HORGÁSZAT TÖRTÉNETE

HORGÁSZAT TÖRTÉNETE

Az emberiség legősibb foglalkozásai közé tartozik a halfogás, a vadászattal szemben inkább számított népfoglalkozásnak. A hal a vízben, helyben van és szinte kifogyhatatlan tömegben, ezzel szemben a vad elejtése miatt kisebb-nagyobb távolságokat kell megtenni, ami már önmagában is veszélyeket rejt.
Az ember, az őskortól már szeretett víz közelében letelepedni. Régészeti leletek bizonyítják, hogy a vizekből szerzett élelmek fontos szerepet kaptak a táplálkozásban: halcsont maradványok, összegyűjtött kagylóhéjak, barlangrajzok stb.
Őseink, a minél hatékonyabb halfogásra számos technikát kifejlesztettek.

Horog…

Legelső próbálkozások egyike lehetett az úgynevezett halpecek, ami a horgász horog őse. Ez a két végén kihegyezett eszköz, készülhetett csontból, fából, kőből, a közepére ráerősített zsinórral. A csalit a beleszúrták a pecekbe, amikor a hal bekapta azt, akkor a horgászeszköz a torkán akadt. A zsinórt egyszerűen a parthoz rögzítve a vízbe engedtek.
Arra nincs pontos adat, hogy mikor használtak először valódi horgot halfogáshoz, a legidősebb ismert leletet japánban Okinawa szigetén találták, kagylóból faragták kora 23 000 évre tehető.
Egy másik, Csehországban talált horog a kutatók szerint mintegy 20 000 éves lehet.
Németországban egy mezőn, hal és más állati csontmaradványokkal együtt, hat darab 12 300 éves horgot találtak. Érdekes, hogy ötöt szarvasagancsból míg a hatodikat egy 19 000 ezer éves mamut agyarából faragták.
Ezek az eszközök is különféle anyagból készültek: ragadozó madár csőréből karmaiból, tövisekből, kőből, később fémből. Az amerikai őslakosok horog készítéshez gyakran használtak sólyom karmot is. A horog készítés egyik eléggé morbid példájára bukkanhatunk a Húsvét-szigeten. Mivel ott nem éltek nagyobb testű emlősök, ezért alapanyaghiányban szenvedtek, így emberi csontokból készítették a horgaikat.

Horgász zsinór…

A horgászzsinór biztosítja az összeköttetést a horgász és a hal között. Az évezredek alatt a történelem során ezek a zsinórok számtalan anyagból készültek például: lenből, kenderből, selyemből, növényi rostokból stb. Az ókori Kínának köszönhetjük azt, hogy eljutott végül Európába a selyem horgászzsinór. Európában a 17. századtól megjelentek a lószőrből fonott horgászzsinórok. A 20. század nagy áttörését a műszálak megjelenése hozta.

Horgászbot…

A horgász másik fontos eszköze a horgászbot, ami mintegy 4000 éves.
Az ókori civilizációk, és az első államok, minden esetben valamilyen víz közelében alakultak ki. Az ókori kultúra kialakulásával megjelent az írás, így ebből a korból már írásos emlékek is fennmaradtak, amelyek beszámolnak az akkori horgászatról. Az egyiptomiak megannyi módszert alkalmaztak a halfogásra, ezeket a technikákat megörökítették sírkamrákban ábrázolt, rajzolt jeleneteken, továbbá papiruszra vetették őket. William Radcliffe történész 1926-ban megjelent könyvében az egyiptomiaknak tulajdonítja az első, kezdetleges horgászbot alkalmazását. Európában horgászbonak különböző fafajták például: nyárfa, fű, kökény cserjéit használtak, míg Ázsiában főleg a bambuszból készült botok voltak jellemzőek. A középkor nagy találmánya a horgászok számára az volt, amikor megjelentek a több részből álló horgászbotok is, melynek sokkal könnyebb a szállítása. A botok idővel a gondos enyvezésnek köszönhetően rendkívül rugalmassá váltak. A második világháború befejeztével, a ragasztott botok uralmát felváltotta az üvegszál-technika.
A mai modern világunkban ez a technika is elavult, ma már a kevlár és karbon alapanyagokból készülnek a pecabotok.

Horgászorsó….

A horgászorsó, ami szintén nélkülözhetetlen a mai horgásznak, a kínaiak találmánya és valamivel több mint 1000 éves. Akad ugyan néhány bizonyíték, ami azt sejteti, hogy a Kínaiak már ie. 3. évezredben használtak horgászorsót, de ennek az alkalmazása csak a középkor végén terjedt el. Az évszázadok folyamán, úgy mint a többi eszköz, ez is tökéletesedett. Kezdetben keményfából készült és csörlőszerű alkalmatosság volt.
A legnagyobb áttörést az 1700-as évek körül megjelent berregő-fékkel ellátott, fémből készült orsó hozta amelyet az angoloknak köszönhetjük. Szintén brit találmány a peremfutó orsó is, megalkotója gyapjúfonó műhelyében készítette el a találmányát, ami forradalmasította a horgászatot és enélkül a mai modern horgászsport elképzelhetetlen lenne. Az orsó minősége is számos változtatáson ment át az elmúlt időszakban.
A tűgörgős csapágyak megjelenésével egyre finomabb és precízebb orsókat gyártanak.

Horgászat az ókorban….

Az ókori görög írásos emlékek között kutatva kevés említést találunk a , halfogásra vonatkózóan, pedig a feltárt leletek alapján megállapítható, hogy sokoldalú technikákat alkalmaztak. Az információhiány oka az, hogy a horgászat és a halászat a társadalom megítélése szerint alantas munkának számított, így kevés megbecsülést kapott.
Az ókori Rómából viszont maradt néhány halászatot, horgászatot ábrázoló mozaik, de a Bibliában is találunk a horgászatra, és a horgok használatára utaló részleteket.

Horgászat a középkorban…

Kárpát-medence hal gazdagsága hozzájárult a horgász, halász kultúra kialakulásához. Megállapítható az ásatások közben feltárt leletek kapcsán, hogy a horoggal való halfogás meglehetősen gyakori volt. A középkor embere minduntalan arra törekedett, hogy a lehető legnagyobb mennyiségű halat, a lehető legkevesebb idő alatt zsákmányolja. Így rengeteget fejlődött a horgászat ebben a korban. A bottal történő horgászat viszont igencsak terméketlennek bizonyult, amikor a halfogás eredményességét a mennyiség határozta meg. Ennek ellenére a nagy földrajzi felfedezések előtt ez a technika volt a legelterjedtebb, mivel ez a módszer kevésbé igényes az eszköz alapanyagát tekintve. Azonban az idő múlásával a háló használata egyre jobban tért hódított.
Minél közelebb kerülünk a jelenkorhoz, annál több írásos emlék áll rendelkezésre. Említésre méltó egy 980 körül, angolszász és latin nyelven íródott mű, a ’ Colloquy of Aelfric’.
Valamint egy 12. század végén, Kínában készült festmény, mely egy csónakban ülő horgászt orsós horgászbottal ábrázolja. Ezt a festményt tartják az egyik legrégebbről fennmaradt horgászbot ábrázolásnak, amelyen az orsó megjelenik.
A magyar történelemben a fennmaradt relikviák között sok halászattal kapcsolatos emlék található. Ebből arra következtethetünk, hogy a vándorló magyarság életében a halfogás meghatározó szerepet játszott. Ezen kívül pedig a horoggal való horgászat is széles körben elterjedt volt, amit a Kárpát-medencében feltárt leletek bizonyítanak. Így maradt ez a honfoglalás utáni időkben is, Szent István király uralkodása alatt jelentős volt a halászat Magyarországon. A későbbi időkben, az Árpád-házi királyok uralkodása alatt pedig már jelentős haltenyészetek alakultak ki. A vallási ünnepek környékén megnőtt a halkereslet, ez mind a mai napig él a hagyományban.

Újkori horgászat…

Nyugat-Európa fejlettebb országaiban az újkor kezdetén a horgásztechnikák és eszközök fejlődése nagymértékű változást hozott az akkorra már sportszerűen űzött tevékenységben. A sporthorgászat hazáját Angliának tekintik. Angliában oly mértékű volt ez a fejlődés, hogy a 17. században már nem volt érdemes a horgászoknak saját botjuk elkészítésével vesződni, hiszen akkoriban rengeteg üzlet árusított már horgászeszközöket.
A 18. században sorra alakultak a horgászklubok Anglia szerte, így a horgászat társadalmilag egyre nagyobb szerepet kapott. Míg a nyugati országokban a nagy földrajzi felfedezések után a horgászat terén is fejlődés mutatkozott, új technikák és eszközök jelentek meg, és egyre több dokumentum született a horgászatról, addig a Magyarországon történő változások nem a fejlődést szolgálták.
A törökök 150 éves megszállása negatív hatással volt mind a hal kereskedelemre, mind az addig kialakult halászati és horgászati törvényekre. Azonban az 1700-as években érkezett német telepesek magas fokú halász-, és horgászkultúrájukkal fellendítették a magyarországi horgászatot is. A törökök kivonulása után egyre nőtt a halászat jelentősége, halászcéhek alakultak, amelyek megbecsülése hasonló volt mint bármely más mesterségeké.

Néhány horgászmódszer a múlt-századokból…

Nyeles,- vagy kosztos horog (lényegében a mai sporthorgászok által használt módszer korábbi formája), kolompos horog (hangjelzés figyelmeztette a horgászokat, ha a vízbe eresztett horgot a hal megrántja), lábó,- vagy tökös horog (a menekülni próbáló hal útját a vízen úszó lopótök mutatja a horgásznak).

A jelenkori horgászat…

Magyarországon ugrásszerűen növekedett a horgászok száma az elmúlt évtizedekben. Ez a folyamat nem csak nálunk, hanem az egész világon megfigyelhető.
Minden ország vizeinek nagysága, szoros összefüggésben áll a horgászok számával is. Azok az országok, államok, melyek közvetlenül tenger mellett fekszenek jóval nagyobb előnyben vannak hozzánk képest.
A legtöbb horgász, az észak-európai országok közül kerül ki, ez nem is csoda, hiszen ezek az országok gazdagok tavakban és folyókban, illetve határosak a tengerrel.

írta és szerkesztette: Cseke Ibolya

forrás:
Wikipédia
villantomagazin.com
szigetkozpeca.blogspot.com
bbc.com
archaeology.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *