FALLÓSKÚTI MÁRIA ZARÁNDOKHELY

FALLÓSKÚTI MÁRIA ZARÁNDOKHELY

Fallóskút korábban a 13 km-re lévő Hasznoshoz tartozott de már Mátraszentimre része. Itt található az országszerte ismert kegyhely.

Hasznos községben élt Sánta Lászlóné, Klára asszony a családjával, neki köszönhető, hogy Fallóskút búcsújáró hellyé vált.
A zarándokhely története 1947-ig nyúlik vissza, amikor Klára asszonynak többször megjelent a Szűzanya. Az asszony férje, László indulatos, iszákos ember volt, feleségét is többször bántalmazta . Amikor a 34 éves nő előállt azzal, hogy jelenése volt, és arra kérte őt Mária, hogy keresse meg a forrást, hogy aztán ott kegyhelyet építsen, az agresszív férj felajánlkozott, hogy segít neki, de egy baltát vitt magával az erdei útra, hogy ott majd kioltsa vele a bolondnak hitt felesége életét. Ám a helyszínen neki is megjelent az Erdők Királynéja, és megkérdezte: „Miért bántasz engem?” A férj szabadkozott, hogy dehogyis bántja őt, de a Szent Szűz elmagyarázta, hogy ahányszor a kocsmában verekszik, vagy feleségét megveri, neki okoz fájdalmat. A legenda szerint a férj ezután jó útra tért.
Az asszony és a férje meglelték a keresett forrást.

Részlet Klára asszony naplójából:
„1913-ban születtem, kiskorom óta nagyon szerettem a Szűz Anyát, minden reményem őbenne volt, van és lesz. Szerettem volna zárdába menni, de mivel tízen voltunk testvérek és én voltam a legidősebb, nekem kellett a többi gyermekre vigyázni. Már akkor is imádkoztam a Szent Rózsafüzérért, mikor a 15. évet betöltöttem, szüleim férjhez adtak. Férjem többször bevonult katonának behívóval. Sok megpróbáltatás volt az életemben. 1948 márciusában eljött a Szűzanya, és azt mondta, hogy a forráshoz kápolna épüljön, mert Ő ott sok népet kíván látni. Elmentem az itteni paphoz, akiz Zakaji Józsefnek hívtak, és mondtam neki, hogy kéri a Szűzanya a kápolnát. Aztán elmentünk Egerbe, Czapik Gyula érsekhez. Elmondtam neki, hogy mit kér a Szűzanya. „Kápolna épüljön az Ő jelenése helyén.” pedig így válaszolt: – építsük, ahogy tudjuk, ő nem áll ellene. Ha a hatóság engedélyezi – épüljön! Később elmentünk a hatósághoz, és ott is elmondtam, hogy a Szűzanya kápolnát kér. Az előadott kérést nem nagy szeretettel fogadták. Majd hosszas vita után azt a választ kaptam, hogy ez az ügy nem hozzájuk tartozik… 1948. augusztus 15-én a Szűzanya újból eljött és így szólott: Kezdjétek meg a kápolna építését szeptember elején. Azon ne aggódjatok, hogy mint fog felépülni:- a hit, remény és szeretet felépíti. Ő mindent kieszközöl, csak meg kell kezdeni…”

Végül a hívek adományaiból 1948. december 8-ára elkészült a kápolna és a benne elhelyezett Mária-szobor.
A zarándokok özönlöttek Fallóskútra, ezt a hatóság rossz szemmel nézte. A várandós Klára asszonyt, elmeállapotára hivatkozva 1949 július 15 -én a gyöngyösi kórház elmeosztályára vitték megfigyelésre, miután megszülte a harmadik gyermekét december 30-án hazaengedték az újszülöttel együtt. Ezzel még nem lett vége a megpróbáltatásainak. 1952. szeptember 17-én újra „beutalták” a gyöngyösi kórházba, hasadásos elmezavar diagnózissal. Tanácsi utasításra Gyöngyösről a gyulai közkórház elme osztályára szállították. Itt brutális bánásmódban volt része. Idézet a naplójából:

„Mikor megkérdezték tőlem, Isten van-e, és én azt feleltem, hogy igen van, akkor mindig áram alá vittek. Ez így volt három hónapig majdnem minden nap.”
Gyuláról Pestre szállították a Lipótmezőre majd 1954. április 5-én végleg hazaengedték.

Klára asszony 1972-ben és 1976-ban Rómába utazott, hogy a Szentatya jóváhagyását kieszközölje a jelenésekre. Küzdelmekkel, megaláztatásokkal, szenvedéssel teli élet után 1985. december 9-én halt meg. A hasznosi temetőben alussza örök álmát. Élete végéig harcolt Fallóskútért.

A Mátra erdőségeiben sok szép kápolna és kegyhely található, de Fallóskút különleges atmoszférával bír. Ez Magyarország legfiatalabb szent helye…

A kápolna és környezete az évek során jelentősen átalakult. 1970-es években kezdődött a templom építése. 1988-ban pedig új tornyot emeltek a régi kápolna elé. Ezt követően elkészült az új kápolna is, amit 1990-ben felszenteltek az Erdők királynője tiszteletére.16 évvel később pedig a Béke királynéja templom építési munkái is befejeződtek. Míg a korábbi kis kápolnába alig 100 ember fért be addig az új templom 1000 látogatót tud fogadni.
A szabadtéri oltár és a kápolna előtti Mária-szobrot 1996-ban adtak át, hála a környékbeli települések nagylelkű adományozóinak. Közvetlenül a kápolna előtt áll a kút, amelynek vízét nemcsak az ország legtávolabbi pontjain, de még a határon túl élők is felkeresik.
A kegyhelyhez faragott kapun át léphetünk be, a kápolna előtt található egyedi szépségű tűzzománc stációk Rácz Gábor iparművész alkotásai.

Fallóskút sajátossága, hogy 2011-ig (haláláig) itt élt Magyarország egyetlen főállású remetéje, Szél Sándor Paszkál. A Galgahévízről származó, mélyen vallásos férfi egyedüli volt az országban, aki remeteként teljesített szolgálatot. Mindig szeretettel fogadta az ideérkezőket, szívesen mesélt életéről, a kegyhely történetéről.

A zarándok helyet érinti a Mária út, a környékbeli településekről jelzett turistaúton is el lehet jutni. A kegyhely autóbusszal vagy gépkocsival egészen közel megközelíthető, a gépjármű parkolóktól rövid sétával elérhető. A szépen rendben tartott, gondozott környék meghitt hangulatot kölcsönöz az idelátogatóknak.

írta és szerkesztette: Cseke Ibolya

forrás:
matraszentimre.hu
termeszetjaro.hu
falloskutikapolna.hu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *