GHEORGHE CRĂCIUN szobrász-keramikus

GHEORGHE CRĂCIUN szobrász-keramikus

Gheorghe Crăciun 1946. április 13-án született Nagybányán. Művészeti tanulmányait a kolozsvári „Ion Andreescu” Vizuális Művészeti Akadémia kerámia-üveg szakán végezte, ahol tanárai voltak: Ana Lupaș, Mircea Spătaru. A egyetemi tanulmányainak befejeztével üvegtervező volt a nagybányai Gutin vállalat üveg osztályán 1972 és 1973 között.
1973-tól 2012-ig a Nagybányai Művészeti Líceum rajz-, szobrászat- és kerámiaszakos tanára volt. 1973-ban tagfelvételt nyert a Romániai Képzőművészek Szövetségébe. Továbbá tagja a bukaresti Galateea Galériának.
1980 és 1983 között az “Atelier(Stúdió) 35” Fiatal Művészek szervezetének elnökeként tevékenykedett. 1990 és 1993 között a Romániai Képzőművészek Szövetsége Nagybányai Fiókjának elnöke volt és számos kiállítás kurátora is.
Gheorghe Crăciun szobrász-keramikus munkásságát, alkotói tevékenységét számos díjjal jutalmazták: 1985-ben I. díjban részesült a “Faimar” Kerámia Szimpóziumon, Nagybányán. 2004–ben a Román Kulturális Érdemrend I. Fokozatával tüntették ki.
2006-ban Kiválósági Oklevélben és Emlékéremben részesült a “110 éves Nagybányai Művészeti Központ presztízséhez való hozzájárulásáért”, valamint a Nagybányai Városháza díját is átvehette. 2011-ben Képzőművészeti Nagydíjban részesítette a Nagybányai Helyi Tanács és az R.K.Sz. Nagybányai Fiókja.

Gheorghe Crăciun szobrász-keramikus művészi hitvallása:
„A kerámia az őselemek – föld, víz, tűz – együttműködéséből születik. Egy engedelmes anyagból indulunk ki, amelyet lehet modellálni, megformálni, még akkor is, ha saját memóriája van, és a tűzpróba teszi teljessé. Az agyag engedi, hogy játszak vele, formáljam és rejtsem el benne az ötleteimet. Aki korongol vagy mintáz, az valóságos alkotónak, démiurgosznak érzi magát.
Részese voltam annak a kezdeteknek, amit a „kolozsvári kerámiaiskola” néven emlegetnek.
Először üvegeztem, de közben kerámiát is készítettem, az adott időpontban elérhető anyagi feltételektől függően. Gyakran kölcsönöztem formai megoldásokat a két ágazatból. Az anyagok köteleznek, a kölcsönök pedig meglepőek és kifejezőek. Elmondhatom, hogy különösen érdekel a FORMA, melyet az üvegtechnika és technológia ad, de méginkább az, amit a
kerámia nagyvonalúbb technológiáinak alkalmazásaval elérek. Minden alkalommal elrejtettem egy tartalmat a munkáimban, megtagadva a „dekoratív” becenevet. Inkább túlviszem a forma expresszivitását a groteszk felé, ha kell, de az kommunikáljon egy TARTALMAT.”

Gheorghe Crăciun szobrász-keramikus méltatása:
„GHEORGHE CRĂCIUN egyedi fantáziavilága markáns egyéniségre vall, aki jól ismeri a művészi teremtés kiaknázatlan módozatait és hatásosan él is az alkotási szabadság lehetőségeivel. Első látásra irreálisan groteszknek tűnő, de valós elemekből megkonstruált fantázialényei mintha egyfajta lehetséges lehetetlent szimbolizálnának. Olyan szürrealista látomások, amelyek sajátos
múltba, régmúltba visszamenve villantják fel a jelent, s a disztópiába torkolló jövőt. „Bestiáriumát”, ezt a korunk visszaságaiból, társadalmi-politikai anomáliáiból táplálkozó zoomorf szörnyfelhozatalt akár középkori kalandozásnak, posztmodern múltba tekintésnek is nevezhetném, ha kisugárzása nem lenne olyannyira időszerű. Ha megfeledkeznénk nagyon is aktuális, allegorikus üzenetéről. Az óra pedig szintelenül ketyeg, még ha szimbolikusan is, mert az idő a legnagyobb úr, megkerülhetetlen és megállíthatatlan. Nem véletlenül jut főszerephez a művésznél, és konkretizálódik egyfajta kvázi-óra parádéban, filozófikus mélységekig tágítva a sajátos formavariációkban bővelkedő, színekben is változatos látványt. Irodalmi hasonlattal élve: a Huxley-i és Orwell-i kontaminációból született „szép új világot”, ahol a szép fogalma merőben más értelmezést kap, új jelentéstartalommal bővül.” (Németh Júlia műkritikus „Utak a kerámiában”, SZABADSÁG napilap, 2017.)

„Amikor először megláttam munkáit, nagyon különleges és furcsa világa volt, megdöbbentettek, egészen fantasztikus, belső feszültségből, misztikumból áradnak… sokat gondolkodtam, honnan szerzett ennyi sárkányt? …ő azonban viccesen fogja fel őket, ezeknek van mondanivalójuk, üzenetük… Kitalálta, hogy a megnyitót emlékezetessé tegye, ő lefogja győzni a sárkányt – mint Szent György – és súlyos csapást mér a sárkányra ( erre ő felemeli egyik kerámiajat és a földhöz csapja )…ez a kerámia igazi története…” (Probstner János keramikus, művészeti író kiállításmegnyitó beszéde a kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió Galériájában)

Gheorghe Crăciun 1968 óta számos önálló tárlaton mutatta be kerámia alkotásait a művészetkedvelő közönségnek: 1968-ban a Mátyás király szülőházában, Kolozsváron. Majd 1993-ban a Nagybányai Művészeti Múzeum látta vendégül egyéni kiállítását. 1996-ban és 2000-ben a nagybányai Művészeti Galériában rendezett nagyszabású kiállítást műveiből. 2001-ben a nyíregyházi Pláza-Galériában, majd 2004-ben a kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió Galériában mutatták be kerámiáit “Szent György happening” címmel.
2010-ben a “Napló” I. és II. c. kiállítás-sorozattal jelentkezett nagybányai Millennium II. Kiállítótermében.
2017-ben a nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Közpomtban szerveztek önálló tárlatot alkotásaiból. 2017-ben ismét visszatért Kolozsvárra és “A kerámia útjai” címmel nyílt kiállítása a Mátyás-házban, a Nemzetközi Kerámia Biennálé keretében.
Ezt követően, 2019-ben a bukaresti Galateea Galériában mutatta be munkáit
“Monológ” címmel. 1971 óta rendszeres résztvevője csoportos kiállításoknak és szimpóziumoknak, melyek közül említésre méltó: 1971-től részt vesz a nagybányai éves művészeti kiállításokon. 1973-tól 1989-ig rendszeresen kiállították alkotásait a Díszítőművészeti
Triennálén és Kvadriennálén, a bukaresi Dalles Teremben. 1983 és 2002 között számos alkalommal vett részt a „Famar” Kerámia Szimpóziumon, Nagybányán.
1989-ben “Nagybányai Művészeti Központ Bukarestben” c. kiállításon is jelen volt alkotásaival a Dalles Teremben, Bukarestben. 1995-ben az Üveg Szalon kiállításán is részt vett, mely a bukaresti Apollón Teremben került megrendezésre. 1996-ban az Art Fair kiállítás résztvevője, Belgiumban. Szintén 1996-ban a Nagybányai Festőkolónia 100. évfordulóján vesz részt.
1998-ben, 2001-ben és 2004-ben a Fire Arts tárlatok résztvevője, Bukarestben.
1999-ben Olaszországban, a Velencei Kulturális Központban állítják ki munkáit.
2001-ben, 2006-ban és 2009-ben a Dekoratív Művészeti Szalonon is jelen volt munkáival, Bukarestben.
2002-ben és 2003-ban az „Együttélés II., III.” c Nemzetközi Kerámia Szimpóziumon vett részt, Kecskeméten. 2002-ben a nagybányai Kerámia Szimpóziumon vesz részt a Festőtelepen / kurátor. 2003-ban a Kecskeméti “Együttélés” Szimpózium résztvevőjeként és
kurátorként állítja ki a csoport munkáit Nagybányán.
2004-ben ösztöndíjban részesítette a kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió.
2005-ben részt vett a Román Kulturális Központ csoportos kiállításán,
Budapesten.
2009-ben a budapesti „The Sound of Clay, Symposium 2002-2008”c. kiállításon vett részt alkotásaival a Múzeion Galériában. 2010-ben „Interregio IV” CeRamICa ” nemzetközi kerámia kiállításon vett részt Szlovéniában. 2011-ben a „Cerart” kiállításra hívta meg a marosvásárhelyi Raku Műhely. 2012-ben a Román Kortárs Kerámia c. szalonon állították ki munkáit, a bukaresti Orizont Galériában es a C. Brâncuși teremben, az Országos Dekoratív Biennálén.
2014-ben egy németországi csoportos kiállításon is szerepeltek alkotásai.
Ezt követően az “Izzó metaforák” c. tárlaton veszt részt a kolozsvári Művészeti Múzeumban.
A „Párbeszéd az anyaggal” c. Dekoratív Művészeti Biennálén is részt vesz kerámiáival, Bukarestben. 2017-ben „Az első 40 év” c. tárlaton állítják ki munkáit a kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió Gyűjteményének kiállításán, Budapesten.
2018-ban a máramarosi Nemzetközi Kerámiaművészeti Szimpóziumon vesz részt, Nagybányán. Szintén 2018-ban, ötven év után a volt egyetemi csoporttársakkal együtt az “Egy generáció visszatérése – keresve a forma és az emlékezet értelmét” c. kiállításon vesz részt a temesvári Művészeti Múzeumban. A tárlat teljes anyaga bemutatásra került a 2019-ben megrendezett bukaresti
Dekoratív Művészeti Szalon keretében, „History Szekció” címszó alatt, majd 2020-ig a nagyváradi Várban volt kiállítva.
2013 és 2019 között részt vett az I., II., III. és IV. Nemzetközi Kerámiai Biennálén, Kolozsváron.
A bukaresti Galateea Galériában 2012 óta szerepelt számtalan alkalommal:
2012-ben a “Föld, Tűz, Füst” c. csoportos kiállításon. 2013-ban „A mai Galateea” a bukaresti Mogoșoaia Palotában, 2014-ben a „The Sound of Ceramics” csoportos tárlaton, 2020-ban az „Együtt” c. csoportos kiállításon, szintén 2020-ban a „Kék” c. csoportos kiállításon, majd 2021-ben „A geometria szépsége” c. tárlaton is bemutatta alkotásait. Szintén 2021-ben az „Otthon” c. csoportos tárlaton szerepelt. 2020-ban a kolozsvári „Izzó Metaforák” c. Biennálé keretében online kiállításon vesz reszt. Ezt követően az Iránban megszervezett “Beyond the Borders” c. online kiállításon is szerepelt. Majd részt vett az “Epítészeti trófea” nemzetközi versenyen, Kolozsváron. 2021-ben kiállításra kerülnek alkotásai a brassói Blue Biennálé keretében is.

Az évek folyamán Európa-szerte megrendezett művésztelepek résztvevője volt: Bodrogkeresztúr, Bugac, Hejce, Lakitelek, Nagykörű, Újszász, Szolnok, Vaja, Mraconia Dubova, Nagybánya.

Gheorghe Crăciun kerámiaszobrász alkotásai megtalálhatók magyarországi, romániai és olaszországi közgyűjteményekben is: a Kecskeméti Nemzetközi Kerámia Stúdió Gyűjteményében, a Vajai Múzeumban, (HU); Cesuna, Olaszország; Nagybánya, Galac, Kolozsvár, Negrești (RO).

Művei világszerte megtalálhatók magángyűjteményekben, melyek közül említésre méltó: az Amerikai Egyesült Államokban, Angliában, Belgiumban, Kanadában, Franciaországban, Németországban, Olaszországban, Hollandiában, Svédországban, Magyarországon és Romániában egyaránt.
*
Fotó: GHEORGHE CRĂCIUN kerámiaszobrász és alkotásai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *