanak a növekedésnek, és igyekeznek megtartani a szerény körülményeket. Akadnak, akik eladják cégük egyes részeit, vagy akár az egész céget, ha az túlnőtt rajtuk.

Fontos amish erény a takarékosság. A tipikus amish boltokban nincs légkondi, vagy egyéb extra szolgáltatás. Figyelnek a hatékony erőforrás felhasználásra, nincs pocsékolás.
A marketing sem más, mint kapcsolatépítés, a vevői kör hosszú távú bizalma pedig az üzlet sikerének garanciája. Egy nagyon fontos kitétel azonban, hogy a vevőnek csak addig a pontig van “mindig igaza”, míg nem jelent túl nagy áldozatot, hogy igaza legyen, és az nem kompromittálja senki tisztességét. A közösség tagjai üzletileg is számtalan szinten működnek együtt egymással, a mesteremberek kizárólag más amish vállalkozóktól szerzik be a nyersanyagokat.
Vallási és kulturális értékeik pedig rendkívül bensőségessé teszik a főnök és beosztott közti kapcsolatot is. Emberközeli, alázatos vezetési stílus jellemző rájuk. Egy amish főnök sosem kér olyat az alkalmazottjától, amit ő maga nem tenne meg. A vezető is aktívan részt vesz a munkában, és nem az irodából vezényel.

Az amishok úgy gondolják, minél több technológiát engedsz meg az üzletben, annál nagyobb hatása lesz annak a családi életedre, annál inkább sérül a családi egyensúly. Hogy kiiktassák az elektromosságot, sűrített levegővel, vagy hidraulikus úton működő szerkezeteket fejlesztettek ki. Nem vezetnek autót, mert az közösségromboló hatású, autóval az ember még messzebb kerülhet a szeretteitől. Az üzlet érdekében ugyanakkor előfordul, hogy taxit hívnak, ha a városba kell utazniuk, vagy külső segítséget kérnek az online értékesítéshez, marketing tanácsokat vesznek szakemberektől. Az amish vállalkozók általában megadják azokat az időpontokat, amikor elérhetőek az egyetlen közösségen belüli telefonon. Egyes tejfarmokon villanyárammal hűtik a konténereket, hogy a piaci szabályoknak megfelelően adhassák a tejet.
Az amish világot sem szabad azonban ideologikusan szemlélni. Mivel nem hisznek például a jogi igazságtételben, könnyen kihasználhatóak. Ha ügyfeleik, vagy beszállítóik nem fizetik ki őket, több ezer dolláros veszteség ellenére sem bocsátkoznak peres eljárásokba. A közösségi összefogás ez ellen az egyetlen fegyverük. Aki egyszer megkárosított egy amisht, az biztos lehet benne, hogy többet egyetlen amish vállalkozó sem áll vele szóba. Ennek ellenkezője is igaz, tehát a jó hír is hamar körbeér a közösségeken belül.
A betegekről és az idősekről egyébként a közösségen belül gondoskodnak, az orvosi számlák költségeit is megosztják egymással.
Egy amish számára siker és büszkeség mindig kétkezi munka által teremtett érték, amely hasznos lehet a következő generációknak is. Amish elvek szerint üzletembernek lenni annyit tesz, mint értéket adni másoknak, és ezzel hasznos tagja lenni a közösségnek.

Köszönöm a figyelmet

írta és szerkesztette: Pester Béla

Forrás:
– HR portál
– Wikipedia Commons
– képek forrása AFP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *